Vuoden 2019 syksyllä Pasilaan avautuneessa, Pohjoismaiden suurimmassa kauppakeskuksessa on liiketilaa huimat 85 000 m2. Laiho Group Oy urakoi tässä mittavassa hankkeessa Mall of Triplan julkisivun ja käytävien valaistuksen sekä sähkötyöt. SLO:n välivarastointi oli keskeisessä asemassa projektin hankintojen ja toimitusten onnistumisessa.

Liikenteen solmukohtaan rakennettu ostoskeskus on massiivinen. Kokoluokasta saa hieman otetta, kun miettii että Triplan kokonaistilavuus vastaa kymmentä Eduskuntataloa. Komeaa lopputulosta on edeltänyt tietenkin valtava ja pitkäkestoinen työmaa.

Hankkeessa oli mukana useampi urakoitsija, mutta jopa pienempiin yksiköihin purettuna työmäärä on ollut huomattava. Kun työmaa-alue on kymmeniätuhansia neliömetrejä, miten projektin tavaravirtoja ja toimituksia hallinnoidaan?

Positiomerkinnöillä ja purkuvarauksilla ryhtiä toimituksiin

SLO:lla on hyvät logistiikkapalvelut, joiden avulla valtavien – ja vaativien - työmaiden tavarapaljoutta hallitaan. – Suurilla työmailla tuotteiden selkeät positiomerkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä, ja näihin SLO kiinnittää huomiota asiakasprojektiensa logistiikkaketjuissa, huomauttaa SLO:n myyntipäällikkö Matti Henttonen. Logistiikasta ja kunnon positiomerkinnöistä huolehdittiin myös Triplan projektissa. Täsmällisesti merkityt toimitukset löysivät paremmin perille valtavalla työmaalla, missä oli monia toimijoita tekemässä asennuksia yhtäaikaisesti. - Tilaus-toimitusketjun hallinnassa onnistumisen kannalta on tärkeää käydä keskustelua urakoitsijan, myynnin ja logistiikan kesken hyvissä ajoin projektin alkaessa sekä projektin edetessä, summaa Matti.

Toimitusten onnistuminen nojasi myös pitkälti purkuvarausten hallintaan, eli tavaroiden purkuaikataulun tarkkaan suunnitteluun. Laiho luotti SLO:n avainasiakaspäällikkö Jani Kemppaiseen, joka organisoi jakeluautojen reittejä ja aikatauluja.

Isoissa kohteissa logistiikan merkitys korostuu juurikin pitkien etäisyyksien takia. - Työmaalla tuhraantuu arvokasta työaikaa pelkästään kävelyyn, jos tavarat on jätetty väärin. SLO:n hyvä jakelu ja mutkattomat suhteet myyjiin ovat auttaneet Triplan hankkeessa, toteaa Laiho Groupin projektipäällikkö Sami Kuva.

Hankintatuotteiden välivarastointi toimii puskurina

Pohjoismaiden suurimman ostoskeskuksen rakennustyömaalla asennettavaa oli paljon ja tilattavien tuotteiden määrä valtava. Mall of Tripla on tyypillinen pääkaupunkiseudun suurtyömaa, missä on niukasti varastotilaa ja se vähäkin vaihtaa projektin edetessä paikkaa. Tällöin ulkopuolisella ja ketterällä välivarastoinnilla on valtava merkitys sujuvan edistymisen kannalta.

-Triplan projektissa tuotteet välivarastoitiin SLO:n Logistiikkakeskuksessa Vantaalla, josta ne kotiinkutsuttiin työmaan edistymisen mukaan. Triplan työmaa oli myös SLO:lle merkittävä hanke, sillä välivarastointi oli SLO:n näkökulmasta poikkeuksellisen pitkä, summaa Matti.

