Seppo Mustonen
aluejohtaja, Pohjois-Suomi,
Sonepar Suomi Oy
1.2.2024

Energiantuotantomme muuttuu nyt nopeasti. Esimerkiksi aurinkovoiman tuotanto on kasvanut selkeästi ennusteita nopeammin. Siirtymä kohti vähähiilistä energiantuotantoa on siis hyvässä vauhdissa.


Painotus uusiutuvassa energiassa koko ajan vahvempi

Tulevaisuuden energiajärjestelmä tulee perustumaan hiilineutraaleihin ja puhtaisiin energian tuotantomuotoihin. Aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus kasvaa, ja polttoon perustuva energiankäyttö vähenee niin lämmityksessä, teollisuudessa kuin liikenteessäkin. Tämä kehitys parantaa myös Suomen huoltovarmuutta, turvallisuutta, omavaraisuusastetta ja kauppatasetta.

Jopa polttoon perustuvan kaukolämmön tuotanto puhdistuu

Näillä näkymin suomalainen kaukolämpö on kokonaan ilmastoneutraalia vuonna 2030, eli mm. kivihiilen ja maakaasun käyttö on loppunut. Kun hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee, pienenee samalla Suomen ilmastopäästöt. Kaukolämpö tuotetaan jatkossa mm. biomassoilla, sähköllä ja hukkalämmöillä. Esimerkiksi Kajaanissa kaukolämpö tehdään jatkossa pelkästään sähköllä.

Energian varastointiin on panostettu

Isoja harppauksia otetaan nyt myös erilaisten energiavarastojen kehityksessä. Sähköenergiaa voidaan siis muuttaa muotoihin, joita voidaan varastoida. Sähköä voidaan varastoida esimerkiksi akkujen tai vedyn kemialliseksi energiaksi tai vesivoimaloiden altaisiin pumpatun veden potentiaalienergiaksi. Suomeen onkin syntymässä vedyn ympärille isoja hankkeita, joissa vetyä käytetään säätöpolttoaineena silloin, kun ei tuule. Täällä pohjoisessa meillä on uusiutuvan energian varoja valtavasti. Toivottavasti pystymme tulevaisuudessa tuottamaan sähköä mahdollisimman kotimaisilla teknologioilla, ja toisaalta käyttämään sähkön itse teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä.

Sähköistyminen tehostaa energian käyttöä

Uusi energiajärjestelmä on sähköinen, ja sähköntuotanto perustuu pääosin uusiutuviin järjestelmiin. Käytännössä kaikki, mikä vain voidaan sähköistää, tullaan sähköistämään. Energiajärjestelmämme vihreän siirtymän hyödyt ovat huomattavat niin kansantaloudelle kuin ympäristöllemme, koska sähköistyminen tehostaa energian käyttöä. 

Toki teollisuutemme investointikyvystä täytyy pitää huolta, jotta maamme kilpailukyky säilyy tulevaisuudessakin. Materiaalien tuotannon sähköistäminen vaatii isoja investointeja, mutta siihen suuntaan vie myös asiakaskysyntä. Energiamurrokseen investoiminen on kestävää kehitystä, joka varmistaa myös hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden.

Tutustu Soneparin aurinko- ja tuulisähkötuotteisiin täällä.