Lämpötilan etäluenta ja -ohjaaminen on noussut kiinnostuksen kohteeksi suuren yleisön keskuudessa. Selvimmin tämä on näkynyt loma-asuntojen kohdalla. Kun ne ovat pitkiä aikoja tyhjillään, voidaan lämpötila laskea alas ja saavuttaa selvää säästöä kustannuksissa. Vakituisessa käytössä olevissa asunnoissa päiväkohtaisella lämmön vaihtelulla ei tutkimusten mukaan saavuteta merkittäviä säästöjä.

Vasta Ecodesign -direktiivi toi tarjontaa kysynnälle

Vaikka kysyntää etäkäytölle on ollut, ei laitteita siihen kuitenkaan ole juuri ollut. Vasta vuoden 2018 alussa voimaan tullut Ecodesign -direktiivi on vaatinut sähkölämmityksen ohjaukseen uusia ratkaisuja. Pelkkä tyhmä termostaatti ei enää riitä täyttämään direktiivin asettamia vaatimuksia.

Etäohjauksen toteuttaminen

Vielä pari vuotta sitten etäohjaus toteutettiin yleensä GSM-yksiköllä, jonka sisällä on oma SIM. ja ohjaukset tapahtuivat tekstiviesteillä. Tästä kehittyneempi versio löytyy nykyään Warmoksen ja Enston lämmitysratkaisuista. Tiedonsiirto asunnossa tapahtuu Bluetooth-yhteydellä lämmittimien ja käyttäjän älypuhelimen välillä. Jos tieto halutaan asunnosta ulos, tarvitaan erillinen ohjausyksikkö, joka keskustelee Bluetoothilla lämmittimien kanssa. Etäohjaus toteutuu edelleen SIM-kortin avulla.

Lämpötilan etäluenta lisääntyy. Laitteiden hinta laskee ja niiden käyttäminen on helpompaa. Ominaisuus puuttui ensimmäisen polven kotiautomaatiotuotteista, mutta nyt se on jo arkipäivää. Lämmitinvalmistajien omista ratkaisuista siirrytään seuraavaksi avoimiin järjestelmiin.

Esimerkkejä tarjolla olevista ratkaisuista

  • Markkinoilla on vasta yksittäisiä termostaatteja tai lämpöantureita, jotka kytkeytyvät suoraan Wifin kautta älypuhelinsovellukseen. Tällainen on esimerkiksi Nventin R-SENZ-WIFI -termostaatti (2615428).

 

  • Trust Smarthomeen voidaan liittää Zigbee-yhteydellä lämpöanturi (2806359) yhdessä ohjausyksikön (2806306) kanssa. Lisäämällä esimerkiksi releyksikkö (2806320), voidaan ohjata 3,5kW lämmitintä.

 

Teksti:
Rauno Huikari
tekninen asiantuntija
SLO Oy

Kattokaivojen sulanapidot tärkeässä roolissa tasakatoilla

  Talojen katoille talvella jäävä vesimassa aiheuttaa suuria riskejä niin teollisuudessa kuin rakennusteollisuudessakin.

Kestävää kehitystä puhtaamman maailman puolesta  

Sähkö mahdollistaa yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa.

Nobö-lämmittimet ja -termostaatit täyttävät EcoDesign -vaatimukset

Nobö-lämmittimet ja -termostaatit sekä -ohjausjärjestelmä täyttävät  1.1.2018 voimaan tulleen EcoDesign -direktiivin vaatimukset ja näin ollen vaikuttavat osaltaan Euroopan yhteiseen lämmitysenergian säästötavoitteeseen.