Merkinnät ja käyttötarkoitukset

Monesti kysellään kahvasulakkeissa olevien merkintöjen perään. Mihin käyttötarkoitukseen siis sulakkeen palamiskäyrä on suunniteltu. Oheisessa taulukossa vanhojen ja uusien sulaketyyppien käyttötarkoitukset sähkönjakeluverkoissa:

Sulaketyypit ja käyttökohde

Tyyppi AMKA Jakokaappi Selite
gB X X Kaivoskäyttöön suunniteltu sulake, AMKA-yhteensopiva
Ty-gG X X SIBA:n AMKA-sulake
gG X * X Yleiskäyttöön, ylikuorma- ja oikosulkusuojaus
aM Moottoripiirien oikosulkusuojaus
gR Puolijohteiden ylikuorma- ja oikosulkusuojaus
aR Puolijohteiden oikosulkusuojaus
gFF X X Tietyin varauksin AMKA-sulake

x* – vain Mersen 63A saakka kaikissa kokoluokissa

 

Vanha tyyppi Kuvaus ja millä korvattu
gl Former IEC time-delay fuse, replaced by gG
gll Former IEC fast-acting fuse, replaced by gG
gL Former VDE fuse for conductor protection replaced by gG
gT Former VDE time-delay fuse, replaced by gG
gF Former VDE utilisation category, replaced by gG
gTF Former VDE time-delay / fast-acting fuse, replaced by gB

SJ-TER Säätöruuvikiinnitteinen perustus

Ulkovalaisinpylväille, mastoille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille

5G-verkon sisäkuuluvuuden varmistaminen kiinteistöissä

5G-mobiiliverkon rakentaminen on tällä hetkellä kovassa vauhdissa kaikilla operaattoreilla.

Hyvä maadoitus on sähköturvallisuuden perusta

Kunnollinen maadoitus on sähköturvallisuuden perustekijä kotitalouksien ja teollisuuden sähköistyksessä.