Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
6.4.2018

Toteutimme maaliskuussa teollisuuskaapelikyselyn teollisuuden kohderyhmälle. Vastauksia tuli mukavasti ja saimme suuntaa antavia tuloksia. Ne vahvistivat teollisuuskaapeleihin liittyviä olettamuksiamme. Vuoden 2018 aikana kehitämme valikoimaa vastaamaan paremmin tarvetta.

Tässä avaan kysymykset ja pohdin lyhyesti saatuja vastauksia.

Kysymys 1: Arvioi SLO:n nykyistä kaapelivalikoimaa

Teollisuuskaapelikyselymme vastaajista 60% pitää SLO:n teollisuuskaapelivalikoimaa riittävänä, mutta valikoiman laajuus ei ollut aivan selkeä kaikille. Aiommekin nyt jaotella valikoimamme paremmin ja viestiä tästä myös asiakkaille.

Kysymys 2: Arvioi teollisuuskaapeleiden ominaisuuksien vaikutusta valintaan

Teknisiä ominaisuuksia arvostetaan korkealle ja tämä tuntui olevan lähes yksimielinen viesti. Miten tuotemerkki, imago tai brändi vaikuttaa kaapelin valintaan, tuli enemmän hajontaa.  Alla on kuvattu tähän kysymykseen asiakkaidemme antamien vastausten jakautuminen.

1= ei lainkaan merkitystä | 5= erittäin suuri merkitys

 

Vastauksista voidaan vetää johtopäätös, että tarpeet vaihtelevat suuresti. Siinä missä yhden teollisuuslaitoksen kaapeleiden pitää sietää kovaa kuumuutta, toisessa saattaa olla suuret haponkestävyysvaatimukset. Ja niin edelleen. Kun samaa yleiskaapelia ei voi käyttää kaikissa teollisissa ympäristöissä, on valikoiman laajuudella suurempi merkitys kuin yleiskaapelin brändi-imagolla.

Kysymys 3: Mitä toivoisitte SLO:n teollisuuskaapelointiratkaisuilta jatkossa?

Tähän kysymykseen vastaajat saivat kertoa omin sanoin mielipiteensä. Monessa vastauksessa tuli ilmi, että asiakkaamme toivoivat enemmän vaihtoehtoja. Myös teollisuuden väyläkaapeleita ja -liittimiä kaivattiin. Vastauksista nousi esille toive saada suuremmille kaapelierille katkaisumahdollisuus. Olemmekin investoineet uusiin koneisiin ja laitteisiin uudistetussa logistiikkakeskuksessamme. Myös toimituslogistiikkaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan kasvavaa kysyntää.

Mitä SLO:n henkilöstö ajattelee teollisuuskaapeleista ja -valikoimasta?

Sama teollisuuskaapelikysely toteutettiin SLO:n henkilöstön keskuudessa. Palautteen perusteella havaitsimme, että valikoimakehitys palvelee vaativiakin kohderyhmiä, kuten koneiden ja linjojen rakentajia sekä ohjaus- ja robottikaapeleita käyttäviä. Yleisesti koettiin, että teollisuuskaapelivalikoima on riittävä, mutta kehitettävääkin on. Esimerkiksi kaapeleiden varastointi voisi olla tehokkaampaa. Osa vastaajista ei kuitenkaan nähnyt varastointia suurena ongelmana, sillä toimittajat tukevat SLO:ta omilla varastointiratkaisuillaan. Kaapeleiden varastointiin tullee kuitenkin muutoksia logistiikkakeskuksen laajennuksen myötä.

Henkilökunta arvioi toimittajien tuotekohtaiset tukipalvelut tärkeiksi, samansuuntaisesti asiakkaidemme kanssa. Kun SLO:n varastovalikoima on laaja, toimittajien tuotetuki on keskeisessä asemassa. SLO:n tekninen asiantuntijatiimi saa yksityiskohtaisia tietoja tuotteista ja  pystyy tukemaan SLO:n myyntitiimiä näiden omassa työssä. Kokonaisuutena pystymme tarjoamaan vieläkin parempaa palvelua asiakkaillemme.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! Vastausten perusteella arvioimme nykyistä palveluamme ja kaapelitarvikevalikoimaa sekä aloitamme teollisuuskaapeleiden valikoimauudistuksen.

Älä missaa tärkeitä puheenaiheita! Asiakkaanamme pääset nauttimaan kuukausittain ilmestyvistä uutiskirjeistämme. Niitä kannattaa seurata, saat aina tuoretta ja mielenkiintoista luettavaa.

Enston HB360 Hi-Bay

Valaisin korkeisiin tiloihin

Moottoreiden hyötysuhdevaatimukset EU-alueella tiukkenevat

EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.

Weidmüller virtalähteet

PROeco PROeco-sarja tarjoaa kaikki virtalähteen perustoiminnot suurilla tehoilla ja joustavuudella. Koska niiden äärimmäisen matala asennussyvyys on 100 mm, soveltuvat ne loistavasti pienimpiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tilaa, käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta. Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset virtalähteet Ohut muotoilu Suuri lämpötila-alue -25 °C –70 °C Kolmiväriset LED-osoittimet yksinkertaisen virheentunnistuksen varalle Kehittynyt visuaalinen varoitus 90% nimellisvirralla  Kansainväliset hyväksynnät   Promax PROmax-tuoteperhe on erityisen tehokas. PROmax pystyy käsittelemään jatkuvaa ylikuormitusta tai ohimeneviä huippukuormia helposti. Kun käynnistyslämpötila on -40 °C, virtalähteet osoittautuvat erityisen kestäviksi. Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset virtalähteet Erittäin ohut muotoilu Korkea tehokkuusaste Teholuokka 70 ... 1 000 W Jopa viisi laitetta voidaan liittää rinnakkain ilman diodimoduulia Kansainväliset hyväksynnät PROTOP MTBF-arvo on yli miljoona tuntia, jonka ansiosta PROtop-sarjan kytkentätoimiset virtalähteet mahdollistavat korkean käytettävyyden. Innovatiivinen DCL-tekniikka takaa luotettavan käynnistyksen ja lisää energiaa moottorin voimakkaalle käynnistykselle. 1ph Yksivaiheiset ja monivaiheiset virtalähteet Korkea MTBF-arvo CI. I Div. 2 + ATEX Suoritusluokka 70 - 600 W Lähtö: 12, 24, 36 ja 48 V DC 3ph Monivaiheiset virtalähteet 85 ... 132/187 ... 550 V AC UL-hyväksyntä Suoritusluokka: 180 - 600 W