ECO CABLE on Prysmian Groupin kehittämä, maailman ensimmäinen kaapeleille omistettu ympäristömerkki.

Tukea vastuullisempiin valintoihin 

Ympäristön huomioiminen on perustava osa yritysten vastuullisuutta. Pelkät sanat eivät riitä. Todellisten vaikutusten ja pienemmän ympäristökuormituksen saavuttaminen vaatii uudistuksia ja luotettavat mittarit tulosten tarkasteluun.

Johtavana kaapelivalmistajana Prysmian Group on kehittänyt asiakkaidensa ympäristövastuullisuuden tueksi ECO CABLE -merkinnän kaapeleiden ympäristövaikutusten arviointiin ja dokumentointiin. 

ECO CABLE -luokituksen tarjoamat tuotetiedot kertovat kaapelin ympäristövaikutuksista CO2-päästöjen, valmistuksessa käytettyjen kemiallisten aineiden sekä neljän muun tekijän osalta.

ECO CABLE on samalla lupaus kehittää entistä ympäristöystävällisempää kaapelivalikoimaa tinkimättä Prysmian Groupin tuotteille asetetuista korkeista laatuvaatimuksista.

Läpinäkyvä dokumentointi

ECO CABLE -luokituksen tarkoitus on helpottaa kaapelivalintoja asuntojen, toimistojen, tehtaiden ja infrastruktuurin vastuulliseen rakentamiseen. ECO CABLE perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin arviointikriteereihin. Luokitus myönnetään vain tuotteille, jotka ovat saavuttaneet ECO CABLE -arvioinnissa luokituksen edellyttämän pistemäärän.

Prysmian Group tarjoaa asiakkaidensa käyttöön kaikki ECO CABLE -arvioinnin tiedot. Ne auttavat tarkastelemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Prysmian Group on sitoutunut merkittäviin ympäristötoimiin

Prysmian Group on sitoutunut tukemaan yhteiskunnan energiamurrosta, digitalisaatiota ja vastuullista rakentamista. Yritys on valinnut tärkeimmiksi kohteikseen seitsemän YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on sisällytetty liiketoimintastrategiaan.

Prysmian Group tekee jatkuvaa yhteistyötä Carbon Disclosure Project (CDP) -hankkeen kanssa ja on sitoutunut Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet -aloitteeseen (SBTi, Science Based Targets). Vuonna 2022 Prysmian Group saavutti jälleen vastuullisimman kaapelivalmistajan aseman Dow Jones Sustainability Indexin listauksessa sähköteknisen alan yritysten sarjassa.

Lisäarvoa läpinäkyvyydellä

ECO CABLE -luokitus perustuu kuuteen mitattavaan muuttujaan. Ympäristö- vaikutuksia arvioidaan niiltä osin kuin ne ovat suoraan kaapelivalmistajan hallittavissa.

Lisäksi vaikutuksissa huomioidaan epäsuorasti tuotteen asennus, keskimääräinen käyttö ja elinkaaren päättyminen.

Saadakseen ECO CABLE -merkinnän kaapelin on saavutettava vaadittu kokonaispistemäärä seuraavilla mittareilla:

1. HIILIJALANJÄLKI 

Kaapelin valmistuksessa syntyvä CO2-jalanjälki. Laskenta huomioi täysin valmistajan hallinnassa olevat päästöt: valmistukseen käytetyt raaka- aineet ja niiden kuljetuksen tehtaalle sekä tuotteen valmistukseen käytetyn energian. Laskennassa sovelletaan Ecoinvent 3.6 -laskentaperiaatteita.

Mittausyksikkö: kg CO2-ekvivalenttia / kaapelikilometri.

2. EI VAARALLISIA AINEITA

Kaapeli ei sisällä ympäristölle tai ihmisille vaarallisia aineita, jotka on listattu REACH- asetuksessa ja RoHS-direktiivissä.

Mittausyksikkö: vaarallisten aineiden osuus kaapelin painosta.

3. KIERRÄTETTÄVYYS JA UUSIOKÄYTTÖ

Tuotteen sisältämien kierrätyskelpoisten tai mahdollisesti uusiokäytettävien materiaalien osuus. Kaapelin osat (kerrokset ja materiaalit) luokitellaan kierrätyskelpoisiin ja kierrätyskelvottomiin. Metalleja pidetään luonnostaan täysin kierrätettävinä, joten ne jätetään pääosin mittauksen ulkopuolelle.

Mittausyksikkö: mahdollisesti kierrätettävien materiaalien osuus kaapelin painosta.

4. KIERRÄTYSRAAKA-AINEET

Kierrätettyjen tai uusiokäytettyjen raaka-aineiden osuus kaapelin valmistuksessa. Tavoitteena kiertotalouden lähestymistavan korostaminen kaapeliteollisuudessa.

Mittausyksikkö: kierrätetyn raaka-aineen osuus kaapelin painosta.

5. YMPÄRISTÖHYÖDYT

Ympäristöhyötyjä mitataan kahdesta näkökulmasta:

  • Vähähiilisyys ja sen edistäminen, kuten kaapeleiden käyttö uusiutuvan energian siirtämiseen. Kriteeri perustuu Carbon Bond Initiative -luokitusjärjestelmään, jossa määritellään resurssit ja hankkeet vähähiilisen talouden aikaansaamiseksi.
  • Tuote edistää paloturvallisuutta. Rakennustuoteasetuksen mukainen paloturvallisuus, CPR-luokitus.

6. KAAPELIN ENERGIANSIIRTOTEHOKKUUS

Kaapelilla on pieni energiansiirtohäviö (nimellisjännitetaso). Jännitehäviö lasketaan sähköjärjestelmän nimellisjännitteen mukaan.

Mittausyksikkö: Joule-häviö vs. siirretty teho.

Selkeä dokumentointi on kaikkien saatavilla 

Tuotteiden ECO CABLE -kriteerien mukaisuus on helppo todentaa. Dokumentaatio on asiakkaiden saatavilla ja hyödynnettävissä heidän oman toimitusketjunsa vastuullisuuden hallintaan.

 

▷  Tutustu ECO CABLE -ympäristömerkintään ja lataa esite Prysmianin verkkosivuilta. Esitteestä löydät kaikki ECO CABLE -merkityt tuotteet sähkönumeroineen.


 

 

Teksti ja kuvat: Prysmian Group