Vahvaa yhteistyötä ja teknistä osaamista kansainvälisellä koulutusohjelmalla

Osana SLO:n teknisen osaamisen kasvattamista sekä komittoitumista teollisuuden kärkitoimittajien ratkaisuihin olemme saaneet SMC:ltä Sales Partner –statuksen. Tämä on ollut mahdollista kouluttamalla teknistä tukeamme SMC:n kansainvälisessä koulutusohjelmassa, joka on jatkuva polku yhteistyön jatkamiseksi ja kasvattamiseksi.

SMC on vuodesta 2007 lähtien pitänyt kaupallisena strategiana myydä pneumatiikan ja automaation komponentteja jälleenmyynnin kautta. Tukeutumalla sekä pieniin erikoistuneisiin että valtakunnallisesti toimiviin sekä verkkokaupan omaaviin tukkuliikkeisiin, SMC varmistaa tiiviin kattavuuden koko Suomen alueella.  SMC on valinnut Sales Partnerit itse, valinnassa ovat painaneet tekninen osaaminen sekä sen ylläpitäminen, yhteisten tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien tekeminen ja seuraaminen sekä kuukausittainen myyntiraportointi.  Sales Partner saa myös SMC:ltä merkittävää kaupallista sekä markkinoinnillista tukea yhdessä sovittaviin aktiviteetteihin.

SMC Pneumatics Finland Oy on nyt SMC Automation Oy

SMC Pneumatics Finland Oy on vaihtanut nimensä 3.11.2017 alkaen SMC Automation Oy:ksi. Muutos koskee vain yrityksen käyttämää nimeä, joten kaikki muut asiat SMC:hen liittyen (yhteyshenkilöt, kontaktitiedot ym.) säilyvät entisinä.

Paineilman kosteus aiheuttaa ongelmia

Paineilma tuotetaan yleensä puristamalla tavallista ulkoilmaa kompressorin avulla korkeampaan paineeseen. Koska ulkoilmassa on kuitenkin aina mukana myös kosteutta, joutuu vesihöyry kompressorin kautta tehtaan paineilmajärjestelmään.