Pitääkö puut laittaa nurin johtokatujen läheisyydestä?

 

Maakaapelointi etenee vauhdilla keskijänniteverkoilla ja kaapelointiaste nousee vuosi vuodelta. Tämä selviää yritysten Energiavirastolle toimittamista kehityssuunnitelmista.

Raporteista selviää, että monella yrityksellä keskijännitekaapelointiasteen taloudellinen kannattavuus on 20-30 %. Kuinka huolehtia häiriöttömästä sähkönjakelusta tai vähintään nopeasta vikapaikan löytämisestä jäljelle jääneissä ilmajohtoverkoissa?

Talvien lumituhot kirvoittavat aika ajoin keskustelupalstoilla monenlaisia mielipiteitä. Yleisimpinä lienee puuvarmoja johtokatuja koskevat kommentit. Näkyy olevan trendinä, että vain täydellinen tietämättömyys takaa varmimmat lausunnot, erästä tuttua lainatakseni.

 

Uusien tekniikoita kannattaa hyödyntää

Energiavirasto teetätti valituille kaupunkilaitoksille kyselyn alalla tiedossa olevista tekniikoista ja niiden hyödyntämisestä. Tämän kyselyn mukaan automaattinen vikojen hallinta F.L.I.R (Fault Location, Isolation and Restoration) on laajasti tunnistettu tekniikka, mutta vielä harvoilla käytössä.  Useat yritykset uskoivat tekniikan tuovan kustannussäästöjä.

F.L.I.R perustuu luotettaviin vianilmaisimiin, reaaliaikaiseen verkon topologian analysointiin ja automaattisesti ohjattaviin katkaisijoihin. Monesti F.L.I.R nähdäänkin monimutkaisena ja kalliina järjestelmänä, jonka käyttöönotto on vaativaa. Tekniikoita voidaan kuitenkin hyödyntää helpommalla ja halvemmalla.

 

F.L.I.R Light

Uusilla luotettavilla mittamuuntajilla, vianilmaisimilla ja kauko-ohjattavilla erottimilla päästään verkon ohjauksessa kustannustehokkaasti asiakkaan haluamaan automaatiotasoon. Kaiken perusta on ilmajohtoverkosta saatava tieto vian sijainnista ja suunnasta.

Kevyt F.L.I.R järjestelmä käyttää vikatiedon mittaamiseen sähköverkkoon kytkettyä virta- ja jännitemuuntajaa. Tällöin ympäristöolosuhteet, kuten ilmankosteus, vaihevälit ja johtimien etäisyys maasta, eivät vaikuta mittauksen luotettavuuteen. Mittamuuntajien tekniset arvot on sovitettu yhteen vianilmaisimen kanssa. Ilmajohtoverkosta löydetään maasulkuviat 0,5A raja-arvosta ja oikosulkuvirrat mitatusta 100A ylöspäin.

Vika-arvojen lisäksi vianilmaisin pystyy kertomaan valvomoon vian suunnan. Vaikka tekniikka mahdollistaa monenlaisten mitta-arvojen siirron ja tallentamisen, alkuun päästään niin sanotulla liikennevalotekniikalla. Vianilmaisin on sijoitettu maastossa erottimen moottoriohjaimeen, jolloin moottoriohjaimen tiedonsiirtoväylää hyödyntämällä saadaan mitattu tieto valvomoon.

Liikennevalo on erottimen vieressä verkkotopologiassa joko vihreä tai punainen. Näin nähdään erottimet, joiden läpi vikavirta (punainen valo) on kulkenut. Erottimen viereen verkkokartalla voidaan tuoda myös merkintä, onko vian aiheuttaja maasulku vai oikosulku. Näin vika paikallistetaan nopeasti ja käyttöhenkilökunta voi tehdä erottimien moottoriohjaimilla tarvittavat ohjaukset ensivaiheessa valvomosta käsin.

Automatiikkaa voidaan lisätä verkkoyhtiön haluamalla tavalla esimerkiksi automaattisella sivuhaaran erottamisella, jossa vika sijaitsee. Runkojohtoihin saadaan sähköt nopeasti ja häiriöttömällä alueella olevat asiakkaat sähkönjakelun piiriin.

 

Helppo asennus, ei keskeytyksiä sähkönjakeluun

SLO on yhdessä valmistajien kanssa räätälöinyt tuotteiston asiakkaille valmiiksi. Tilaaminen ja asentaminen on tehty koeasennusten perusteella helpoksi. Kaikki tuotteet ovat vakiotuotteita ja yhteensopivia keskenään. Työtekniikat mahdollistavat asennukset jännitetyönä 20 kV ilmajohtoverkkoon. Näin asennustyöt eivät aiheuta sähkönjakelun keskeytyksiä verkkoyhtiön asiakkaille.

Ratkaisuun kuuluu myös omakäyttömuuntaja, joten moottoriohjattu erotin voidaan sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan.  Tiedonsiirtojärjestelmä ohjaimen ja valvomon välillä on asiakkaan valittavissa useista eri vaihtoehdoista. Käytetyt siirtotekniikat perustuvat tämän päivän voimassa oleviin standardeihin. Enää ei F.L.I.R Light järjestelmää voi sanoa monimutkaiseksi ja kalliiksi järjestelmäksi.

Kiinnostuitko sähköverkkosi luotettavuuden kehittämisestä? Ota yhteyttä alueesi SLO myyjään.

 

Kiinnostuitko sähköverkkosi luotettavuuden kehittämisestä? Ota yhteyttä alueesi SLO myyjään.

 

Teksti:
Jarmo Harttunen, markkinointipäällikkö Sähkönjakelu ja Tele, SLO Oy

SLO Puistomuuntamo 1+0

SLO:n oma puistomuuntamomallisto on täydentynyt 1+0 mallilla

Kaapeliojan merkkikepit

Ei enää turhaa lapiointia! Painevaletusta alumiinista valmistetun valuankkurin ansiosta merkkikeppi on helppo asentaa suoraan painamalla maahan. Ruiskuvalettu heijastimella varustettu merkkikilpi näkyy kauas, ja joustava lasikuituprofiili takaa kestävyyden kovemmissakin oloissa.

Ouneva pylväskalustesarja

Pylväskalustesarja soveltuu erityisesti valaisinpylväiden haaroituskytkentöihin.