1000 V verkot ovat kustannustehokas vaihtoehto häiriöherkille alle 10 km 20 kV jakelujärjestelmien alueille silloin, kun siirrettävät tehot ovat pieniä. 1000 V on pienjännitejärjestelmä, johon sovelletaan SFS 6000 -standardia. 1000 V järjestelmä luo oman ja rajatun suojausvyöhykkeen, jolloin mahdolliset keskeytyksestä aiheutuneet haitat rajoittuvat pienemmälle alueelle. Ressu 100 kV

Kosketusjännitteitten rajoittamiseksi ja turvallisuuden maksimoimiseksi 1000 V siirtojärjestelmät ovat maastaerotettuja.

Katkaisija tunnistaa kytkentävirtasysäykset

RESSU-katkaisijan nimellisvirta on 63 A. Katkaisija on suunniteltu siten, että se kestää 20 kV syöttävän verkon jälleenkytkennät sekä 1000 V järjestelmän muuntajien kytkentävirtasysäykset aiheuttamatta aiheetonta laukaisua. RESSU-katkaisijan maasulkurele havaitsee viat Rf =2000..4000 Ω vikaresistansseihin saakka ja maasulkureleen toiminta-aika on SFS 6000 vaatimusten mukaisesti alle 5 sekuntia.

Varustettu ylijännitesuojalla

1000 V laitteille vaadittu impulssiylijänniteluokka on SFS 6000 mukaisesti 12 kV. RESSU  katkaisija on varustettu tehokkaalla II/C/T2 luokan erityisesti maastaerotettuun järjestelmään suunnitellulla ylijännitesuojalla, jolla täytetään standardin vaatimukset impulssiylijännitekestosta ja varmistetaan laitteiston pitkäikäisyys.

RESSU katkaisija-asema voidaan tarvittaessa liittää asiakkaan SCADA-järjestelmiin sekä varustaa moottoriohjaimella. RESSU voidaan asentaa joko pylvääseen tai puistomuuntamoon.

RESSU-katkaisijan tekniset tiedot:

  • In = 63 A
  • Un = 1000 V
  • ylijännitesuojaus Up = 4 kV
  • liittimet Al/Cu max. 95 mm2
  • pylväsasennus- sekä tasoasennusraudat
  • K880, L300, S250 [mm]. Paino n. 25 kg.

 

Snro Tuote
9754001 RESSU 1 kV katkaisija-asema – 1 kV katkaisija-asema

Teksti ja kuvat: P2 Engineering Oy

 

Kuuntelemisen ja kertomisen taito

Suomalainen sähköverkkorakentamisen toimiala on kapea ja "ennen vanhaan" työpaikkoja vaihdettiin verkkaisesti. Toimiala on kuitenkin kokenut tässä suuren muutoksen. Yhä harvempi on enää koko uraansa vain yhden työnantajan palveluksessa. Kun ihmiset liikkuvat, myös tietoa siirtyy yrityksien hyödynnettäväksi.

Jännitetyöhön turvallisuutta ja helppoutta

Klauke akkutoiminen hydraulinen katkaisutyökaluperhe etäkäytöllä