Seppo Mustonen
Aluejohtaja,
Sonepar Suomi Oy
15.11.2022


Teknologiassa ja teollisuudessa on käynnissä ennennäkemätön muutos kohti ympäristön kannalta kestävämpää toimintaa.

Suomessa tämä kehitys tulee olemaan muuta maailmaa suurempaa, koska tällä
hetkellä Suomessa teollisuus käyttää kaikesta energiasta 44 %, kun taas EU-alueella osuus on 26 %.

Nykyaikaisen rakennusautomaatiojärjestelmän avulla voi toteuttaa monenlaisia ratkaisuja, joilla kiinteistön energiatehokkuus paranee. Pelkästään valaistuksen vaihtaminen ohjattavaksi ledivalaistukseksi pienentää sähkölaskua kymmeniä prosentteja. Hyvä valaistusjärjestelmä on energiatehokas, ammattimaisesti suunnittelu sekä tarpeenmukainen eli automatisoitu ja ohjaus on helppokäyttöinen. Rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteillä säädetään mm. lämmitystä, ilmastointia ja veden virtauksia. Näitäkin kestävään kehitykseen ja hiilineutraalisuuteen suuntaavia muutoksia tehdään rakennusten älykkyyttä lisäämällä. Samalla rakennuksen hiilidioksidipäästöt pienenevät eli Ilmaston kannalta on ratkaisevan tärkeää tehdä rakennuksista energiatehokkaampia ja kestävämpiä.

Tähän suuntaan meitä vie myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutokset. Se tuo mukanaan merkittäviä energiatehokkuuden parannusvelvoitteita olemassa oleville rakennuksille ja tulevaisuudessa vaatimukset rakennusten muuttamiseksi päästöttömiksi sekä pääosin uusiutuvaa energiaa käyttäviksi.

55 – valmiuspaketti (Fit for 55) ilmastotavoitteen mukaan EU:n päästöjä on vähennettävä vähintään 55% vuoteen 2030 mennessä. Voisikin sanoa, että kestävässä liiketoiminnassa on valtavasti potentiaalia, vaikka toki se vaatii luopumistakin joistakin vanhoista asioista. Suomella on monta mahdollisuutta olla globaalin vihreän markkinan etujoukoissa. Meillä on paljon osaamista ja ratkaisuja, jotka auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tulevaisuuteen katsova yritys investoikin nyt kestävään kehitykseen suuntaavaan innovaatiotoimintaan, osaamisen lisäämiseen sekä uudistumiseen.

Kaikkiin energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa Soneparin osaava myyjä. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä!

Älykotien sovellusbingo

Kotiautomaatio tekee tuloaan voimalla.

Uudet älyvalaistusratkaisut LEDVANCElta ammattilaisille

Älyratkaisut kodeissa yleistyvät koko ajan ja yhä useampi valitsee koteihinsa älyratkaisuja, joiden asennukseen palkataan asiantuntija. LEDVANCEn uudella älyvalaistusvalikoimalla ammattilaisten on helppoa tarjota ja toteuttaa älyvalaistusratkaisuja erilaisiin kohteisiin.

Philips Interact Pro – älykäs valaistusjärjestelmä

Ei tarvetta erilliselle ohjauskaapeloinnille 1-1 valaisinvaihdoissa. Älykäs valaistusjärjestelmä on nyt saatavilla ammattikäyttöön!