Moottoreita ja taajuusmuuttajia koskevat hyötysuhdevaatimukset kiristyvät heinäkuun alusta alkaen. ABB varmistaa SLO:n kanssa, että kaikki myynnissä olevat ABB:n laitteet ovat uusien säädösten mukaisia. Ostajan on silti hyvä perehtyä muutokseen

EU:n ekosuunnitteludirektiivi ohjaa EU:ssa käytettävien moottoreiden energiatehokkuutta kiristämällä hyötysuhdevaatimuksia muutaman vuoden välein. Heinäkuun alusta alkaen vaatimukset kiristyvät jälleen, ja niiden piiriin tulee myös moottoreita, joita vaatimukset eivät aiemmin ole koskeneet.

Peruslinja on ollut heinäkuun alkuun asti se, että moottorin tulee olla hyötysuhteeltaan luokkaa IE3, kun sen nimellisteho on 0,75–375 kilowattia ja se on kytketty suoraan sähköverkkoon. IE2-luokka on riittänyt, jos moottorin yhteydessä käytetään taajuusmuuttajaa.

– Ehkä suurin muutos on se, että hyötysuhteen on oltava jatkossa IE3, oli käytössä taajuusmuuttaja tai ei, sanoo tuotepäällikkö Olli Saksi ABB:ltä. Hänen mukaansa valtaosa käyttää taajuusmuuttajaa joka tapauksessa, jos käyntinopeuden säädölle on tarvetta.

” Taajuusmuuttajan hyödyt ovat merkittävät ja jo erittäin hyvin tiedossa”.
Olli Saksi, ABB Oy.

Tehoalue laajenee molempiin suuntiin

IE3-luokan vaatimus kohdistuu heinäkuun alusta alkaen entistä suurempiin moottoreihin, aina 1000 kilowattiin asti. Skaala laajenee myös pienen tehon suuntaan, 0,12–0,75 kilowatin moottoreihin. Näiden hyötysuhdevaatimus on luokkaa IE2.

Uudet vaatimukset kohdistuvat lisäksi 8-napaisiin moottoreihin, kun nykyiset koskivat vain 2–6-napaisia moottoreita. Uutena mukaan tulevat myös räjähdysvaarallisten tilojen moottorit.

ABB ja SLO varmistavat, että SLO myy vain vaatimukset täyttäviä ABB:n moottoreita. Tästä huolimatta Saksi kannustaa suunnittelijoita perehtymään seuraavan hyötysuhdeluokan moottoreihin.

– Yllätyksiä voi tulla lähinnä sellaisessa tapauksessa, että halutaan vaihtaa rikkoutuneen moottorin tilalle uusi, ja tilaa onkin vain vähän. Parempi hyötysuhde tarkoittaa moottoreissamme yleensä sitä, että moottorin pituus hieman kasvaa.

Taajuusmuuttajat mukaan vaatimuksiin

Hyötysuhdevaatimukset kohdistuvat heinäkuun alusta alkaen ensimmäistä kertaa moottoreiden ohella taajuusmuuttajiin. Näiltä vaaditaan luokkaa IE2.

IE3-luokan vaatimus kohdistuu heinäkuun alusta alkaen entistä suurempiin moottoreihin, aina 1000 kilowattiin asti.

– ABB:n taajuusmuuttajat täyttävät nämä vaatimukset jo nyt, joten muutos näkyy vain laitteisiin tehtävissä merkinnöissä. Merkinnät tulevat vain uusiin laitteisiin. Huolehdimme niistä, eikä tämä muutos vaadi asiakkailtamme toimia, Saksi sanoo.

Yhteisvaikutus valtava EU:ssa

Viime vuosina määräykset ovat kohdistuneet tyypillisesti teollisuuden moottoreihin, joita käytetään esimerkiksi pumpuissa ja puhaltimissa. Nyt kun vaatimuksia tulee jopa asuinrakennusten ilmanvaihtokoneiden moottoreille, voi herätä kysymys, paljonko pienitehoisten moottoreiden muutoksilla saadaan aikaan.

– Kun moottoreita on paljon, moottoreiden energiatehokkuudella ja taajuusmuuttajien käytöllä on valtava merkitys, Saksi toteaa.

EU on arvioinut, että EU:ssa on käytössä noin kahdeksan miljardia sähkömoottoria, kun mukaan lasketaan niin kuluttajalaitteiden kuin teollisuudenkin sähkömoottorit. Näitä moottoreita ja niitä ohjaavia taajuusmuuttajia sääntelemällä EU tähtää 110 terawattitunnin vuosittaisiin säästöihin vuoteen 2030 mennessä. Vuodessa säästetty sähköenergia riittäisi kattamaan koko Suomen sähkönkulutuksen reilun puolentoista vuoden ajan.

– Energiatehokkuus näkyy mukavasti myös sähkölaskussa. Esimerkiksi IE4- tai IE5-luokan moottori maksaa itsensä hyvinkin nopeasti takaisin ja hillitsee samalla hiilidioksidipäästöjä. Samalla tulee varmistettua, että oma laitos on valmiina kiristyvään sääntelyyn.

 

✨ Lue seuraavaksi: Moottoreiden hyötysuhdevaatimukset EU-alueella tiukkenevat


Teksti ja kuvat: ABB

ABB:n Globaali moottorisarja koneenrakentajille

ABB:n globaali alumiinimoottorisarja on kehitetty helpottamaan koneenrakentajien moottorivalintaa vientiprojekteihin EU-alueelle sekä esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan.

Moottorin asennusasennot ja käyttöikä

Tyypillisesti moottoria tilattaessa asennusasennoksi oletetaan vaaka-asento, joko tassuilla (IMB3/IM1001) * tai laipalla (IMB5/IM3001) *, jollei muuta ole tilauksella mainittu. Voiko tällaisen moottorin sitten asentaa esimerkiksi pystyasentoon akseli alas- tai ylöspäin? Pääsääntöisesti kyllä voi, kunhan muutama asia huomioidaan.  

Moottoreiden hyötysuhdevaatimukset EU-alueella tiukkenevat

EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.