EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.

Nykyvaatimus sallii tietyin ehdoin myös IE2 hyötysuhteen moottorit

Tällä hetkellä EU-alueella käyttöönotettavien moottoreiden tulee olla hyötysuhteeltaan IE3, moottorin nimellistehon ollessa 0,75 – 375kW kun moottori on suoraan verkkoon kytketty. Jos moottoria käytetään taajuusmuuttajan kanssa, riittää IE2 hyötysuhteen moottori. Kyseinen asetus on ollut voimassa vuodesta 2017 lähtien. Voimassa oleva asetus ei koske kuin 2-6-napaisia moottoreita eikä esimerkiksi lainkaan räjähdysvaarallisen tilan moottoreita.

Uuden asetuksen piiriin kuuluvien moottoreiden tehoalue kasvaa

Uusi asetus EU 2019/1781 astuu voimaan 1.7.2021, jonka jälkeen moottoreiden, jotka ovat teholtaan 75 – 1000kW ja napaluvultaan 2-, 4-, 6-, tai 8-napaisia täytyy olla hyötysuhteeltaan vähintään IE3, tämä koskee myös taajuusmuuttajakäyttöisiä moottoreita, kun aikaisemmin IE2 hyötysuhde on riittänyt.

Uuden asetuksen piiriin kuuluvien moottoreiden tehoalue siis kasvaa, lisäksi mukaan tulevat 8-napaiset moottorit sekä Ex-tilan moottorit pois lukien Ex eb-tyypin moottorit.

Uuden asetuksen myötä myös pienitehoisten 0,12 – 0,75kW moottoreiden, jotka aikaisemmin eivät ole kuuluneet säätelyn piiriin tulee olla hyötysuhteeltaan IE2.

1.7.2023 alkaen vaatimukset tiukkenevat entisestään, kun 75 – 200kW moottoreille minimihyötysuhteeksi vaaditaan IE4 (2-, 4- ja 6-napaiset moottorit) ja Ex eb-tyypin moottoreille IE2.

ABB:n moottorisarjat vastaavat myös uudistuvien vaatimuksien tarpeisiin

ABB:tä löytyy jo nyt uudet tiukkenevat vaatimukset täyttävät moottorisarjat. Lisäksi SLO:ta löytyy varastoituna laaja valikoima ABB:n IE3 hyötysuhdeluokan moottoreita, jolloin toimitus asiakkaalle suomeen on jopa seuraavana päivänä.

Muutokset 1.7.2021:

  • tehoalue laajenee (IE3: 75 – 1000kW ja IE2: 0,12 – 0,75kW)
  • 8-napaiset moottorit mukaan säätelyn piriin
  • Ex-tilan moottorit mukaan säätelyn piiriin (pl. Ex eb-tyypin moottorit)
  • Moottorin tulee olla IE3 vaikka se olisi taajuusmuuttajakäyttöinen

Muutokset 1.7.2023:

  • Moottorin tulee olla IE4: 75 -200kW, 2-4- ja 6-napaiset moottorit (pl. Ex-tilan moottorit)
  • IE2 vaatimus koskee myös Ex eb-tyypin moottoreita
Teksti:
ABB Oy

ABB taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ABB:n valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Loistavana esimerkkinä laajasta valikoimasta toimivat taajuusmuuttajat sekä pehmokäynnistimet. Moottorin ohjauksessa oikea laite mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan prosessin ja tätä kautta optimaalisen ympäristön menestykselle.

ABB:n Globaali moottorisarja koneenrakentajille

ABB:n globaali alumiinimoottorisarja on kehitetty helpottamaan koneenrakentajien moottorivalintaa vientiprojekteihin EU-alueelle sekä esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan.

Kompakti TeSys U -moottorikäynnistin nyt 38 A saakka

Modulaarinen TeSys U -käynnistin täydentyi 18,5 kW / 400 V tehoille saakka tutulla 45 mm leveydellä.