SLO toimittaa asiakkailleen uudet, vakioidut puistomuuntamot aikaisempaa nopeammin. Verkon eri osiin optimoidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla ja sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa.

Energiaviraston yksikköhintojen tultua seuraavalle valvontajaksolle julkisiksi on keskustelu pysynyt edelleen yksikköhinnoissa, vaikka syytä olisi muistaa myös taulukon toinen sarake eli Pitoaikaväli.

Taloudellinen optimointi takaa edullisen kokonaisratkaisun

Puistomuuntamohankinnan kustannukset voidaan siis jakaa investointikustannuksiin ja käytön aikaisiin kuluihin. Molemmat ovat tärkeitä sähköverkkojen omistajille, ja SLO puistomuuntamot on suunniteltu täyttämään nämä vaatimukset.

Puistomuuntamoissa vahva betoniperusta antaa kokonaisuudelle sen vaatiman tukevan pohjan, jolloin säädöt pysyvät muuntamossa kohdillaan. Perustus toimii myös luotettavana ja kestävänä ympäristön suojelijana. Keskijänniteratkaisussa löytyvät ilma- ja SF6-eristeiset ratkaisut. Välikaapeloinnit, pääkytkimet, Pj-kiskostot ja niihin asennettavat jonovarokekytkimet on sähköisesti mitoitettu sähköverkon tarpeiden mukaan. ABB Kabeldon jonovarokekytkin valikoima sisältää kytkimet 100A, 160A, 250A ja 400 A. Kytkimien lisäys voidaan tehdä jännitetyönä turvallisesti. Näin optimoimalla on päästy taloudelliseen ja käyttäjäturvalliseen lopputulokseen.

Muuntamoiden asennus ja käyttöönotto sujuvat ripeästi kun vakiorakenteet mittoineen tulevat asentajille ja käyttäjille tutuiksi. Käyttöönotossa ei tule näin yllättäviä kustannuksia.

Kuva: SLO:n kautta hankitut puistomuuntajat on kannattava hankinta kolmesta syystä: Saat toimitukset nopeasti, saatavuus on luotettavaa ja tuotteet on testattuja.

 

500 kVA Pj-tila

Nopeimmat toimitusajat

Kasvavien muuntamovolyymien osalta asiakkaat ovat aikaisemmin joutuneet tyytymään pidempiin toimitusaikoihin.

Näin ei asian jatkossa tarvitse olla, sillä SLO tarjoaa sopimusasiakkailleen yhteistyössä ABB:n kanssa hyvän vakiopuistomuuntamoiden saatavuuden ja huomattavasti nopeammat toimitusajat kuin aikaisemmin. Vakiopuistomuuntamoiden toimitusaika on sopimusasiakkaille sama kuin muissakin verkonrakennustuotteissa, sanoo Sähkönjakelun ja Teollisuuden myyntijohtaja Allan Sothmann SLO:sta. Sopimusasiakkaat voivat tilata vakiopuistomuuntamoita kätevästi myös SLO verkkokaupasta.

Vakioidut perusratkaisut turvaavat saatavuuden

1000 kVA PJ-tila

Suunnittelun siirtyessä yhä useammin siihen keskittyneiden yritysten hoidettavaksi, saadaan vakioratkaisulla monia asioita yksinkertaistettua.

Puistomuuntamoiden rakennuslupaa tai sijoituspaikkalupaa haettaessa, voidaan näihin liittyvät rutiinit hoitaa samoilla dokumenteilla myös viranomaisille. Sähköiseen suunnitteluun saadaan raja-arvot, joiden mukaan taataan laitteiston toimivuus myös kuormitusten ääritilanteissa.

Käytettäessä vakioratkaisuja ja hyödyntämällä SLO:n logistiikkaosaamista voidaan ratkaista muuntamoiden parempi saatavuus. Näin muuntamoiden saatavuus ei muodostu esteeksi rakennusaikataulujen suunnittelussa asiakkaiden kanssa.

