Merkinnät ja käyttötarkoitukset

Monesti kysellään kahvasulakkeissa olevien merkintöjen perään. Mihin käyttötarkoitukseen siis sulakkeen palamiskäyrä on suunniteltu. Oheisessa taulukossa vanhojen ja uusien sulaketyyppien käyttötarkoitukset sähkönjakeluverkoissa:

Sulaketyypit ja käyttökohde

Tyyppi AMKA Jakokaappi Selite
gB X X Kaivoskäyttöön suunniteltu sulake, AMKA-yhteensopiva
Ty-gG X X SIBA:n AMKA-sulake
gG X * X Yleiskäyttöön, ylikuorma- ja oikosulkusuojaus
aM Moottoripiirien oikosulkusuojaus
gR Puolijohteiden ylikuorma- ja oikosulkusuojaus
aR Puolijohteiden oikosulkusuojaus
gFF X X Tietyin varauksin AMKA-sulake

x* – vain Mersen 63A saakka kaikissa kokoluokissa

 

Vanha tyyppi Kuvaus ja millä korvattu
gl Former IEC time-delay fuse, replaced by gG
gll Former IEC fast-acting fuse, replaced by gG
gL Former VDE fuse for conductor protection replaced by gG
gT Former VDE time-delay fuse, replaced by gG
gF Former VDE utilisation category, replaced by gG
gTF Former VDE time-delay / fast-acting fuse, replaced by gB

RATKAISUT VERKONRAKENTAJIEN LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN

Yksittäisten tuotteiden kaupasta kokonaisuuksien myyntiin

Muotoilultaan pelkistetty mutta moderni Ensto Maestro

Ensto täydentää ulkovalaisinvalikoimaansa lanseeraamalla uuden Maestro-puistovalaisimen. Maestrossa kohtaa skandinaavinen tyylikkyys ja tarkkaan mietityt yksityiskohdat - moderni ja pelkistetty muotoilu yhdistettynä kestävään tekniikkaan. Maestro soveltuu pihoihin, puistoihin ja kävelyteiden varteen paikkoihin, joissa tarvitaan tehokasta ja erinomaisesti hallittua valoa.

Puistomuuntamo huomiseksi? – Kyllä SLO:lta

SLO toimittaa asiakkailleen uudet, vakioidut puistomuuntamot aikaisempaa nopeammin. Verkon eri osiin optimoidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla ja sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa.