Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
10.11.2017

Suuria polttolaitoksia (LCP) koskevat BAT-päätelmät julkaistiin 17.8.2017 EU:n virallisessa lehdessä

Vain päästönsä määräystenmukaisiksi saattaneilla toimijoilla on lupa jatkaa laitoksen käyttöä säädetyn määräajan jälkeen. Aikaa kaikelle tälle on kokonaisuuteen nähden varsin vähän, kuten EU:n direktiiviasioissa useimmiten on käynyt. Oletko sinä jo huomioinut BAT-päätelmien mukaiset velvoitteet polttolaitoksellasi?

BAT kattilavoimalaitoksille

Paras käyttökelpoinen tekniikka eli BAT

Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

BATilla pienempiä päästöjä

BAT-päätelmillä ohjataan EU:n sisällä päästöjen pienentämistä kattilavoimalaitoksissa direktiivin muodossa. Direktiivi (2010/75/EU) koskee kaikkia yli 50 MW polttolaitoksia ja velvoittaa toiminnanharjoittajat tekemään selvityksen laitoksen ympäristöön aiheuttamista päästöistä ja hakemaan lupaa jatkotoimille asioiden saattamiseksi määräysten mukaisiksi. Voit lukea BATista lisää täältä

Vaikutukset yli 50 MW kattilavoimalaitoksille

Teollisuus vaikuttaa ympäristöön

BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristölupien kautta.

Teollisuus vaikuttaa ympäristöön

Teollisuus lähettää päästöjä ilmaan (mm. NOx, SOx, pöly, NH3, N2O) ja veteen (mm. typpi, erilaiset sulfaatit, sulfiitit ja fluoridit) sekä jätteiden ja energian hallintaan liittyvinä yhdisteinä. Yhteensä BAT-päätelmiä näille yhdisteille on 75 kpl.

Aikataulu umpeutuu helmikuussa 2018

Aikataulu BAT-päätelmien mukaisten toimien toteuttamiseksi on tiukka. Toiminnanharjoittajan on tehtävä selvitys ja ympäristölupahakemus päätelmien mukaisista toimenpiteistä. Aikaa on puoli vuotta, kello käynnistyi elokuussa 2017.

Aikataulu on tiukka

Suomessa ELY-keskus arvioi, onko lupahakemus vielä päivitettävä. Luvan jälkeen toiminnanharjoittajalla on neljä vuotta aikaa toteuttaa ja näyttää viranomaisille, että toimenpiteet on viety tuotantoon asti.

Päästöraja-arvot avainasemassa

Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§). Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin.

SLO tarjoaa ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseen

SLO:n tehtävänä on auttaa asiakasta materiaalihankinnoissa ja tuoda kustannushyötyjä materiaalivirtojen toteuttamiseen, jotta teollisuuden toimija voi keskittyä omaan liiketoimintaansa. Ratkaisumme auttavat polttolaitosta sähkönjakelun sekä poltonohjauksen parantamisessa.

Jäännöshappianalysaattoreilla voidaan säätää polttotapahtumassa syntyvien päästöjen määrää, kun hapen määrä piipun suulla tai polttokanavassa kertoo käyttäjälle, miten puhdasta palaminen kullakin hetkellä on. Laadukkaat analysaattorit kestävät erittäin korkeita lämpötiloja, joten niillä saadaan toteutettua kovemmatkin polttoajot.

Sähkönjakeluratkaisuilla voidaan toteuttaa esimerkiksi jo käytössä olleen kattilalaitoksen saneerauksen valitsemalla oikeanlaiset keskijännitemuuntajat.

Ota yhteyttä lähimpään SLO-yhteyshenkilöösi

Asiantuntevat myyjämme ovat valmiina auttamaan sinua, oli kyseessä kattilalaitoksen poltonohjaukseen tai vaikkapa valaistukseen liittyvä asia.

 


Lue myös:

ABB AZ20 – Paras valinta savukaasujen jäännöshapen analysointiin

Siemensin GEAFOL kuivamuuntajat

Osram aqualine Led – helposti asennettava, kosteudenkestävä teollisuusvalaisin

SLO:n asiantuntijan kolme LOGO! -vinkkiä

LOGO! on pieni suuri ohjain, millä toteutat teollisuuden pienet prosessit, kiinteistöjen ohjaukset ja valvonnat, ajoneuvo sovellukset, etäohjaukset ja etävalvonnat, sekä paljon muuta.

ACS480 – Uusi taajuusmuuttajasarja keskusasennuksiin

Loppukäyttäjän ystävä ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä.

ABB:n aurinkovoimaloihin soveltuva koteloitu DC-kytkin

ABB on tuonut markkinoille uuden aurinkovoimaloihin soveltuvan koteloidun DC-kytkimen.