Etenkin valaisimissa välivarastoinnin merkitys korostuu, koska hankinta-ajat valmistajilta voivat olla jopa useita kuukausia. Jos tuotteita tilataan vasta siinä vaiheessa, kun asennusten pitäisi alkaa, ollaan auttamattomasti myöhässä. – Asiakkaamme olivat tyytyväisiä, kun pystyimme asentamaan hyvinkin lyhyellä aikataululla. Tämä onnistui, koska tavarat oli tilattu ajoissa välivarastoon odottamaan kotiinkutsua, kertoo Sami.

Esiasennus helpottaa isojen positioiden asennuksissa

- Pitkä asiakassuhde helpottaa työskentelyä, sillä ajan kanssa toimintatavat ja ihmiset tulevat tutuiksi. Tekemiseen tulee myös syvyyttä, kun opimme ajan kanssa SLO:n palveluista laajemmin, kertoo Laiho Groupin projektipäällikkö Marko Kaivanto.

Esimerkkinä Marko nostaa esiasennuksen. - Jos pääpositio on useita satoja valaisimia, ei ole mitään järkeä, että muutoksia aletaan työmaalla tekemään. Tässä kohtaa esiasennetut valaisimet ovat oikea ratkaisu, jatkaa Marko.

Sami Kuva
Projektipäällikkö
Laiho Group Oy
Marko Kaivanto
Projektipäällikkö
Laiho Group Oy
Matti Henttonen
Myyntipäällikkö
SLO Oy

Samin ja Markon vinkit isoja työmaita hallinnoiville projektipäälliköille

  1. Resursoi etukäteen ja rohkeasti. Myös työnjohtoa pitää olla työmaalla riittävästi.
  2. Varaa työlle tekijöitä kohteen neliöiden mukaan.
  3. Ennakoi ja mieti erilaisia varastointiratkaisuja valmiiksi. Varastoinnin tarve voi muuttua tai varaston paikka voi siirtyä projektin edetessä.
  4. Huomioi työmaan pitkät etäisyydet. Voi tulla haasteita, jos varastolle on pitkä matka

Laiho Group Oy

  • Laiho Group Oy on osa Laihon Sähkö konsernia.
  • Laiho Group tarjoaa sähköä, ratkaisuja, tukea ja huoltotöitä. Kodeista yrityksiin ja suuriin infrastruktuurien sähkötöihin asti.
  • Laiho Groupissa työskentelee yli 100 sähköalan ammattilaista julkisen sektorin, teollisuuden sekä liike- ja asuinrakentamisen sähköistysprojekteissa.
  • Yrityksen liikevaihto on yli 15 miljoonaa euroa.
  • Liiketoimintaa on Turussa, Salossa ja Helsingissä.

 

Kello kävi kohti avajaisia

Työn valmistumisen takaraja oli tinkimätön; avajaispäivänä ovet piti saada asiakkaille auki. Tähän tiukkaan tavoitteeseen Laiho Group onnistui pääsemään hyvin: Tripla oli avajaispäivänä valmis ottamaan vieraat vastaan. Projektipäälliköt Marko ja Sami ovat tyytyväisiä projektin aikataulutuksiin, koska tärkeät viranomaistarkastukset läpäistiin ajallaan ja avajaispäivän asettama takaraja saavutettiin suunnitelmien mukaan.

Isoon projektiin mahtuu paljon muutoksia

SLO palvelutarjonta on monipuolinen ja asiantunteva henkilöstö hoitaa sitoutuneesti asiakkaiden isoja ja pieniä projekteja. SLO:n vankka kokemus ja halu palvella asiakasta suurella sydämellä korostuu isoissa kohteissa, sillä hankkeen läpivieminen tarkoittaa urakoitsijan projektipäälliköille usein sitä, että suunnitelmat menevät projektin aikana monta kertaa uusiksi.

Haasteina Triplassa oli työmaavarastojen vähyyden lisäksi suuri muutosmäärien hallinta. Marko muistelee, että uusia valaisinluetteloita tuli viikoittain, jolloin lähes kaikki alkuperäiset positiot menivät uusiksi kappalemäärineen ja uusia positiota tuli kymmeniä lisää.

