Rauno Huikari
Tekninen asiantuntija,
SLO Oy
10.8.2018

Ohjaako standardi kaapeleiden CPR-luokituksia muutenkin kuin paperilla?

Euroopan unionin rakennustuoteasetus (CPR) astui kaapeleiden osalta voimaan kesällä 2017. Mitä asetukselle kuuluu Suomessa?

Kansallisten rajoitusten vaikutukset

Vaikka kaapeleiden CPR-testausluokat ovat kaikkialla samanlaiset, jokainen Euroopan maa päättää itsenäisesti, minkä laatuisia kaapeleita maassa vaaditaan asennettavaksi erilaisiin tiloihin. Tämä aiheuttaa haasteita monikansallisilla markkinoilla. Esimerkiksi Englannista puuttuu tällä hetkellä CPR-luokkiin perustuva päätös.

Englannissa on huhuttu, että kaapeleiden vähimmäistaso olisi tulevaisuudessa Cca-luokka. Vähimmäistason toteutuminen alentaisi tietoverkkokaapeleiden hintoja. Tämä syystä, että silloin tietoverkkokaapeleiden valmistusmäärät kasvavat suhteessa Dca-luokkaan. Tämä laskee väkisinkin hintoja Englannissa ja sitä kautta myös muualla Euroopassa.

Rakennussuunnitelmat ja uudet kaapeliluokitukset

Asiakkaat tilaavat paljon kaapelia ilman, että he määrittelevät ostohetkellä haluttua paloluokkaa. Tällöin asiakas yleensä saa edullisinta paloluokkakaapelia. Puutteita on edelleen myös suunnitelmissa. Jopa uusissa suunnitelmissa saatetaan vielä viitata vanhoihin testausstandardeihin, yleisimmin niin sanottuun nippupolttokokeeseen (IEC 30332-3), jota CPR aikakaudella ei enää testata. Nykykäytännön mukaan pitäisi viitata SFS 6000 standardiin. Lisäksi pitäisi määritellä kaapeleiden luokat tilakohtaisesti.

Luokittelemattomia tuotteita

Suomessa sairaaloihin ja poistumisteille vaaditaan vähintään Cca-s1d1a2-luokan kaapelia, josta vapautuu palohetkellä vähiten savua, pisaroita ja happoja. Luokkaan pääseminen vaatii vähän metallia sisältäviltä tietoverkkokaapeleilta usein suuria muutoksia muovimateriaaleihin. Jos tuotteen myyntivolyymi on pieni, muutos nostaisi kaapelin myyntihinnan kohtuuttomaksi Dca-luokkaan verrattuna. Tästä syystä esimerkiksi erilaisia puhelin- ja instrumentointikaapeleita on edelleen heikosti saatavissa Cca-luokassa.

Tilan käyttötarkoitus määrää käytettävän kaapelin luokitusvaatimuksen

Tiedossa on tapauksia, jossa tuotteen testauksessa ei ole päästy Suomessa vaadittuihin alaluokkiin (esim. s1, d1, a2), jolloin tuotetta ei voi myydä Suomessa esim. Cca-luokan tavarana.

Siirtymäaikana jotkut toimittajat ovat myös myyneet tavaraa, joka täyttää Dca-luokan ja vanhan nippupolttokokeen (esim “F4”). Tällainen kaapeli ei kuitenkaan täytä Cca-luokan vaatimuksia. Jos oikea luokitus puuttuu, sitä ei saa asentaa Cca-luokan tilaan.

Tällaisesta tilanteesta pääsee eteenpäin, kun vaihtaa hieman rakennustapaa. Esimerkkinä hätäpoistumistiet, joille Suomessa vaaditaan Cca-luokan kaapeleita. Jos oikeata tuotetta ei ole saatavilla, puuttuvan Cca-luokan kaapelin voi korvata Dca-luokan kaapelilla. Kun kaapeli on asennettu paloturvalliseen kanavaan, tilan kaapeloinneille asettama luokitusvaatimus muuttuu.

 

Suojaletkut vaativiin teollisiin ympäristöihin

Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.

Taipuisat ohjauskaapelit teollisuuden tarpeisiin

YSLY/YSLYCY-kaapeleita käytetään mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Muunneltava NC-2000 kytkentäkaappi 19 tuuman rakenteella

Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu erillisistä moduuleista, joista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaapissa on 19 tuuman rakenne. Samaan kaappiin voidaan sijoittaa sekä kuitupäätteet että aktiivilaitteet. Kaapin lisävarusteet mahdollistavat suurien kuitumäärien käsittelyn.