Elpressin syvämaadoitusjärjestelmä tarjoaa tärkeitä etuja nykyaikaisessa, tekniikan läpäisemässä yhteiskunnassa. Maadoitus on keskeinen osa kaikissa asennuksissa, sekä käyttö- että suojamaadoitus. Tuulivoimalat, radiotukiasemat, rautatieinfrastruktuuri, sähkönjakeluverkko ja ukkosenjohdin ovat esimerkkejä tällaisista asennuksista.

Esimerkiksi tuulivoimaloille ja radiotukiasemille on yhteistä, että ne sijaitsevat avoimilla ja korkeilla paikoilla. Asennuksista tulee siis korkeita, mikä tekee niistä tavallista alttiimpia salamaniskuille. Sen vuoksi tällaisten kohteiden tehokas suojaaminen sekä epäsuorilta että suorilta salamaniskuilta on tärkeää. Kyse on sekä suuresta taloudellisesta arvosta että tiukoista turvallisuusvaatimuksista henkilövahinkojen välttämiseksi. Nämä kaksi nopeasti kasvavaa alaa osoittavat, kuinka tärkeää hyvä maadoitus ja oikein tehdyt maadoitusliitännät ovat.

Kehitystyössä asetettu useita vaatimuksia

Elpressin syvämaadoitusjärjestelmä koostuu teräsputkista ja kuparijohdosta.

Elpressin syvämaadoitusjärjestelmän kehitystyössä asetettiin useita vaatimuksia järjestelmän rakenteelle ja sen tarjoamille eduille muihin maadoitusjärjestelmiin verrattuna.

Tärkeimmät tavoitteet olivat:

 • Järjestelmässä ei saa olla jatkoksia.
 • Järjestelmän on oltava pitkäikäinen ja hyvin suojattu korroosiota vastaan.
 • Järjestelmän on oltava yksinkertainen ja siinä pitää olla mahdollisimman vähän osia.
 • Järjestelmässä on oltava mahdollisuus maadoitusköyden hallintaan maahan upottamisen aikana.
 • Järjestelmässä täytyy olla mahdollisuus maadoitusvastuksen jatkuvaan mittaamiseen upottamisen aikana.

Syvämaadoitus ilman johtimien jatkamista

Elpressin syvämaadoitusjärjestelmä soveltuu maadoitukseen erityisesti silloin, kun maadoitusta on mitattava jatkuvasti ja kosketuspiste viedään syvälle maahan.

Periaate

Elektrodina toimii 0,8 metriä pitkään jatkettavaan teräsputkeen yhdistetty kuparijohto. Karkaistu teräskärki johtaa maadoitusjohdon maaperään.

Johtimen vastusta mitataan jatkuvasti johdon toisessa päässä. Kun tarvittava arvo on saavutettu, johtimen vieminen maaperään lopetetaan ja viimeinen pidennysputki vedetään ylös. Maaperään viemisessä käytetään junttauskonetta ja tarkoitukseen soveltuvaa iskupäätä tai moukaria ja iskuhylsyä.

Edut

 • Maadoituselektrodia tai -johtimia ei tarvitse jatkaa.
 • Laaja poikkipinta-alue: 16–95 mm²
 • Erilaisia johdintyyppejä voidaan käyttää.
 • Kestää korroosiota, erittäin pitkä käyttöikä
 • Johto ja kärki eivät törmää kallioperään.
 • Vastusta voidaan mitata jatkuvasti.
 • Maahanvienti on helppoa ja varmaa, sillä osia tarvitaan vain vähän.
 • Edullinen ja kevyt ratkaisu verrattuna muihin järjestelmiin.

 

Elpress syvämaadoitusjärjestelmästä löydät kaksi tuoteperhettä

Notkeampi FS -tuoteperhe

Snro Tuote
5026071 Maadoituskärki FS11
5026072 Etuputki FS21
5026074 Jatkoputki FS31

Järeämpi FSHD -tuoteperhe, tarkoitettu kovaan ja kiviseen maaperään

Snro Tuote
5040526 Maadoituskärki FSHD11
5026015 Etuputki FSHD21
5026004 Jatkoputki FSHD31

Teksti ja kuvat: Elpress ja Adobe Stock

KKM:n energiatehokkaat muuntajat markkinoille

KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.

Sähköalalla töitä riittää

Rakennuslupien määrät ovat nyt valtakunnan tasolla laskussa, mutta rakentamisen volyymi on pysynyt korkealla tasolla. Pelko kuitenkin on, että jonkinmoinen taantuma on tulossa ja erityisesti uudisrakentaminen sakkaa.

Toimintavarma ja pitkäikäinen ilmajohtoverkko rakennetaan Enston tarvikkeilla

Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tarvikkeet niin pienjännite- kuin keskijänniteilmajohtoverkon rakentamiseen.