Eatonin erinomaisesta xPole-moduulituotesarjasta löytyy valokaarisuojalaite, joka suojaa henkilöitä ja omaisuutta piileviltä sähköpaloilta.

 

Syksyllä 2017 astui voimaan uusittu SFS- EN6000 -asennusstandardi, joka toi mukanaan uutena suosituksena suojautumisen ryhmäjohdoissa valokaarivioilta. Ryhmäkeskukseen asennettava ryhmäkohtainen valokaarivikasuojalaite pienentää valokaaren vaikutuksia kytkemällä vikatilanteessa syötön pois. Valokaarisuojan käyttösuositukset koskevat mm. kiinteistöjä, joissa on nukkumiseen käytettäviä tiloja sekä tiloja, joissa käsitellään tai varastoidaan palovaarallisia materiaaleja. Suosituksen piirissä ovat myös rakennukset, jotka ovat rakennettu herkästi palavista rakennusmateriaaleista kuten puurakennukset.

Valokaarisuojalaite on erinomainen suoja esimerkiksi korvaamattomille rakennuksille (museot, kirkot) sekä vaikeasti evakuoitaville kohteille, kuten sairaalat ja vanhainkodit sekä kiinteistöt kuten koulut ja päiväkodit.

Tällä ns. ”kipinävahdilla” pyritään estämään sähköpalojen syttyminen, joita syntyy mm. löysien liitosten, kaapelien eristevikojen ja laitteiden huolimattoman käytön tai asennuksen seurauksena. Perinteinen vikavirtasuoja ei havahdu sarja- tai rinnakkaiskipinöintiin, johon Eaton AFDD -suojalaite on suunniteltu havahtumaan.

Eatonin AFDD (Arc Fault Detection Device) on ryhmäkeskukseen asennettava moduulikomponentti, joka pitää sisällään johdonsuojakatkaisijan, vikavirtasuojakytkimen (henkilösuoja 30 mA) ja valokaarisuojalaitteen – kaikki yhdessä kolmen moduulimitan laitteessa.

 

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat
Snro Kuvaus
32 066 74 AFDD, 10 A/2-nap./B-käyrä/30 mA/A-tyyppi
32 066 78 AFDD-10 A/2-nap./C-käyrä/30 mA/A-tyyppi
32 066 90 AFDD-16 A/2-nap./B-käyrä/30 mA/A-tyyppi
32 066 94 AFDD-16 A/2-nap./C-käyrä/30 mA/A-tyyppi

Eaton

Uusiutumiskyvyllä etumatkaa myös asiakkaalle

SLO on keskittynyt kahden vuoden ajan palveluiden ja laadun kehittämiseen

Eaton DILM-sarjan kontaktorit

Eatonin DILM-sarjan kontaktorit ovat oiva valinta moniin kontaktorisovelluksiin aina lämmitysvastuskuormasta (AC-1) sähkömoottorikäyttöihin saakka (AC-3).