Merkinnät ja käyttötarkoitukset

Monesti kysellään kahvasulakkeissa olevien merkintöjen perään. Mihin käyttötarkoitukseen siis sulakkeen palamiskäyrä on suunniteltu. Oheisessa taulukossa vanhojen ja uusien sulaketyyppien käyttötarkoitukset sähkönjakeluverkoissa:

Sulaketyypit ja käyttökohde

Tyyppi AMKA Jakokaappi Selite
gB X X Kaivoskäyttöön suunniteltu sulake, AMKA-yhteensopiva
Ty-gG X X SIBA:n AMKA-sulake
gG X * X Yleiskäyttöön, ylikuorma- ja oikosulkusuojaus
aM Moottoripiirien oikosulkusuojaus
gR Puolijohteiden ylikuorma- ja oikosulkusuojaus
aR Puolijohteiden oikosulkusuojaus
gFF X X Tietyin varauksin AMKA-sulake

x* – vain Mersen 63A saakka kaikissa kokoluokissa

 

Vanha tyyppi Kuvaus ja millä korvattu
gl Former IEC time-delay fuse, replaced by gG
gll Former IEC fast-acting fuse, replaced by gG
gL Former VDE fuse for conductor protection replaced by gG
gT Former VDE time-delay fuse, replaced by gG
gF Former VDE utilisation category, replaced by gG
gTF Former VDE time-delay / fast-acting fuse, replaced by gB

Al- ja Cu-johtimien päättäminen ja liittäminen liitäntäalustaan

Alumiinijohtimien liitoksissa on otettava huomioon alumiinin pinnan oksidoituminen eli hapettuminen ja alumiinin viruminen eli kylmäjuokseminen sekä liitospinnan galvaaninen korroosio.

Nestor Cablesin tuotevalikoima täydentyy Cca-paloluokan kaapeleilla

Nestor Cables on täydentänyt valokuitukaapelivalikoimaansa Cca-paloluokan kaapeleilla.

Eupen PYROCONTROL palonkestävä asennuskaapeli (FRHF)

Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli, joka soveltuu kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V Johdinmateriaali: kirkas kupari Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1 Toimivuus palossa: EN 50200/50362   Snro         04 650 92 7G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 93 7G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 94 12G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 95 12G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 96 19G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 97 19G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 98 27G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 99 27G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 [/su_table]