EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.

Nykyvaatimus sallii tietyin ehdoin myös IE2 hyötysuhteen moottorit

Tällä hetkellä EU-alueella käyttöönotettavien moottoreiden tulee olla hyötysuhteeltaan IE3, moottorin nimellistehon ollessa 0,75 – 375kW kun moottori on suoraan verkkoon kytketty. Jos moottoria käytetään taajuusmuuttajan kanssa, riittää IE2 hyötysuhteen moottori. Kyseinen asetus on ollut voimassa vuodesta 2017 lähtien. Voimassa oleva asetus ei koske kuin 2-6-napaisia moottoreita eikä esimerkiksi lainkaan räjähdysvaarallisen tilan moottoreita.

Uuden asetuksen piiriin kuuluvien moottoreiden tehoalue kasvaa

Uusi asetus EU 2019/1781 astuu voimaan 1.7.2021, jonka jälkeen moottoreiden, jotka ovat teholtaan 75 – 1000kW ja napaluvultaan 2-, 4-, 6-, tai 8-napaisia täytyy olla hyötysuhteeltaan vähintään IE3, tämä koskee myös taajuusmuuttajakäyttöisiä moottoreita, kun aikaisemmin IE2 hyötysuhde on riittänyt.

Uuden asetuksen piiriin kuuluvien moottoreiden tehoalue siis kasvaa, lisäksi mukaan tulevat 8-napaiset moottorit sekä Ex-tilan moottorit pois lukien Ex eb-tyypin moottorit.

Uuden asetuksen myötä myös pienitehoisten 0,12 – 0,75kW moottoreiden, jotka aikaisemmin eivät ole kuuluneet säätelyn piiriin tulee olla hyötysuhteeltaan IE2.

1.7.2023 alkaen vaatimukset tiukkenevat entisestään, kun 75 – 200kW moottoreille minimihyötysuhteeksi vaaditaan IE4 (2-, 4- ja 6-napaiset moottorit) ja Ex eb-tyypin moottoreille IE2.

ABB:n moottorisarjat vastaavat myös uudistuvien vaatimuksien tarpeisiin

ABB:tä löytyy jo nyt uudet tiukkenevat vaatimukset täyttävät moottorisarjat. Lisäksi SLO:ta löytyy varastoituna laaja valikoima ABB:n IE3 hyötysuhdeluokan moottoreita, jolloin toimitus asiakkaalle suomeen on jopa seuraavana päivänä.

Muutokset 1.7.2021:

  • tehoalue laajenee (IE3: 75 – 1000kW ja IE2: 0,12 – 0,75kW)
  • 8-napaiset moottorit mukaan säätelyn piriin
  • Ex-tilan moottorit mukaan säätelyn piiriin (pl. Ex eb-tyypin moottorit)
  • Moottorin tulee olla IE3 vaikka se olisi taajuusmuuttajakäyttöinen

Muutokset 1.7.2023:

  • Moottorin tulee olla IE4: 75 -200kW, 2-4- ja 6-napaiset moottorit (pl. Ex-tilan moottorit)
  • IE2 vaatimus koskee myös Ex eb-tyypin moottoreita
Teksti:
ABB Oy

ABB:n Globaali moottorisarja koneenrakentajille

ABB:n globaali alumiinimoottorisarja on kehitetty helpottamaan koneenrakentajien moottorivalintaa vientiprojekteihin EU-alueelle sekä esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan.

Moottoreiden hyötysuhde paremmaksi heinäkuusta alkaen

Moottoreita ja taajuusmuuttajia koskevat hyötysuhdevaatimukset kiristyvät heinäkuun alusta alkaen. ABB varmistaa SLO:n kanssa, että kaikki myynnissä olevat ABB:n laitteet ovat uusien säädösten mukaisia. Ostajan on silti hyvä perehtyä muutokseen