Seppo Mustonen
Aluejohtaja,
Sonepar Suomi Oy
15.11.2022


Teknologiassa ja teollisuudessa on käynnissä ennennäkemätön muutos kohti ympäristön kannalta kestävämpää toimintaa.

Suomessa tämä kehitys tulee olemaan muuta maailmaa suurempaa, koska tällä
hetkellä Suomessa teollisuus käyttää kaikesta energiasta 44 %, kun taas EU-alueella osuus on 26 %.

Nykyaikaisen rakennusautomaatiojärjestelmän avulla voi toteuttaa monenlaisia ratkaisuja, joilla kiinteistön energiatehokkuus paranee. Pelkästään valaistuksen vaihtaminen ohjattavaksi ledivalaistukseksi pienentää sähkölaskua kymmeniä prosentteja. Hyvä valaistusjärjestelmä on energiatehokas, ammattimaisesti suunnittelu sekä tarpeenmukainen eli automatisoitu ja ohjaus on helppokäyttöinen. Rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteillä säädetään mm. lämmitystä, ilmastointia ja veden virtauksia. Näitäkin kestävään kehitykseen ja hiilineutraalisuuteen suuntaavia muutoksia tehdään rakennusten älykkyyttä lisäämällä. Samalla rakennuksen hiilidioksidipäästöt pienenevät eli Ilmaston kannalta on ratkaisevan tärkeää tehdä rakennuksista energiatehokkaampia ja kestävämpiä.

Tähän suuntaan meitä vie myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutokset. Se tuo mukanaan merkittäviä energiatehokkuuden parannusvelvoitteita olemassa oleville rakennuksille ja tulevaisuudessa vaatimukset rakennusten muuttamiseksi päästöttömiksi sekä pääosin uusiutuvaa energiaa käyttäviksi.

55 – valmiuspaketti (Fit for 55) ilmastotavoitteen mukaan EU:n päästöjä on vähennettävä vähintään 55% vuoteen 2030 mennessä. Voisikin sanoa, että kestävässä liiketoiminnassa on valtavasti potentiaalia, vaikka toki se vaatii luopumistakin joistakin vanhoista asioista. Suomella on monta mahdollisuutta olla globaalin vihreän markkinan etujoukoissa. Meillä on paljon osaamista ja ratkaisuja, jotka auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tulevaisuuteen katsova yritys investoikin nyt kestävään kehitykseen suuntaavaan innovaatiotoimintaan, osaamisen lisäämiseen sekä uudistumiseen.

Kaikkiin energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa Soneparin osaava myyjä. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä!

SLO kävi Porin asuntomessuilla:

Sujuvan arjen raaka-aineena moderni sähköistys

Nyt on energiatehokkuusremontin aika

Rakennusten hiilijalanjäljestä jopa 75% syntyy käytön aikana. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino pienentää energiankulutusta ja siten auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.   Ratkaisevassa roolissa on rakennusten käytönaikainen energiatehokkuus Korjaamisen tarve ei katoa poikkeustilanteessa minnekään, joten myös nyt on oikea aika tehdä kiinteistöjen energiaremontteja. Varsinkin omakotitaloissa pystyy jo pienillä teoilla vähentämään energiankulutusta. Energiatehokkuus on myös osa huoltovarmuutta, koska se parantaa energiaomavaraisuuttamme. Valtiolta avustusta energiaremonttiin Valtio antaa energia-avustuksia remontteihin, jolloin yhä useammalla on taloudellinen mahdollisuus parantaa oman kodin tai taloyhtiön tehokkuutta. Jokainen korjattu rakennus on askel kohti hiilineutraalimpaa Suomea. Lisäksi toimiva sähköistys lisää helppoutta, hyvinvointia ja kiinteistön turvallisuutta. Älykkäät talotekniset ratkaisut kehittyvät vinhaa vauhtia Digitalisaatio ja rakennusautomaatiojärjestelmät tarjoavat valtavat mahdollisuudet kiinteistöalalle. Älykkäät rakennukset ovat kohta keskuudessamme, koska ihmiset haluavat helppoa, turvallista, energiaa säästävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa. Parempaa valoa uudella LED-tekniikalla Älykäs teknologia mahdollistaa myös kustannusten, resurssien ja energian säästön infrassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Valaistusremontilla saadaan säästöjä käyttökustannuksiin ja parannetaan valaistuksen määrää ja laatua valitsemalla uutta led-tekniikkaa. Uusimalla niin ulko- kuin sisävalaistus säädettäviin ja pitkäikäisiin led-valaisimiin, tilan viihtyisyys paranee ja hiilijalanjälki pienenee. Sivutuotteena positiivinen yrityskuva ja mukavammat työolosuhteet Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovatkin nyt yritystenkin liiketoiminnan ytimessä, joten toimitilojen, hallien ja piha-alueiden korjaustarve kannattaa tarkistaa. Oheishyötyjen, kuten asiakastyytyväisyyden, maineen sekä työolosuhteiden paraneminen kannattaa huomioida myös kannattavuustarkasteluissa. Nyt kannattaa investoida aurinkojärjestelmiin ja sähköautojen lataukseen Ajankohtaisia investointikohteita ovat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. aurinkosähköjärjestelmät sekä sähköautojen latausasemat. Näidenkään asennus ei katso vuodenaikaa. Hyvä on myös muistaa, että kiinteistön arvo kasvaa energia- ja kustannustehokkuuden myötä.   [su_box title="Neljä syytä tehdä energiaremontti" style="soft" box_color="#eceef0" title_color="#0f0d0d"] Valtio avustaa energiaremontteja Rakennusautomaatiolla saat säästöjä Uudella led-tekniikalla parannat valaistusta samalla kun säästät Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat modernin liiketoiminnan ytimessä [/su_box]  

 ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat

Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa.