Vuoden 2019 syksyllä Pasilaan avautuneessa, Pohjoismaiden suurimmassa kauppakeskuksessa on liiketilaa huimat 85 000 m2. Laiho Group Oy urakoi tässä mittavassa hankkeessa Mall of Triplan julkisivun ja käytävien valaistuksen sekä sähkötyöt. SLO:n välivarastointi oli keskeisessä asemassa projektin hankintojen ja toimitusten onnistumisessa.

Liikenteen solmukohtaan rakennettu ostoskeskus on massiivinen. Kokoluokasta saa hieman otetta, kun miettii että Triplan kokonaistilavuus vastaa kymmentä Eduskuntataloa. Komeaa lopputulosta on edeltänyt tietenkin valtava ja pitkäkestoinen työmaa.

Hankkeessa oli mukana useampi urakoitsija, mutta jopa pienempiin yksiköihin purettuna työmäärä on ollut huomattava. Kun työmaa-alue on kymmeniätuhansia neliömetrejä, miten projektin tavaravirtoja ja toimituksia hallinnoidaan?

Positiomerkinnöillä ja purkuvarauksilla ryhtiä toimituksiin

SLO:lla on hyvät logistiikkapalvelut, joiden avulla valtavien – ja vaativien - työmaiden tavarapaljoutta hallitaan. – Suurilla työmailla tuotteiden selkeät positiomerkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä, ja näihin SLO kiinnittää huomiota asiakasprojektiensa logistiikkaketjuissa, huomauttaa SLO:n myyntipäällikkö Matti Henttonen. Logistiikasta ja kunnon positiomerkinnöistä huolehdittiin myös Triplan projektissa. Täsmällisesti merkityt toimitukset löysivät paremmin perille valtavalla työmaalla, missä oli monia toimijoita tekemässä asennuksia yhtäaikaisesti. - Tilaus-toimitusketjun hallinnassa onnistumisen kannalta on tärkeää käydä keskustelua urakoitsijan, myynnin ja logistiikan kesken hyvissä ajoin projektin alkaessa sekä projektin edetessä, summaa Matti.

Toimitusten onnistuminen nojasi myös pitkälti purkuvarausten hallintaan, eli tavaroiden purkuaikataulun tarkkaan suunnitteluun. Laiho luotti SLO:n avainasiakaspäällikkö Jani Kemppaiseen, joka organisoi jakeluautojen reittejä ja aikatauluja.

Isoissa kohteissa logistiikan merkitys korostuu juurikin pitkien etäisyyksien takia. - Työmaalla tuhraantuu arvokasta työaikaa pelkästään kävelyyn, jos tavarat on jätetty väärin. SLO:n hyvä jakelu ja mutkattomat suhteet myyjiin ovat auttaneet Triplan hankkeessa, toteaa Laiho Groupin projektipäällikkö Sami Kuva.

Hankintatuotteiden välivarastointi toimii puskurina

Pohjoismaiden suurimman ostoskeskuksen rakennustyömaalla asennettavaa oli paljon ja tilattavien tuotteiden määrä valtava. Mall of Tripla on tyypillinen pääkaupunkiseudun suurtyömaa, missä on niukasti varastotilaa ja se vähäkin vaihtaa projektin edetessä paikkaa. Tällöin ulkopuolisella ja ketterällä välivarastoinnilla on valtava merkitys sujuvan edistymisen kannalta.

-Triplan projektissa tuotteet välivarastoitiin SLO:n Logistiikkakeskuksessa Vantaalla, josta ne kotiinkutsuttiin työmaan edistymisen mukaan. Triplan työmaa oli myös SLO:lle merkittävä hanke, sillä välivarastointi oli SLO:n näkökulmasta poikkeuksellisen pitkä, summaa Matti.

Etenkin valaisimissa välivarastoinnin merkitys korostuu, koska hankinta-ajat valmistajilta voivat olla jopa useita kuukausia. Jos tuotteita tilataan vasta siinä vaiheessa, kun asennusten pitäisi alkaa, ollaan auttamattomasti myöhässä. – Asiakkaamme olivat tyytyväisiä, kun pystyimme asentamaan hyvinkin lyhyellä aikataululla. Tämä onnistui, koska tavarat oli tilattu ajoissa välivarastoon odottamaan kotiinkutsua, kertoo Sami.

Esiasennus helpottaa isojen positioiden asennuksissa

- Pitkä asiakassuhde helpottaa työskentelyä, sillä ajan kanssa toimintatavat ja ihmiset tulevat tutuiksi. Tekemiseen tulee myös syvyyttä, kun opimme ajan kanssa SLO:n palveluista laajemmin, kertoo Laiho Groupin projektipäällikkö Marko Kaivanto.

