Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija,
SLO Oy
4.9.2019

SLO:n teollisuusmyynnin teemana on luotettavuus ja panostus korkean laatutason tuoteratkaisuihin, joihin SLO:n nykyinen valikoima erinomaisesti soveltuukin. Esittelen tässä neljä tapaa, joilla huolehdimme teollisuusasiakkaidemme hyvinvoinnista.

1. Alueellinen teollisuusmyynti tuntee paikalliset tarpeet

SLO panostus teollisuusasiakkaisiin näkyy suoraan asiakasrajapinnassa. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma yhteyshenkilö, joka varmistaa onnistuneen asiakaskokemuksen. Olemme myös hajauttaneet teollisuusmyynnin aluekonttoreihimme, koska alueellinen teollisuusmyynti pystyy tunnistamaan paikalliset erityistarpeet keskitettyä myyntiä paremmin. Hajautetulla mallilla varmistamme, että palvelelmme jokaista asiakastamme ammattitaitoisesti, oikeilla ratkaisuilla ja nopeasti.

Mainittakoon, että myyjiemme tukena toimii keskitetty tekninen asiantuntijatiimi, joka opastaa ja neuvoo isoissa ja pienissä projekteissa.

2. Osaamista kumppanuusohjelmilla

Teollisuudessa tavoitteenamme on automaation ja automaatiotuotteiden osaamisen kasvattaminen. Päämäärään olemme pyrkineet sertifioimalla osaajia ja luomalla kumppanuussuhteita mm. seuraavien toimialan johtavien yritysten kanssa: ABB, OMRON, SIEMENS ja SMC.

3. Kymmenien tuhansien tuotteiden valikoima

Valikoimamme koostuu kymmenistä tuhansista tuotteista, kuten antureista, logiikoista, mittausjärjestelmistä (voima, virtaus, lämpötila, pinnakorkeus, etäisyys, savukaasut jne.) sekä viime aikoina merkittävään rooliin nousseesta koneturvasta. Kaikkia näitä toimitamme tarvittaessa nopeasti tai sovitun aikataulun mukaan.

4. Esiasennettujen moottoreiden vaihtoehdot lisäävät valinnanvaraa

SLO:n kattava moottorivalikoima on saanut lisätukea esiasennuksesta. Nyt pystymme tarjoamaan uuden jalkalaippamoottorin nopealla aikataululla varastostamme ilman merkittävää hintavaikutusta tehdastilaukseen.

SLO varmistaa valinnoillaan, että moottorit ja taajuusmuuntajat, joiden kehitys on jatkuvaa, ovat optimoituja huoltovapauden, hyötysuhteiden ja kokoluokkienkin osalta.

Vastuullisuutta on oikea tapa toimia

SLO:n vastuullisuus tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa toimintatapaa, jolla varmistetaan asiakkaiden taloudellinen kilpailukyky ja tekninen optimointi. Korkeaan hyötysuhteeseen kannattaa aina pyrkiä, onhan hankintahinta suhteellisen pieni kulu verrattuna koko laitekannan elinkaarikustannuksiin.

Suomalainen teollisuus on yhteiskuntamme perusta, jonka haasteisiin ja uusiin vaatimuksiin sekä jatkuvaan teknologiakehitykseen tuoteratkaisumme ovat ratkaisu tänään ja huomenna.

Emotron M20 -akselitehonvartija

Vakuutuksesi vahinkoja ja seisokkeja vastaan

Tamu vai pehmo? Käyttötarkoitus ratkaisee

Taajuusmuuttajan valinnassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, millaiseen sovellukseen taajuusmuuttajaa käytetään.

Weidmüller teholähteet – Make your systems fail-safe

Lisääntyvässä määrin teollisessa automaatiossa tuotannon prosessit vaativat luotettavaa tehonsyöttöä, erityisesti vikatilanteissa.