Moottoreiden hyötysuhteen parantaminen on erinomainen keino vähentää maailmanlaajuista energiantarvetta, joka taas itsessään vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja keventää alati nousevaa painetta uusiutuvan energian tuotannolle.

Maailmanlaajuisesti yli 50 % kaikesta sähköenergiasta kuluu moottoreissa ja teollisuuden osalta osuus on noin 70 %.

Moottori on suuri energiasyöppö, vanhat kannattaa päivittää uusiin 

Moottori synnyttää käytön aikaisista kuluistaan reilusti yli 90 % sähköenergian muodossa ja siksi juuri hyötysuhdeasiat ovat ne, joilla on helpoin tehdä säästöä verrattuna hankintahintaan, asennuskuluihin tai huoltoihin.

Moottoreiden todellinen elinikä on varsin pitkä riippuen käyttökohteesta, keskimäärin pyöritään siellä 20 vuoden tuntumassa. Käytössä siis on vielä hyvinkin iäkkäitä moottoreita ja näiden päivittäminen nykyaikaisempiin malleihin tuo helposti hyvät säästöt.

Varsinkin jos verrataan hyötysuhteeltaan parhaaseen mahdolliseen malliin, niin monissa kohteissa vanhakin moottori kannattaa vaihtaa uuteen jo ennen sen eliniän umpeutumista.

Moottorit ovat kierrätettävyydeltään erittäin hyviä ja raaka-aineet saadaan käytettyä uudestaan.

Kaikenkokoisten moottoreiden uusinta kannattaa

Parhaat säästöhyödyt ja lyhyimmät takaisinmaksuajat saadaan euromääräisesti toki suuremmista moottoreista, mutta myös pienempien moottorien päivitys on tärkeää, sillä niitä on usein lukumäärällisesti enemmän, että näistä kertyy merkittäviä summia.

Parantunut moottorin hyötysuhde myös alentaa hukkatehon muodostamaa lämpöä, joka vastaavasti pidentää sen huoltovälejä ja nostaa elinikää.

Moottoreista saadaan parhaiten säästöä irti, kun sitä ohjataan jokaiseen käyttökohteeseen optimoidusti. Kun vanhaa moottoria päivitetään uudempaan malliin ja lisätään ohjausta, voidaan saavuttaa jopa 20 %-30 % säästöt sähkönkulutuksessa. Lisähyötynä saadaan parantunut prosessi.

Tähän kun vielä optimoidaan muut moottorisysteemin osat, kuten kytkimet, vaihteet, pumput, venttiilit jne. päästään todella merkittäviin energiansäästöihin.

Vältä moottoreiden ylimitoittamista, se laskee hyötysuhdetta

Muutaman prosenttiyksikön energiansäästöä saadaan myös mitoittamalla moottori tarkasti tarvittavaan kohteeseen. Moottoreita ei kannata kovin rajusti ylimitoittaa, sillä hyötysuhde tippuu merkittävästi, kun mennään alle 50 % nimellistehosta.

Moottoreiden päivitys on siis tärkeä ja helppo yksittäinen keino vähentää maapallon hiilidioksidikuormaa. Ota yhteyttä Soneparin asiantuntevaan teollisuusmyyntiin moottoriasioissa, niiden mitoituksessa ja säästöpotentiaalien kartoittamisessa.

Teksti:
Mikko Heinola
hankintapäällikö, teollisuus
Sonepar Suomi Oy

Moottorin asennusasennot ja käyttöikä

Tyypillisesti moottoria tilattaessa asennusasennoksi oletetaan vaaka-asento, joko tassuilla (IMB3/IM1001) * tai laipalla (IMB5/IM3001) *, jollei muuta ole tilauksella mainittu. Voiko tällaisen moottorin sitten asentaa esimerkiksi pystyasentoon akseli alas- tai ylöspäin? Pääsääntöisesti kyllä voi, kunhan muutama asia huomioidaan.  

Moottoreiden hyötysuhdevaatimukset EU-alueella tiukkenevat

EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.

ABB taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ABB:n valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Loistavana esimerkkinä laajasta valikoimasta toimivat taajuusmuuttajat sekä pehmokäynnistimet. Moottorin ohjauksessa oikea laite mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan prosessin ja tätä kautta optimaalisen ympäristön menestykselle.