Jarmo Harttunen
Markkinointipäällikkö,
SLO Oy
13.12.2019

Valitettavasti verkonrakennusala on vaikeuksissa. Alan kannattamattomuus on puheenaihe melkein kaikissa pöytäkeskusteluissa ja syitä tuntuu olevan siellä sekä täällä, ja varsinkin tuolla. Koska yhtenäistä mielipidettä ei tahdo löytyä, jokaisen olisi hyvä arvioida omaa toimintaansa kriittisten lasien läpi.

Kaivetaan arvoketjut esille

Toki kaikki laulavat sen lauluja, kenen leipää syövät. Perusasia kuitenkin on, että kannattamatonta työtä on turha tehdä.

Kuinka kannattavuutta sitten saadaan omalle yritykselle, onkin monimutkaisempi kysymys. Itse lähtisin liikkeelle vanhasta arvoketjuajattelusta.

Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että verkonrakennusala yhtenäisesti antaisi prosessissa sähköverkkoja tuottaville yrityksille lisäarvon suuruisen osuuden.

Tekeminen on jakautunut huomattavasti useammalle kuin "ennen vanhaan", jolloin yritysten omat asentajat rakensivat sähköverkkoja. Kuinka lisäarvon osuus jaetaan useamman toimijan kesken?

Lisäarvo on vahvempi kuin vallitseva trendi

Oman kokemuksen mukaan tekemisen trendit vaihtelevat. Välillä pienuus tuo tehokuutta ja toisaalta taas suuruus. Muoti-ilmiöiden aaltoliikkeistä huolimatta kaikenkokoiset yritykset pystyvät menestymään, kunhan tuotettu lisäarvo jakaantuu tasapuolisesti. Tämä voi olla käytännössä esimerkiksi tarjouskysely, jossa tuotot vastaavat tekemistä.

Tämä koskee siis myös sähköverkkojen omistajia, jolloin ketjun hinnoittelu ja tuotto jakautuvat tasapuolisesti ilman, että suuret riskit siirtyvät pientä lisäarvoa tuottavalle osapuolelle. On hyvä muistaa, että ketju on juuri niin vahva, kuin sen heikoin lenkki on.

Lisäarvo auttaa arvoketjun rakentamisessa

SLO tarjoaa omalla tekemisellään lisäarvoa asiakkailleen. Tehtävämme ketjussa on huolehtia verkonrakennusmateriaalit valmistajilta työmaalle tai vianhoitoon. Valitsemme toimittajat ja tuotteet laadullisesti sellaisiksi, että niiden toimivuuteen voi luottaa. Lisäksi teemme valmistajien kanssa tuotekehitystä, joka tukee yhteistyökumppaneidemme menestystä. Jotta kumppanuutemme jatkuu myös tulevaisuudessa, on lisäarvoa tuottavien palveluiden hinnoittelu mietitty kohdalleen.

Yhteinen tavoitteemme on tuottaa häiriötöntä ja kustannustehokasta sähkönjakelua. Pidetään ketju ja lenkit vahvoina, jotta voimme rakentaa toimintavarmoja sähköverkkoja myös tulevaisuudessa.

Rauhallista Joulua ja menestyksellistä yhteistoimintavuotta 2020!

Steran STJK-jakokaappi on yhteensopiva MJS:n tilalle

ABB MJS -jakokaapit tulevat poistumaan markkinoilta 2023 vuoden aikana.

Kaapeleiden kuormitettavuuden parantaminen tuulipuistoissa

Kosketussuojien vuorottelun merkitys osana tuulipuistojen keskijännitekaapeliverkkoa on näkynyt nousevana trendinä. Tuulipuistojen kasvavat tehot, kaapeliverkkojen pituuden ja käytettävien kaapelien poikkipintojen kasvu yhdessä taloudellisten vaatimusten kanssa ovat kasvattaneet kosketussuojien vuorotteluun soveltuvien varusteiden kysyntää.

Puhdas hengitysilma on kuin vakuutus parempaan työelämään

Hyvin toimivat hauislihakset ovat yksi tärkeimpiä työkaluja sähköalan ammattilaiselle