SLO:lla Matti huolehti jatkuvana virtana tulevien valaisinluetteloiden versionhallinnasta niin, että projektijohdolla ja työmaan kärkimiehillä oli ajantasainen tieto tuoreimmista muutoksista lisäselvityksineen ja kustannusvaikutuksineen. SLO:n tekemä työ oli ylimääräinen resurssi, jolloin vastaavilla projektipäälliköillä vapautui arvokasta työaikaa muuhun tekemiseen.

 

Infograafi: Mall of Tripla lukuina ( Marja Apunen-Mäkelä/ SLO OY)

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
SLO Oy
Kuva:
Mats Vuorenjuuri / Unikuva

Positiivisesti poikkeava yhteistyö

Ab LKI Käldman Oy:n tilaus- ja toimitusprosessi uusittiin perustuksia myöten SLO:n palvelukokonaisuuden avulla

SLO:n verkkokaupalla hallinnoitava toiminnanohjaus poisti välivarastoinnin tarpeen

Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin

ANDRITZ luottaa Soneparin asiantuntijuuteen

Vientiprojekti hallinnoitiin Soneparin palvelulla ANDRITZ Oy on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajia. Sonepar on ANDRITZin pitkäaikainen kumppani ja pääsi mukaan Etelä-Amerikassa sijaitsevan sellutehtaan projektiin, jossa nostettiin tuotantokapasiteettia. Sonepar etsi tiukassa aikataulussa oikeat tuotteet, dokumentoi sekä pakkasi rahdin valmiiksi valtamerimatkalle.  Soneparin ja ANDRITZin yhteinen tekeminen on alkanut vuonna 2007. Toistakymmentä vuotta jatkunut yhteistyö syveni ja laajeni kansainvälisessä sellutehtaan projektissa, jolloin asiakas käytti tuotehankintojen lisäksi Vientipalvelua. Projektin kokoluokasta ja vaativuudesta kertoo se, että suunnittelupöydältä tuotteiden toimittamiseen käytettiin aikaa puoli vuotta. [caption id="attachment_14917" align="alignnone" width="750"] Kuva: Havainnekuva sellutehtaasta[/caption] Projektin hallintaa palveluna [caption id="attachment_14909" align="alignright" width="329"] Vasemmalla Ilkka Anttila, teollisuuden myyntipäällikkö, Sonepar Suomi Oy ja oikealla Toni Rämö,  Senior Project Engineer, Pulp and Power Plant Automation, ANDRITZ Oy.[/caption] Vientipalvelu on Soneparin yksikkö, jossa myyntisihteerit ja asiantuntijat tarjoavat monipuolista osaamistaan kansainvälisten projektien hallintaan. He vertailevat ja tekevät tarjouksia, käsittelevät tilauksia, hallinnoivat ostotilauksia ja laskuttavat. Asiakasta varten nimetty myyntisihteeri hoitaa myös projektin toimitusaikavalvontaa ja valvoo pakkaamista. Sonepar valikoitui projektikumppaniksi luotettavuuden ja pitkän yhteistyön perusteella ANDRITZin vanhempi projekti-insinööri Toni Rämö sai vihiä Soneparin kyvykkyydestä kansainvälisissä projekteissa, kun Soneparin myyntipäällikkö Ilkka Anttila kävi esittelemässä palveluportfoliota, johon myös kansainväliset vientiprojektit moninaisine vaiheineen lukeutuvat. Kun sellutehtaan kapasiteetin kasvattaminen tuli ANDRITZille projektiksi, he ottivat yhteyttä.  - Sonepar on iso ja luotettava toimija. Päätökseen vaikutti myös pitkä yhteistyö ja aiemmin toteutetut projektit, kertoo Toni Rämö. Erityisvaatimusten täyttäminen ja ennakointi avainasemassa Ulkoistamalla projektin hallinnan ANDRITZ vapautti omaa aikaansa projektin muihin toimintoihin. Projektissa Sonepar hoiti asiakkaan puolesta kaapeleiden määrittelyn ja menekin laskemisen. Sellutehtaan sähkösuunnitelma oli tehty eteläamerikkalaisten standardien mukaan, jolloin johdinten värit ja vaipat eivät vastanneet suomalaista valikoimaa. Soneparin kaapeliasiantuntijat etsivät kohdemaan vaatimusten mukaiset suomalaiset vastineet ja laskivat koko projektin kaapelitarpeen kerralla, sillä Etelä-Amerikassa samaa kaapelia ei ollut saatavilla. Kaapeleita lähti rahtina Etelä-Amerikkaan yhteensä vajaa 10 kilometriä. Merirahtiin lähtevät kontit dokumentointiin ja kuvattiin viranomaisia varten. Se on tärkeää, koska viranomaiset ovat kirjallisten tietojen varassa. Jos matkan varrella tarvitaan tietoa sinetöityjen konttien sisällöstä, viranomaisilla on käytössä vain kuvat ja dokumentit.  "Soneparissa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa. " - Ilkka Anttila, Sonepar Suomi Oy Tuotteet kerralla oikein ja täsmällisessä aikataulussa ANDRITZin vientiprojektissa kriittinen elementti oli laivauksen tiukka ja kiireinen aikataulu. Sonepar koordinoi koko ajan toimituksia ja piti huolen, että tilaukset saatiin ajallaan kontteihin - Vaihtoehto olisi ollut lentorahti ja se on kallista, korostaa Toni. Koska tilausten oikeellisuus ja aikataulutus olivat tärkeässä roolissa, käytettiin niitä onnistumisen mittarina.  -Oikein onnistunut projekti, sillä kaikki saatiin laivaan ja työmaalle ajoissa. Käyttäisimme ilman muuta Soneparin palveluita uudestaankin, painottaa Toni. SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila kiittelee ANDRITZin ammattimaista tapaa, joilla asioita saatiin vietyä vaivattomasti eteenpäin. – Se oli mielenkiintoinen projekti ja sain olla siinä mukana alusta loppuun asti. Tuli hyvä olo, kun kaikki meni hyvin, arvioi Ilkka. Haasteilta vältyttiin jatkuvalla yhteydenpidolla Projektin kannalta merkittäviä haasteita ei kohdattu. Vaikka kaapelitarve oli määrällisesti suuri, saatavuudesta ei syntynyt ongelmaa, koska Sonepar oli jatkuvasti yhteydessä sekä toimittajaan että asiakkaaseen. - Soneparissa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa, kiteyttää Soneparin myyntipäällikkö Ilkka Anttila. Soneparin tarjoama palvelukokonaisuus ANDRITZille Tuotteiden ja kaapeleiden määrittely ja menekin laskeminen. Muun muassa ulkomaalaiset kaapelistandardit eroavat Suomen standardeista, jolloin tilaukseen piti löytää oikeat tuotteet suomalaisesta valikoimasta. Dokumentointi Toimitusaikavalvonta Kontitus     [su_note note_color="#eceef0" text_color="#000000"] Mikä yritys? ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 1300. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG. [palsta][1-2] Missio Yritys tukee asiakkaitaan menestymään innovatiivisella ja laadukkaalla suunnittelulla ja palvelulla. ANDRITZIN missioon kuuluu muodostaa vahvoja ja kestäviä suhteita, joilla on myönteinen vaikutus omiin teollisuusalan asiakasyrityksiin. [/1-2][1-2] Visio Yksi maailman johtavista yrityksistä valituilla markkinoilla. ANDRITZ suhtautuu intohimoisesti innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin. Teknologia- ja laatujohtajana se haluaa tuottaa kestäviä ratkaisuja asiakkailleen ja osakkeenomistajille sekä varmistaa pitkäaikaisen kannattavan kasvun jatkumisen. [/1-2][/palsta] [/su_note]