Sonepar Suomen toimintaa ohjaa laadunhallintajärjestelmä, joka toimii sateenvarjona kaikelle tekemiselle arvoista ja toimintaperiaatteista konkreettisiin työtapoihin. Laadunhallintajärjestelmät yhdistetään usein standardeihin ja saavutettuihin sertifikaatteihin. Myös meidän toimintamme täyttää kolme kansainvälisesti tunnetuinta standardia, joista olemme ylpeitä. Järjestelmämme ajureina toimivat kuitenkin omat liiketoimintatavoitteet ja asiakkaidemme tarpeet.

Meidän on varmistettava kehittyminen itsenäisenä organisaationa osana globaalia perheyhtiötä ja kykymme vastata myös tulevaisuudessa asiakkaidemme kasvaviin vaatimuksiin. Tässä kiteytyy laadunhallintajärjestelmän tarkoitus ja tehtävä; On kyse Sonepar Suomen tavasta toimia. Sonepar on nykyaikaisin ja edistyksellisin sähköalan tukku Suomessa. Sitä edellytämme myös laadunhallinnaltamme.

Ajattelutavan suuri muutos – Laatukäsikirjasta yksittäisten ohjeiden hallintaan

Vuoden 2022 aikana uudistimme kokonaisuudessaan laadunhallintajärjestelmämme. Luovuimme erillisestä laatukäsikirjasta, koska sen ylläpito ja käytettävyys on heikkoa. Sen sijaan järjestelmämme koostuu yksittäisistä ohjeista, mitkä ovat paremmin hallittavissa ja henkilöstön hyödynnettävissä. Muutos tuki myös ohjeiden jakelua uuden intran käyttöönotossa. Suurin panostus kohdistui prosesseihin.

Ydinprosessejamme ovat hankinta, myynti ja logistiikka, jotka muodostavat toimitusketjun. Kävimme jokaisen ydinprosessin läpi prosessitiimin kanssa ja teimme tarvittavat muutokset. Jokaisesta prosessista on nyt laadittu oma prosessikuvaus, prosessiohje ja tarkentavat työohjeet tarpeen mukaan.

Sisäisen auditoinnin tehtävänä on tarkastaa toiminnan vaatimustenmukaisuus, havaita parannuskohteita ja tukea riskienhallintaa. Viime vuoden aikana päivitimme myös auditointiprosessin, jonka myötä auditointien sujuvuus, vaikuttavuus ja henkilöstön osallistaminen parantuivat merkittävästi. Auditoijina toimii joukko päteviä ja innokkaita toiminnan kehittäjiä eri prosesseista.

Vuoden 2023 painopisteenä turvallisuus

Turvallisuusasiat ovat olleet Soneparilla prioriteettina korkealla jo pidemmän aikaa. Kevättalvella päätimme hakea laatu- ja ympäristösertifikaattien lisäksi työterveys- ja turvallisuusjohtamisen sertifikaattia ISO 45001. Sertifioinnin myötä kirkastimme tavoitteitamme, syvensimme riskianalyyseja sekä kehitimme turvallisuushavaintojen käsittelyä.

Turvallisuusasioiden sertifiointi oli luonteva jatkuva laatu- ja vastuullisuustyöllemme. Sen avulla luomme uskottavuutta ja näyttöä sitoutumisestamme myös turvallisuusasioiden jatkuvaan kehittämiseen. Turvallisesti töissä ja terveenä kotiin on yhteinen päämäärämme, jonka eteen teemme yhdessä töitä joka päivä.

Kolme sertifikaattia – yksi laadunhallintajärjestelmä

Toimintamme täyttää nyt kolme kansainvälisesti tunnetuinta standardia:

  • ISO 9001 (laatu),
  • ISO 14001 (ympäristö) ja
  • ISO 45001 (turvallisuus).

Kaikissa standardeissa on sama rakenne ja henki – jatkuva kehittyminen. Ne vain tarkastelevat organisaation toimintaa eri näkökulmista. Standardien sisältämät vaatimukset ovat sisäänrakennettu luontevasti osaksi toimintaamme. Meillä Soneparilla tätä toimintaa ohjaavaa kokonaisuutta kutsutaan laadunhallintajärjestelmäksi. Sen avulla luomme selkeyttä arkeen, tuemme tavoitteiden saavuttamista ja hallitsemme riskejä.

Teksti:
Tero Pippola
Laatu- ja vastuullisuuspäällikkö
Sonepar Suomi Oy
Kuva:
Sonepar Suomi Oy