Pieni osa, jolla on suuri merkitys: huono liitos voi johtaa liitoksen ylimenovastuksen kasvamiseen, liialliseen lämpenemiseen ja jopa tulipaloon. Me autamme sinua valitsemaan oikean menettelytavan.

DIN-standardin mukainen puristuskaapelikenkä, Standard-type putkikaapelikenkä ja levykaapelikenkä (vasemmalta oikealle).

 

Markkinoilla on tarjolla kymmenittäin erilaisia kaapelikenkiä. Sähköasentajan on vaikea valita tästä laajasta valikoimasta kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiva kaapelikenkä.
Seuraavassa artikkelissa lyhyt yhteenveto kupari – ja Alumiinijohtimille tarkoitetuista erilaisista kaapelikenkätyypeistä ja käydään läpi tietoja, joita turvallisen ja kestävän liitännän tekemiseen tarvitaan.

Kuparikaapelikengät voidaan pääpiirteittäin jakaa kolmeen eri tyyppiin:

 • putkikaapelikengät DIN-standardin 46235 mukaan
 • putkikaapelikengät Standard-type (valmistajakohtainen mitoitus)
 • levykaapelikengät DIN-standardin 46234 mukaan.

 

 

 

 

Puristettavat kaapelikengät DIN-standardin 46235 mukaan

DIN-standardissa 46235 määritellään kaapelikenkien käyttötapa, mitat ja merkinnät. Näitä kaapelikenkiä voidaan kyseisen standardin mukaan käyttää kiinteiden, säikeisten, hienosäikeisten ja erittäin hienosäikeisten kuparijohtimien puristamiseen. Esim. verkonrakennuspuolella löytyy useita käyttökohteita.

DIN-standardin mukainen puristuskaapelikenkä, Standard-type putkikaapelikenkä ja levykaapelikenkä (vasemmalta oikealle).

Tuotteessa olevat merkinnät antavat asentajalle olennaista tietoa DIN-standardin 46235 mukaisten kaapelikenkien alkuperästä ja käytöstä.

Merkintä ”KL 22 12 – 150” pitää sisällään seuraavat tiedot:

 • KL: valmistaja (tässä tapauksessa Klauke)
 • 22: leuan tunnus (kaapelikengät DIN 46235)
 • 12: liitospultin metrinen koko: koko M12
 • 150: johtimen poikkipinta-ala (mm2). puristusmäärä kapea/leveä puristus

Kaapelikenkiä puristettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota puristusleuan koodiin (koko merkintään).

Puristusleukaan on kaiverrettu peilikuvana leuan koodi esim. 22, joka leimaa koodin kaapelikenkään jokaisen puristuksen osalta.

Vertaamalla kaapelikengän lavassa olevaa merkintää puristusjäljessä olevaan koodiin voidaan varmistua / tarkastaa, että puristus on tehty oikeilla välineillä. Kokoja on tarjolla 6 mm2 -1000 mm2 ja pulttikokoja M5 –M20. Materiaalina elektrolyyttinen kupari Tina pinnoitteella EN13600 mukaisesti. Näiden tuotteiden puristukseen käytetään mitoitukseltaan DIN 48083 mukaisia työkaluja.

 

DIN-mukainen merkintä siirtyy kaapelikenkään.

 

 

Puristettavat kaapelikengät ”Stardardi-mallit”

DIN putkikaapelikenkä on valmistajakohtaisia malleja pidempi.

DIN-mallien rinnalla on lukuisten eri valmistajien omien mitoitusten (valmistajakohtaiset) mukaisia tuotteita.
Tuotteet on niin ikään pääosin valmistettu EN13600 mukaisista materiaaleista. Kokoja on tarjolla 6 mm2 – 300 mm2 ja pulttikokoja M5 – M20.

Tuotteista löytyy yleisesti merkintöinä nimellispoikkipinta-ala, reikäkoko ja valmistajan logo tms. Puristusmäärät kullekin poikkipinta-alalle j a työkalulle selvitettävä valmistajien antamista erillisistä taulukoista.

Tuotteet poikkeavat DIN-normin tuotteesta pienemmän kokonsa ja erilaisen (pienemmän) putkikoon osalta. Tunnetut valmistajat testaavat nämä tuotteet niin mekaanisesti kuin sähköisestikin IEC:n mukaisilla testeillä. Esim. IEC61238-1 mukaan.

Laadukkaan liitoksen edellytyksenä on  valmistajan käyttöön tarkoitettujen puristus-työkalujen käyttö. Virheellisten työkalujen käyttö johtaa huonon liitoksen myötä korkeamman ylimenovastuksen vuoksi liitoksen liialliseen lämpenemiseen tai jopa tulipaloon.

