Useissa teollisuusympäristön tiloissa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään torjua tiukkojen sääntöjen avulla, ja valaisimet ovat olennainen osa riskienhallintaa. Räjähdysvaarallisten tilojen (Ex) valaisimien käyttäminen näillä alueilla on pakollista. Niiden luokitukset perustuvat vaarapotentiaalin mukaisiin vyöhykkeisiin.Ex tilan MIR-valaisin Glamoxilta

Vaarallisia alueita on räjähdysalttiissa ympäristöissä, joita aiheuttavat kaasut, höyryt ja syttyvä pöly tai kuidut. Yleensä niitä esiintyy asennuksissa öljyn-/kaasunporauslautoilla, jalostuslaitoksissa, kemian tuotantotiloissa, syttyvien nesteiden varastointialueilla, polttoaineen kuljetuksissa, bensiiniasemilla, maalien tuotannossa, paperinvalmistuksessa jne.

EX tilat: Kategorioiden ja alueiden luokittelu

Uusi ATEX-laitteiden direktiivi 2014/34/EU Equipment and protective systems on tarkoitettu sovellettavaksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. ATEX ja IEC Ex määrittelevät tilaluokat kaasujen ja pölyn esiintyvyyden perusteella.

 

Tilan omistajan tulee luokitella alueet, joilla räjähdysvaara voi esiintyä, eri vyöhykkeisiin.  Tilaluokitus tehdään noudattamalla standardeja ja käsikirjoissa julkaistuja esimerkkejä sekä laskentaa käyttämällä.

Vyöhykkeet

Vyöhykkeisiin jaetut alueet (0, 1, 2 kaasulle, höyrylle ja sumulle sekä 20, 21, 22 pölylle) on suojattava sytytyslähteiltä. EX-luokitelluilla alueilla käytettävien laitteiden on täytettävä direktiivin vaatimukset.

  • Vyöhykkeillä 0 ja 20 vaaditaan luokan 1 merkittyjä laitteita,
  • vyöhykkeillä 1 ja 21 vaaditaan luokan 2 merkittyjä laitteita, ja
  • vyöhykkeillä 2 ja 22 vaaditaan luokan 3 laitteita.

Vyöhykkeillä 0 ja 20 on suurin riski esiintyä räjähtäviä ilmaseoksia.

 

Laiteluokka Tilaluokka Valaisin
1 0 ja 20
2 1 ja 21 MAX Led / Max led Kit
3 2 ja 22 MIX Led / MIX Led Kit

SLO:n varastovalikoimasta löytyvät seuraavat tuotteet:

Snro Tuote
4346718 MIXZ67-1200 LED 5000 HF TW PC 840 M20
4346719  MIXZ67-1500 LED 7500 HF TW PC 840 M20

 

Glamoxilla on laaja kokemus äärimmäisistä EX-olosuhteista Pohjanmerellä. Yritys valmistaa valaisimia, jotka soveltuvat vyöhykkeille 1/21 ja 2/22 (Ex-n). Valaisimet sopivat enimmäispintalämpötilaluokkiin T4 (135°C) – T5 (100°C).


Teksti ja kuvat: Glamox