Esimerkkinä Marko nostaa esiasennuksen. - Jos pääpositio on useita satoja valaisimia, ei ole mitään järkeä, että muutoksia aletaan työmaalla tekemään. Tässä kohtaa esiasennetut valaisimet ovat oikea ratkaisu, jatkaa Marko.

Sami Kuva
Projektipäällikkö
Laiho Group Oy
Marko Kaivanto
Projektipäällikkö
Laiho Group Oy
Matti Henttonen
Myyntipäällikkö
SLO Oy

Samin ja Markon vinkit isoja työmaita hallinnoiville projektipäälliköille

  1. Resursoi etukäteen ja rohkeasti. Myös työnjohtoa pitää olla työmaalla riittävästi.
  2. Varaa työlle tekijöitä kohteen neliöiden mukaan.
  3. Ennakoi ja mieti erilaisia varastointiratkaisuja valmiiksi. Varastoinnin tarve voi muuttua tai varaston paikka voi siirtyä projektin edetessä.
  4. Huomioi työmaan pitkät etäisyydet. Voi tulla haasteita, jos varastolle on pitkä matka

Laiho Group Oy

  • Laiho Group Oy on osa Laihon Sähkö konsernia.
  • Laiho Group tarjoaa sähköä, ratkaisuja, tukea ja huoltotöitä. Kodeista yrityksiin ja suuriin infrastruktuurien sähkötöihin asti.
  • Laiho Groupissa työskentelee yli 100 sähköalan ammattilaista julkisen sektorin, teollisuuden sekä liike- ja asuinrakentamisen sähköistysprojekteissa.
  • Yrityksen liikevaihto on yli 15 miljoonaa euroa.
  • Liiketoimintaa on Turussa, Salossa ja Helsingissä.

 

Kello kävi kohti avajaisia

Työn valmistumisen takaraja oli tinkimätön; avajaispäivänä ovet piti saada asiakkaille auki. Tähän tiukkaan tavoitteeseen Laiho Group onnistui pääsemään hyvin: Tripla oli avajaispäivänä valmis ottamaan vieraat vastaan. Projektipäälliköt Marko ja Sami ovat tyytyväisiä projektin aikataulutuksiin, koska tärkeät viranomaistarkastukset läpäistiin ajallaan ja avajaispäivän asettama takaraja saavutettiin suunnitelmien mukaan.

Isoon projektiin mahtuu paljon muutoksia

SLO palvelutarjonta on monipuolinen ja asiantunteva henkilöstö hoitaa sitoutuneesti asiakkaiden isoja ja pieniä projekteja. SLO:n vankka kokemus ja halu palvella asiakasta suurella sydämellä korostuu isoissa kohteissa, sillä hankkeen läpivieminen tarkoittaa urakoitsijan projektipäälliköille usein sitä, että suunnitelmat menevät projektin aikana monta kertaa uusiksi.

Haasteina Triplassa oli työmaavarastojen vähyyden lisäksi suuri muutosmäärien hallinta. Marko muistelee, että uusia valaisinluetteloita tuli viikoittain, jolloin lähes kaikki alkuperäiset positiot menivät uusiksi kappalemäärineen ja uusia positiota tuli kymmeniä lisää.

SLO:lla Matti huolehti jatkuvana virtana tulevien valaisinluetteloiden versionhallinnasta niin, että projektijohdolla ja työmaan kärkimiehillä oli ajantasainen tieto tuoreimmista muutoksista lisäselvityksineen ja kustannusvaikutuksineen. SLO:n tekemä työ oli ylimääräinen resurssi, jolloin vastaavilla projektipäälliköillä vapautui arvokasta työaikaa muuhun tekemiseen.

 

Infograafi: Mall of Tripla lukuina ( Marja Apunen-Mäkelä/ SLO OY)

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
SLO Oy
Kuva:
Mats Vuorenjuuri / Unikuva

Soinissa on tasokkaasti led-valaistu alamäkiluistelurata

Vauhdikkaalle lajille rakennettiin ensimmäinen koko matkalta valaistu kilparata

Saarioisten henkilöstöravintolan ikääntynyt valaistus uusittiin kuukaudessa

Päivitetyt valaisimet tuovat energiansäästöä tehtaalla, jossa valoa tarvitaan kolmessa vuorossa

Tukkurin rooli on moninainen: Oulun sairaalaan räätälöitiin riviliitinkotelo

Oulussa rakentuu turvallisia, terveellisiä ja toimivia hoitotiloja, kun yliopistollisen sairaalan rakennuskantaa päivitetään. Uuden sairaalan B-rakennuksen toteutuksesta vastaavassa allianssissa sähköurakointia toteuttaa Caverion Suomi Oy, jonka aloitteesta räätälöitiin riviliitinkotelo erityisen avoimella yhteistyöllä Spelsberg Oy:n ja Soneparin (aikaisemmin SLO) kanssa.