Edellä mainitun tilanteen välttämiseksi suosittelemme käytettäväksi aina ennalta testattuja yhdistelmiä (johdin – liittimet – puristustyökalu) sekä pyytämään valmistajaa toimittamaan dokumentin testauksesta.

 

 

Levykaapelikengät DIN 46234 mukaan

Valmistajakohtaisissa malleissa putkikoko on pienempi kuin DIN-mallissa

 

Nämä mallit ovat tarkoitettu käytettäväksi säikeisille luokka 2, hienosäikeisille luokka 5 ja erittäin hienosäikeisille luokka 6 johtimille.

Tuotteet ovat putkikaapelikenkien tapaan pääosin valmistettu EN13600 mukaisista materiaaleista. Valmistustavaltaan ne poikkeavat putkikengistä, jotka tehdään putkesta muokkaamalla. Levykaapelikengät nimensä mukaisesti levymateriaalista taittamalla. Kokoja on tarjolla 0,5 mm2 –240 mm2 ja pulttikokoja M2 – M16.

Levykaapelinkengän osalta DIN-standardi ei määritä puristustyökalua vaan ohjeistuksen antaa liittimen valmistaja. Tuotteita käytetään pääasiassa kytkentäkaappien ja koteloiden liitoksissa sekä ajoneuvoissa.

 

 

 

Alumiinikaapelikengät ja liittimet markkinoillamme:

Vasemmalla suljettu malli ja oikealla putkimalli.

Suosittelemme käytettäväksi ainoastaan korkealaatuisesta Alumiinista valmistettuja kaapelikenkiä putkimitoitukseltaan DIN 46329 mukaisina ja jatkoliittimiä DIN 46267 osa 2 mukaisella putkimitoituksella.

Näissä tuotteissa on riittävät materiaali-vahvuudet ja mittatarkkoina ne soveltuvat täsmällisesti kaapeliin ja niille tarkoitettuihin puristustyökaluihin. Liitos on ennalta testattuna turvallinen.

Tarjolla poikkipinta-alat 10 mm2 – 500 mm2 ja erikoistilauksesta aina 1000 mm2 asti.

 • DIN 46329 (suljetut -ja avoimet mallit, vaihtoliittimet)
 • DIN 46267 jatkoliittimet
 • Valmistajakohtaisia mitoituksia

 

 

Merkintä ” KL18 10-70 / rm / sm 95 re / se” pitää sisällään seuraavat tiedot:

Kaapelikengän lavassa oleva teksti kertoo tuotteen käyttökohteen.
 • KL: valmistaja (tässä tapauksessa Klauke)
 • 18: leuan tunnus (kaapelikengät DIN 46235)
 • 10: liitospultin metrinen koko: koko M12
 • 70: johtimen poikkipinta-ala (mm2)
 • rm/sm pyöreälle säikeiselle kaapelille sekä sektoroidulle säikeiselle kaapelille
 • 95: johtimen poikkipinta-ala (mm2)
 • re/se pyöreälle lankamaiselle kaapelille sekä sektoroidulle lankamaiselle kaapelille

 

AL- kaapelikenkiä puristettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota puristus leuan koodiin (koko merkintään).

Puristusleukaan on kaiverrettu peilikuvana leuan koodi esim. 22, joka leimaa koodin kaapelikenkään jokaisen puristuksen osalta. Vertaamalla kaapelikengän merkintää puristusjäljessä olevaan koodiin voidaan varmistua / tarkastaa, että puristus on tehty oikeilla välineillä.

 

 

 

ekm60idcfb
Klauke EKM60IDLCFB puristustyökalu

 

Laadukas liitos muodostuu osatekijöistä; johdin – liitin – puristustyökalu – laadukas asennustyö

Nykyaikaiset puristustyökalut ovat varustettuja huoltotarpeen ilmaisimella, puristuspaineen valvonnalla.

 

 

 

 

Klauke kaapelikengät verkkokaupassa

FZ2RMSU Flex – Helposti käsiteltävä, metalliton kaapeli

FZ2RMSU Flex on kevytrakenteinen, halogeeniton sisä-/ulkokaapeli helposti käsiteltävillä ja nopeasti kuorittavilla Flex-kuituputkilla

Metallivaippainen MJAM-HF Com ohjaa sähkölaitteet

Draka MJAM-HF Com on uusi halogeeniton Dca-paloluokan kaapeli ohjausjohtimilla.

Liitos on ratkaiseva rajapinta

Oikein tehty liitos on luotettava ja turvallisuutta edistävä. Huolellisesti toteutetut liitokset ovat myös pitkäikäisiä ja maksavat näin investoinnit takaisin.