Energiansiirtoketjujen käyttö on yleistä eri teollisuuden aloilla. Valitsemalla oikeantyyppinen energiansiirtoketjukaapeli voidaan kaapelin vaurioitumisesta aiheutuvat turhat kustannukset välttää. Mitkä asiat tulisi huomioida kaapelia valitessa?

Energiansiirtoketjukaapeleita käytetään paljon eri teollisuuden aloilla, kuten sahateollisuudessa, joissa on käytössä erilaisia kuljetinjärjestelmiä ja robottilinjastoja. Lisäksi kaapeleita käytetään muissa jatkuvassa liikkeessä olevissa asennuksissa, mm. huoltoasemien autonpesulaitteissa.

Melko usein kaapelin vauriot johtuvat siitä, että kaapeli ei ole kestänyt siihen kohdistuvaa rasitusta. Energiansiirtoketjukaapeleiden on oltava taipuisia ja kestettävä jatkuvaa taivuttelua. Siksi kaapelia valittaessa on erityisen tärkeä huomioida kaapelin taivutussäde.

– Energiansiirtoketjukaapeleita ei suositella asennettavaksi taivustussäteen ollessa 4 x ulkohalkaisija tai sen alle. Myös yli 25-napaisten kaapeleiden käyttöä energiansiirtoketjuissa olisi hyvä välttää varsinkin nopea liikkeisissä ketjuissa, kertoo Hedtecin tuotepäällikkö Kim Kjellin.

Kaapelin eristemateriaalin seosaineet vaikuttavat olennaisesti kaapelin kestävyyteen. Eristemateriaalia (esim.  PVC tai PUR) valittaessa on kolme asiaa, jotka pitää huomioida:

  1. Kaapelin taivutussäde
  2. Ketjun nopeus
  3. Ketjun kiihtyvyys

Mikäli näitä ei ole huomioitu oikein on vaarana, että kaapeli ylikuumenee ja vaurioituu.

Kjellinin mukaan muita kaapelin valintaan vaikuttavia asioita ovat kaapelin lämpötila-alue, UV-kesto, halogeenittomuus ja häiriösuojauksen tarve sekä muut kaapeliin vaikuttavat ulkoiset olosuhteet.

Kaapeleiden asennustapa vaikuttaa kaapeliketjun toimivuuteen

Asennettaessa kaapeleita ketjuun ja purettaessa niitä kelalta on huomioitava, ettei kaapeli pääse kiertymään. Energiansiirtoketjuun kaapeleita asennettaessa on siksi tärkeä varmistaa, että kaapeli asennetaan suoraan.

– Myös kaapeleiden osastointi oikein ketjuun on tärkeää. Kaapeleita ketjuun osastoidessa on hyvä varmistaa, että kaapeliketjun painojakauma pysyy tasapainossa, sanoo Kjellin.

Yleisesti kaapeleiden asennuksessa on aina noudatettava kaapelin valmistajan ohjeita.

Maahantuojan tietotaito käytössä

SLO:n valikoimasta löytyvät Faber kabel -energiansiirtoketjukaapelit tulevat sähkötarvikkeita maahantuovan Hedtecin Suomen varastosta. Hedtecin asiantuntijoiden laaja osaaminen on myös SLO:n asiakkaiden käytettävissä, joten kaapelia valittaessa ei tarvitse itse osata kaikkea vaan aina voi pyytää apua asiantuntijalta.

–  Me etsimme mielellämme parhaat ratkaisut eri käyttötarpeisiin ja autamme ostajia ja asentajia heidän työssään, Kjellin lupaa.

Hedtecin maahantuomat PVC-malliset energiansiirtoketjukaapelit ovat UL/CSA-hyväksyttyjä, joten ne soveltuvat myös vientiteollisuuden käyttöön.

Teksti:
Kim Kjellin
Oy Hedtec Ab

Tele-Tukun Dca -luokan kaiutinkaapelit nyt SLO:n valikoimissa

Kaikkien rakennukseen kiinteästi asennettavien kaapeleiden on oltava Suomessa paloluokaltaan vähintään Eca tasoa.

RXQ Xtra on erinomainen valinta latausasemien syöttökaapeliksi!

 Erittäin taipuisa, hienosäikeisellä kuparijohtimella varustettu RXQ Xtra kaapeli soveltuu erinomaisesti latausasemille.