Turvallinen käyttäjälle, turvallinen ympäristölle

Puistomuuntamo on yksi kalleimmista verkon komponenteista. Teknisien ratkaisujen on toimittava luotettavasti koko käyttöiän ajan, muistuttaa Allan Sothmann. Kaiken pohjana on perustus, jonka päälle tekniikka rakennetaan. Ratkaisujen on kestettävä Suomen ympäristön rasitukset.

Tekniikan sähköisten mitoitusten lisäksi on huomioitava myös laitteistojen käyttöön ja ympäristöön liittyvät turvallisuusasiat, joista ei ole tarpeen tinkiä nykyäänkään taloudellisen optimoinnin yhteydessä. Saman valmistajan komponenttitestit yhdistettynä heidän omien tuotteidensa kokonaisuuksien testaamisen antaa verkonomistajille tukevan selkänojan luottaa vakioratkaisujen toimivuuteen.

Turvalliset maadoituserottimet

Verkostourakoitsijoille on tärkeää perehtyä muuntamoiden tekniikkaan ja käyttöön, sillä toimiminen tuttujen laitteiden kanssa helpottaa ja nopeuttaa asioiden omaksumista ja säästää aikaa.

Hyödyntämällä muuntamoilla olevia tuotteita myös pienjänniteverkoissa, saadaan verkossa olevien tuotteiden käyttö siirrettyä jokapäiväiseen toimintarutiiniin.

Sähkönjakelun vaatimusten lisäksi muuntamot ovat sisältäneet myös muuta tekniikkaa. Puistomuuntamoista on haettu tietoa verkostolaskennan tueksi esim. asentamalla muuntamoihin voltti- ja ampeerimittauksia sähköjakelunlaadun varmistamiseksi. Nykyään käytössä olevat verkkotietojärjestelmät pystyvät reaaliaikaisesti hyödyntämään AMR-järjestelmän tuottamaa kulutustietoa. Siirrettävillä ja helppokäyttöisillä virtamittareilla voidaan kuitenkin esim. sulakkeiden vaihdon yhteydessä varmentaa sulakkeiden kestävyys. Optimoimalla muuntamoita ei siis heikennetä tiedon saantia, vaan yhdistämällä muuntamoiden ominaisuudet siirrettävien laitteiden turvalliseen käyttöön saadaan kokonaisuuksista toimivia. Omakäyttöosa on edelleen optiona saatavissa.

 

Optiona saatava omakäyttöosa
Optiona saatava omakäyttöosa

– Taloudellinen optimointi tuo tullessaan monia hyötyjä: säästöjä, tuotteiden hyvää saatavuutta ja nopeampia toimituksia sekä testattujen kokonaisuuksien osalta turvallisuutta ja luotettavuutta. Näin saamme koko toimintaketjun osaamisen hyödynnettyä laadukkaan verkon rakentamisessa. Juuri tämä on ollut meillä SLO:lla selkeänä tavoitteena kun valitsimme ABB Viron puistomuuntamoiden toimittajaksemme. Uskomme laadukkaan valmistajan kanssa yhdessä tekemämme ratkaisujen olevan hyvä lähtökohta uusille toimintamalleille. Samalla annamme asiakkaiden, ABB:n ja SLO:n hyville ideoille taloudelliset mahdollisuudet kehittyä volyymin ansiosta, sanoo SLO:n Sähkönjakelun ja Teollisuuden myyntijohtaja Allan Sothmann.

 

Teksti:
Jarmo Harttunen
Kuva:
Kuvat ABB Oy

Elävän asiakkaan kanssa on helpompi asioida

 Siksi tuote- ja työturvallisuus on SLO:lle sydämenasia

Nordicab-kaapelijakokaapit

Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua

5G-verkon sisäkuuluvuuden varmistaminen kiinteistöissä

5G-mobiiliverkon rakentaminen on tällä hetkellä kovassa vauhdissa kaikilla operaattoreilla.