Seppo Mustonen
aluejohtaja, Pohjois-Suomi,
Sonepar Suomi Oy
26.2.2024

Sähkön merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti, koska sähkön käyttö monipuolistuu. On vaikeaa kuvitella enää maailmaa ilman sähköä, niin paljon hyvinvointimme ja elintasomme riippuu sähköstä.

Ilman sähköä ihmiselämä olisi…

Pimeämpää. Ilman valoa tekeminen ja toiminta keskittyisi valoisaan aikaan.

Hankalampaa. Ruoan säilyttäminen sekä valmistaminen olisi työläämpää ja kaikki lämmittäminen perustuisi polttamiseen.

Sähkön merkitys kasvaa nopeasti, mm. liikenteessä ja terveydenhuollossa. Jo nyt mm. junat kulkevat pääasiassa sähköllä joka paikassa. Jatkossa sähköinen vallankumous muuttaa kaikki polttomoottorilla toimivat kulkuvälineet puhtaalla sähköllä kulkeviksi. Lääketieteen sekä terveydenhuollon alalla kaikki elektroniset laitteet toimivat sähköllä. 

Teollisuudessa ja kaupan alalla sähkö on välttämätöntä

Kassajärjestelmät toimivat sähköllä, kuten myös tietokoneet ja kännykät. Yhä useampi tuotantokone tehtaassa toimii sähkömoottorilla, ja teollisuuden prosessit ovat yhä riippuvaisempia sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien kokonaisvaltaisesta toiminnasta.

Sähkön toimitusvarmuus on nykyisin osa kriittistä infrastruktuuria. Sähkö- ja tietoliikenneyhteydet ovat tänä päivänä välttämättömiä palveluita jokaiselle. Siksi sähkön tuotanto sekä sähkön siirtoyhteydet on oltava kunnossa ja luotettavia. Meillä Suomessa näin pääosin onkin.

Sähköä on hyödynnetty verrattain lyhyen aikaa 

Vaikka sähköä on hyödynnetty vasta noin 200 vuoden ajan, on nykyisin sähkö oleellinen osa päivittäistä elämäämme ja sähkön merkitys vain kasvaa. Uudenlaisia digitaalisia teknologioita, kuten tekoäly, kehitetään koko ajan. Lisäksi sähkö tuo uusia mahdollisuuksia mm. energiantuotantoon, liikkumiseen, kiinteistöjen automaatioon ja kommunikaatioon. Sähkö onkin nimenomaan monen asian mahdollistaja ja tie kestävämpään tulevaisuuteen.

Hienoa on myös se, että Suomen sähkötuotanto on jo lähes kokonaan ilmastoneutraalia. Päästöttömän tuotannon osuus oli viime vuonna 94 %. Lisäksi sähköomavaraisuutemme on parantunut, eli tuotamme sähköä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Riittävä määrä päästötöntä sähkön tuotantoa houkuttelee myös Suomeen teollisia investointeja. 

Lataa tästä Soneparin Aurinkosähkötuotteet-esite >