Loppukesän sääolosuhteet synnyttävät usein ukkosrintamia, jotka aiheuttavat tuotantokatkoksia ja taloudellisia vahinkoja valmistusprosessissa. Kohde kannattaa suojata ajoissa riittävin toimenpitein ja järjestelmin.

Kun salama lyö

Salamaniskusta aiheutuva ylijännite kytkeytyy verkkoon induktiivisen-, galvaanisen- tai kapasitiivisen kytkennän kautta. Johtoon salamanisku aiheuttaa nopean syöksyvirta- ja jännitepulssin. Epäsuora salamanisku voi siirtyä myös maadoituksia myöten kohteeseen, mikäli potentiaalintasausta ei ole suoritettu oikein.

Suojaa pienjänniteverkkoja syöttävät jakelumuuntajat

Pienjänniteverkkoja syöttävät jakelumuuntajat suojataan kipinävälein tai venttiilisuojin. Yleissääntönä on käyttää ylijännitesuojia avojohtoverkkojen muuntajille ja kaapelipäätteille. Rakennusten ulkopuoliset maadoitukset ja salamasuojauksen tasot voidaan optimoida käyttäen passiivisia elementtejä, kuten salamasieppareita, ukkosköysiä ja johdatinsauvoja.

Teollisen ympäristön suojaus

Teollisessa ympäristössä UPS-online järjestelmät tukevat logiikoiden ja antureiden ylijännitesuojausta. On kuitenkin hyvä huomioida, että valmistajakohtaiset laitteisiin integroidut, suojaustasot vaihtelevat. Ainoastaan testatuilla ylijännitesuojilla saavutetaan optimaalinen piirisuojaus. Käytä siis piirisuojaukseen siihen suunniteltua ja soveltuvaa laitetta.

Esimerkkituotteita verkkokaupassamme. Klikkaa kuvasta tuotekortille.

Ukkossuojausjärjestelmien suojausluokittelu ja vaatimukset

Sähkölaitteiden ja ukkosuojauksen toteutus on pääasiassa kohteen haltijan arviotavissa, taloudelliset seikat huomioiden. Kauppa- ja teollisuusministeriö ei aseta suoranaisia vaatimuksia ukkosuojausjärjestelmille – lukuun ottamatta erityiskohteita (palavien nesteiden varastointi).

Kohteen suojausluokituksen arvioi suunnittelija standardin SFS-EN 62305 mukaan. Suunnittelijan vastuulle jää pohtia, kohtaavatko mahdolliset erikoisvaatimukset ja toiminnallisuus myös käytännössä (SFS 6000-5-53).

Väärässä paikassa säästäminen voi käydä kalliiksi

Oletettavaa on, että ukkosmäärien osuus kasvaa lämpimien kesien ja Etelä-Euroopan sääilmiöiden työntyessä kohti pohjoista. Voit suojata uudet tai olemassa olevat laitteet ja toimitilat päivittämällä järjestelmät uusimpaan teknologiaan.

Ylijännitesuojat, salamajohdinkaapelit, tarvikkeet ja materiaalit ovat kehittyneet ja tarjoavat luotettavan suorituskyvyn järjestelmän toiminalle. SLO:n toimittajaverkosto koostuu alan tunnetuimpien valmistajien kokonaisvaltaisista testatuista ratkaisuista, esimerkiksi OBO BETTERMANN, DEHN, PHOENIX CONTACT. Oikeat valinnat antavat suunnittelijalle kattavat ja erinomaiset lähtökohdat onnistuneelle toteutukselle.

Suojaratkaisussa säästäminen saattaa myöhemmin olla merkittävä tuotantotaloudellinen menetys.

Teksti:
Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija
SLO Oy

Langattoman valaistuksenohjauksen mahdollisuudet ja valitseminen

Siirtyminen led-valaisimiin on päässyt hyvään vauhtiin. Lähes kaikki uudiskohteet ja saneeraukset toteutetaan ledeillä, jolloin valaistuksen ohjauksestakin on tullut huomattavasti yleisempää. LED-valaisimet soveltuvat oikein hyvin ohjattaviksi, koska ne syttyvät ja kirkastuvat viiveettä eikä syttymiskertojen määrä juurikaan vaikuta elinikään.

Siemensin kuormakytkinsarja 3KD uudistuu

Virta-alue laajenee ja kokoluokkien virta-alueet muuttuvat.

Paineilman kosteus aiheuttaa ongelmia

Paineilma tuotetaan yleensä puristamalla tavallista ulkoilmaa kompressorin avulla korkeampaan paineeseen. Koska ulkoilmassa on kuitenkin aina mukana myös kosteutta, joutuu vesihöyry kompressorin kautta tehtaan paineilmajärjestelmään.