Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
6.4.2018

Toteutimme maaliskuussa teollisuuskaapelikyselyn teollisuuden kohderyhmälle. Vastauksia tuli mukavasti ja saimme suuntaa antavia tuloksia. Ne vahvistivat teollisuuskaapeleihin liittyviä olettamuksiamme. Vuoden 2018 aikana kehitämme valikoimaa vastaamaan paremmin tarvetta.

Tässä avaan kysymykset ja pohdin lyhyesti saatuja vastauksia.

Kysymys 1: Arvioi SLO:n nykyistä kaapelivalikoimaa

Teollisuuskaapelikyselymme vastaajista 60% pitää SLO:n teollisuuskaapelivalikoimaa riittävänä, mutta valikoiman laajuus ei ollut aivan selkeä kaikille. Aiommekin nyt jaotella valikoimamme paremmin ja viestiä tästä myös asiakkaille.

Kysymys 2: Arvioi teollisuuskaapeleiden ominaisuuksien vaikutusta valintaan

Teknisiä ominaisuuksia arvostetaan korkealle ja tämä tuntui olevan lähes yksimielinen viesti. Miten tuotemerkki, imago tai brändi vaikuttaa kaapelin valintaan, tuli enemmän hajontaa.  Alla on kuvattu tähän kysymykseen asiakkaidemme antamien vastausten jakautuminen.

1= ei lainkaan merkitystä | 5= erittäin suuri merkitys

 

Vastauksista voidaan vetää johtopäätös, että tarpeet vaihtelevat suuresti. Siinä missä yhden teollisuuslaitoksen kaapeleiden pitää sietää kovaa kuumuutta, toisessa saattaa olla suuret haponkestävyysvaatimukset. Ja niin edelleen. Kun samaa yleiskaapelia ei voi käyttää kaikissa teollisissa ympäristöissä, on valikoiman laajuudella suurempi merkitys kuin yleiskaapelin brändi-imagolla.

Kysymys 3: Mitä toivoisitte SLO:n teollisuuskaapelointiratkaisuilta jatkossa?

Tähän kysymykseen vastaajat saivat kertoa omin sanoin mielipiteensä. Monessa vastauksessa tuli ilmi, että asiakkaamme toivoivat enemmän vaihtoehtoja. Myös teollisuuden väyläkaapeleita ja -liittimiä kaivattiin. Vastauksista nousi esille toive saada suuremmille kaapelierille katkaisumahdollisuus. Olemmekin investoineet uusiin koneisiin ja laitteisiin uudistetussa logistiikkakeskuksessamme. Myös toimituslogistiikkaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan kasvavaa kysyntää.

Mitä SLO:n henkilöstö ajattelee teollisuuskaapeleista ja -valikoimasta?

Sama teollisuuskaapelikysely toteutettiin SLO:n henkilöstön keskuudessa. Palautteen perusteella havaitsimme, että valikoimakehitys palvelee vaativiakin kohderyhmiä, kuten koneiden ja linjojen rakentajia sekä ohjaus- ja robottikaapeleita käyttäviä. Yleisesti koettiin, että teollisuuskaapelivalikoima on riittävä, mutta kehitettävääkin on. Esimerkiksi kaapeleiden varastointi voisi olla tehokkaampaa. Osa vastaajista ei kuitenkaan nähnyt varastointia suurena ongelmana, sillä toimittajat tukevat SLO:ta omilla varastointiratkaisuillaan. Kaapeleiden varastointiin tullee kuitenkin muutoksia logistiikkakeskuksen laajennuksen myötä.

Henkilökunta arvioi toimittajien tuotekohtaiset tukipalvelut tärkeiksi, samansuuntaisesti asiakkaidemme kanssa. Kun SLO:n varastovalikoima on laaja, toimittajien tuotetuki on keskeisessä asemassa. SLO:n tekninen asiantuntijatiimi saa yksityiskohtaisia tietoja tuotteista ja  pystyy tukemaan SLO:n myyntitiimiä näiden omassa työssä. Kokonaisuutena pystymme tarjoamaan vieläkin parempaa palvelua asiakkaillemme.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! Vastausten perusteella arvioimme nykyistä palveluamme ja kaapelitarvikevalikoimaa sekä aloitamme teollisuuskaapeleiden valikoimauudistuksen.

Älä missaa tärkeitä puheenaiheita! Asiakkaanamme pääset nauttimaan kuukausittain ilmestyvistä uutiskirjeistämme. Niitä kannattaa seurata, saat aina tuoretta ja mielenkiintoista luettavaa.

Sähkökatkossa teollisuuden prosessit tulee ajaa hallitusti alas 

Elämme sähköpulan aikaa. Vajausta syntyy tilanteessa, missä sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan. Kuinka hyvin sinun yrityksesi on varautunut sähkönjakelun häiriöihin?

QUINT 4 – Kestävä ja pitkäinen teholähde vaativaan käyttöön

Entistä suorituskykyisempi, pitkäikäinen ja käyttäjäystävällinen teholähde

Syötönvaihtokytkin on luotettavan sähköjärjestelmän perusta– valitse kytkin käyttötarpeen mukaan

Sähkönjakelun hallitsemattomista häiriöistä voi olla kriittisille elintoimintoja ylläpitäville laitteille ja suurille tuotantolaitoksille suuria haittoja. Puhutaan vakavista ja kalliista asioista; ihmishenki, henkilöturvallisuus ja merkittävät taloudelliset kustannukset.