Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija,
SLO Oy
4.9.2019

SLO:n teollisuusmyynnin teemana on luotettavuus ja panostus korkean laatutason tuoteratkaisuihin, joihin SLO:n nykyinen valikoima erinomaisesti soveltuukin. Esittelen tässä neljä tapaa, joilla huolehdimme teollisuusasiakkaidemme hyvinvoinnista.

1. Alueellinen teollisuusmyynti tuntee paikalliset tarpeet

SLO panostus teollisuusasiakkaisiin näkyy suoraan asiakasrajapinnassa. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma yhteyshenkilö, joka varmistaa onnistuneen asiakaskokemuksen. Olemme myös hajauttaneet teollisuusmyynnin aluekonttoreihimme, koska alueellinen teollisuusmyynti pystyy tunnistamaan paikalliset erityistarpeet keskitettyä myyntiä paremmin. Hajautetulla mallilla varmistamme, että palvelelmme jokaista asiakastamme ammattitaitoisesti, oikeilla ratkaisuilla ja nopeasti.

Mainittakoon, että myyjiemme tukena toimii keskitetty tekninen asiantuntijatiimi, joka opastaa ja neuvoo isoissa ja pienissä projekteissa.

2. Osaamista kumppanuusohjelmilla

Teollisuudessa tavoitteenamme on automaation ja automaatiotuotteiden osaamisen kasvattaminen. Päämäärään olemme pyrkineet sertifioimalla osaajia ja luomalla kumppanuussuhteita mm. seuraavien toimialan johtavien yritysten kanssa: ABB, OMRON, SIEMENS ja SMC.

3. Kymmenien tuhansien tuotteiden valikoima

Valikoimamme koostuu kymmenistä tuhansista tuotteista, kuten antureista, logiikoista, mittausjärjestelmistä (voima, virtaus, lämpötila, pinnakorkeus, etäisyys, savukaasut jne.) sekä viime aikoina merkittävään rooliin nousseesta koneturvasta. Kaikkia näitä toimitamme tarvittaessa nopeasti tai sovitun aikataulun mukaan.

4. Esiasennettujen moottoreiden vaihtoehdot lisäävät valinnanvaraa

SLO:n kattava moottorivalikoima on saanut lisätukea esiasennuksesta. Nyt pystymme tarjoamaan uuden jalkalaippamoottorin nopealla aikataululla varastostamme ilman merkittävää hintavaikutusta tehdastilaukseen.

SLO varmistaa valinnoillaan, että moottorit ja taajuusmuuntajat, joiden kehitys on jatkuvaa, ovat optimoituja huoltovapauden, hyötysuhteiden ja kokoluokkienkin osalta.

Vastuullisuutta on oikea tapa toimia

SLO:n vastuullisuus tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa toimintatapaa, jolla varmistetaan asiakkaiden taloudellinen kilpailukyky ja tekninen optimointi. Korkeaan hyötysuhteeseen kannattaa aina pyrkiä, onhan hankintahinta suhteellisen pieni kulu verrattuna koko laitekannan elinkaarikustannuksiin.

Suomalainen teollisuus on yhteiskuntamme perusta, jonka haasteisiin ja uusiin vaatimuksiin sekä jatkuvaan teknologiakehitykseen tuoteratkaisumme ovat ratkaisu tänään ja huomenna.

Eaton DILM-sarjan kontaktorit

Eatonin DILM-sarjan kontaktorit ovat oiva valinta moniin kontaktorisovelluksiin aina lämmitysvastuskuormasta (AC-1) sähkömoottorikäyttöihin saakka (AC-3).

Teollisuuskiertue tavoitti jälleen satoja ammattilaisia

Teollisuuskiertueen 2019 jälkeen on aika vielä kerran kiittää asiakkaitamme, toimittajia sekä suuren taustatyön tehneitä SLO:n ammattilaisia. Kiertuetta voidaan pitää onnistuneena monelta kannalta. Koimme lukemattoman määrän mielenkiintoisia asiakastapaamisia, vierailimme vaativissa teollisuuskohteissa ja saimme verkostoitumismahdollisuuksia asiakkaidemme ja toimittajien kanssa.

Poikkeusaika kuritti kansainvälistä kauppaa

 Vientiteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet lähitulevaisuudessa Tilastokeskuksen mukaan (09/2020) vienti laski huhti-kesäkuussa yhdeksän ja tuonti kymmenen prosenttia verrattuna edelliseen kvartaaliin. Verrattaessa vuoden 2019 toiseen neljännekseen tavaroiden vienti väheni neljä prosenttia.