Seppo Mustonen
aluejohtaja, Pohjois-Suomi,
Sonepar Suomi Oy
3.1.2024

Vihreä siirtymä on kasvumahdollisuus, johon sähköala on tarttunut väkevästi. Kyse on paitsi energiamurroksesta eli irtautumisesta fossiilisista polttoaineista, myös energiatehokkuuden lisääntymisestä eli tuotetun energian tehokkaammasta hyödyntämisestä.

Energiatehokkuus on täsmälääke tuhlaukseen

Kiinteistöt aiheuttavat edelleen noin 40 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä. Investoinnit kiinteistöihin maksavat itsensä takaisin pienemmän energiankulutuksen tuomina säästöinä, ja samalla luonto kiittää.

Vihreän siirtymän apurina sähköön perustuva uudenaikainen teknologia

Energiamurros ja hiilijalanjäljen pienentäminen edellyttävät modernin, sähköön perustuvan teknologian käyttöönottoa. Siirrymme pois fossiilisten sekä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta luonnonvarojen polttamisesta energiajärjestelmään, joka perustuu sähköön sekä päästöttömään energiaan.

Tässä meillä sähköalalla työskentelevällä on oma roolimme. On tärkeää muistuttaa asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja kiinteistöjen omistajia digitalisuuden ja automaation hyödyistä, sähkömoottorien paremmasta hyötysuhteesta sekä mm. oman sähköntuotannon eduista.

Tieto on taitoa

Jotta voimme neuvoa asiakkaitamme ja tarjota oikeita ratkaisuja, tulee meidän opiskella koko ajan uutta niin tulevista säädöksistä kuin uusista, energiatehokkaammista ja fossiilittomista tuotteista ja palveluista, kuten logistiikasta.

Tämä osaaminen on kilpailuetu, joka on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Optimoinnin ja tehostamisen edellytys on tieto. 

Isojen yritysten velvollisuus on näyttää tietä

Sonepar on konsernina päättänyt, että tulemme olemaan muutoksessa eturintamassa mukana. Meillä on meneillään erilaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä ja ne kaikki tukevat toisiaan.

Uudistamalla toimintatapojamme ja ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, joka lisää automatisaatiota ja digitalisaatiota. Soneparilla on tärkeä rooli toimitusketjussa, joten toimintamme mm. positiivisena hiilijalanjälkenä luo kilpailuetua kaikille. Kehitämme jatkuvasti myös ainutlaatuista asiakkaillemme luotua hiilijalanjälkiraportointimme. 

Me Soneparilla lähdemme siitä, energiatehokkuuden parantaminen ja nollapäästöt ovat tavoittelemisen arvoista ja hyvää. Yhdessä voimmekin nopeuttaa historiallista muutosta eli energiasiirtymää ja tavoitella globaalia nollapäästötasoa. 

Kuva: Pixabay