Uusia tekniikoita kannattaa hyödyntää

Uusilla luotettavilla mittamuuntajilla, vianilmaisimilla ja kauko-ohjattavilla erottimilla päästään verkon ohjauksessa kustannustehokkaasti asiakkaan haluamaan automaatiotasoon.

 

Kaiken perusta on ilmajohtoverkosta saatava tieto vian sijainnista ja suunnasta.

Kevyt F.L.I.R -järjestelmä käyttää vikatiedon mittaamiseen sähköverkkoon kytkettyä virta- ja jännitemuuntajaa. Tällöin ympäristöolosuhteet, kuten ilmankos-

teus, vaihevälit ja johtimien etäisyys maasta, eivät vaikuta mittauksen luotettavuuteen. Mittamuuntajien tekniset arvot on sovitettu yhteen vianilmaisimen kanssa. Ilmajohtoverkosta löydetään suunnatut maasulkuviat ja oikosulkuvirrat.

 

Helppo asennus, ei keskeytyksiä sähkönjakeluun

SLO on yhdessä valmistajien kanssa räätälöinyt tuotteiston asiakkaille valmiiksi. Tilaaminen ja asentaminen on tehty koeasennusten perusteella helpoksi. Kaikki tuotteet ovat vakiotuotteita ja yhteensopivia keskenään. Työtekniikat mahdollistavat asennukset jännitetyönä 20 kV ilmajohtoverkkoon. Näin asennustyöt eivät aiheuta sähkönjakelun keskeytyksiä verkkoyhtiön asiakkaille.

Ratkaisuun kuuluu myös omakäyttömuuntaja, joten moottoriohjattu erotin voidaan sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan. Tiedonsiirtojärjestelmä ohjaimen ja valvomon välillä on asiakkaan valittavissa useista eri vaihtoehdoista. Käytetyt siirtotekniikat perustuvat tämän päivän voimassa oleviin standardeihin. Enää ei F.L.I.R – järjestelmää voi sanoa monimutkaiseksi ja kalliiksi järjestelmäksi.

 

Haluatko hyödyntää jo verkossa olevat erotinasemat?

 

Keskusteluissa asiakkaiden kanssa on tullut esille kysymys, voiko olemassa olevia erotinasemia hyödyntää vianilmaisimien kanssa? Nyt on yhdistetty asiakkaiden tahto ja toimittajien osaaminen. Tuotekehityksen tuloksena on ensimmäiset

F.L.I.R. Add On -paketit koeasennettu sähköverkkoon. Asennus sujuu esivalmisteluilla tuotteilla ja ennakkosuunnittelulla näppärästi. Vakiotuotteista pystymme yhteistyökumppaneidemme kanssa räätälöimään ratkaisut erilaisiin käyttökohteisiin.

 

Ota yhteyttä alueesi SLO myyjään.

Teksti:
Jarmo Harttunen
markkinointipäällikkö Sähkönjakelu ja tele
SLO Oy