Jari Reinikainen
Aluejohtaja,
SLO Oy
2.12.2020

Näin eläkkeelle siirtyvä Jari Reinikainen muistelee pitkää uraansa SLO:lla. 

Aloittaessani työskentelyn SLO:lla vuonna 1987, tehtävänäni oli Tampereen myyntikonttorin perustaminen. En arvannut enkä edes miettinyt, että päättäisin työurani reilun 33 vuoden jälkeen SLO Länsi-Suomen aluejohtajan paikalta. Näiden vuosien aikana ovat monet asiat muuttuneet, myös sähkötukkualalla.

Muun muassa tuotteiden saatavuus ja toimitustiheys ovat aivan eri tasolla nyt kuin 80-luvulla. SLO:n varastonimikkeiden määrä 80-90 -lukujen taitteessa hätyytteli 8 000:n rajapyykkiä edustaen silloinkin maan kärkeä. Parissa vuosikymmenessä varastonimikemäärämme on kasvanut 20 000:n paremmalle puolelle.

Vielä 90-luvun alkuvuosina muualle kuin myyntikonttorikaupunkeihin asiakasjakelut suoritettiin pääosin kerran viikossa. Nykyään päivittäinen jakelurytmi on perustoiminto ja pääkaupunkialueella vielä tiheämpi tuntitoimitus on ollut arkea jo useamman vuoden ajan.

Kiinnostus asiakkaasta sekä ymmärrys hänen liiketoiminnastaan ja tarpeistaan on menestyksen tärkein tekijä. 

Sähköteknisen Kaupan Liiton tekemissä yrityskuvatutkimuksissa asiakkaat ovatkin nostaneet sähkötukkujen toimitusvarmuuden ja -nopeuden yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä päättäessään  tukkukumppanistaan. SLO:n panostukset toimitusvarmuuteen ja -nopeuteen näkyvät menestyksenä mm. näissä yrityskuvatutkimuksissa ja asiakastyytyväisyydessä.

Digitaalisuus lienee tekijä, joka on muuttanut arkimaailmaa eniten näiden vuosikymmenten aikana. Sähkötukkualalla ensimmäiset askeleet kohti eräänlaista digitalisaatiota alkoivat asiakkaiden ja tukkujen välisellä ovt-tilausliikenteellä 90-luvun alussa. Mutta vielä pitkään tuosta eteenpäin päivittäiset asiakastilaukset suoritettiin lähes kokonaan puhelimitse. Sähköinen tilaustapa alkoi arkipäiväistyä vasta internetin yleistyttyä ja verkkokaupan kehittymisen myötä. SLO on ollut myös digitaalisuudessa toimialan edelläkävijöitä mm. tuomalla aikanaan verkkokaupan rinnalle mobiilia työtä tukevan app-sovelluksen helpottamaan työmaalla tehtävää tilaamista ja tuotehakua.

Tuotteiden teknistymisen ja vaihtoehtotuotteiden määrän kasvun myötä myyjien teknisen ammattitaidon vaatimustaso ja merkitys ovat kasvaneet. Työnkuva on muuttunut tuotemyynnistä järjestelmä- ja ratkaisumyynnin suuntaan. Myyjältä edellytetään siis yhä laajempaa, ajantasaisempaa teknistä asiantuntemusta myyntitaitojen lisäksi.

Rakennusalan hektisyys heijastuu myös sähköurakointiin. Toteutusaikataulut ovat entistä kireämpiä. Rakennusvaiheen aikana suunnitelmat muuttuvat ja täydentyvät aiempaa useammin monestakin eri syystä. Nämä seikat ”haastavat” suunnitelmallista, tehokasta asennustyön tekemistä, tuotteiden tilaamissykliä sekä oikea-aikaista toimittamista. Vuosien mittaan SLO on kehittänyt erilaisia esiasennuspalveluita vähentämään asennustyön määrää kohteessa. Samoin logistiset työmaakohtaiset palvelumuodot ovat lisääntyneet. Näen silti, että tuoteteknisten ratkaisujen lisäksi työmaan projektinhoidollisissa asioissa voisi olla vielä keskinäistä kehitettävää, joista molemmat osapuolet hyötyisivät.

Digitaalisuuden ym. alan teknisyyden kehityksestä huolimatta hankinta- ja ostopäätökset tekee edelleen ihminen, tämä ei ole vuosien aikana muuttunut millään tapaa.

Kiinnostus asiakkaasta sekä ymmärrys hänen liiketoiminnastaan ja tarpeistaan on välttämätöntä, menestyksen tärkein tekijä. Vain nämä tiedostamalla on mahdollisuus kehittää omaa toimintaa ja luoda palveluita, jotka asiakas kokee mielekkäiksi oman toimintansa apuna.

SLO toi verkkokaupan rinnalle liikkuvaa työtä tukevan app-sovelluksen helpottamaan työmaalla tehtävää tilaamista ja tuotehakua.

SLO on menestynyt vuodesta toiseen sähkötarvikemarkkinoilla hyvin. Se kertoo myyntihenkilöstön ammattitaidosta ja SLO:n halusta sekä kyvystä kehittää toimintaansa asiakastarpeiden mukaan.

SLO-matkani on ollut mielenkiintoinen, olen saanut tavata monia alan ammattilaisia, ja oppia heiltä moninaisia asioita. Kiitos teille asiakkaat, toimittajayhteistyökumppanit ja slolaiset hyvästä matkaseurasta.

Miksi nyt on oikea aika hankkia ilmalämpöpumppu?

Ilmalämpöpumppu tuo säästöä energiankulutukseen, tekee asumisesta mukavampaa, puhdistaa ilmaa ja nostaa asunnon arvoa. Hankinta kannattaa ajoittaa talveen, koska asennusruuhkaa ei ole ja laitteita on hyvin saatavilla.

Miksi aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia nyt

Aurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava energiantuotannon muoto. Suomi on ollut tässä kehityksessä hieman muita Pohjoismaita jäljessä, mutta nyt aurinkovoimaloita rakennetaan kaikkialle Suomeen kiihtyvällä vauhdilla.