Rakennuksiin kiinteästi asennettavien sisäverkon kaapeleiden tulee täyttää EU:n rakennustuoteasetuksen eli CPR:n (Construction Product Regulation) vaatimukset. Tämä määräys koskee myös teollisuuden rakennuksia.

Suomessa pienjännitesähköasennukset-standardi SFS 6000:ssa määritellään, minkä CPR-paloluokan kaapelia vähintään tulee käyttää missäkin kohteissa. Vaikkakaan määrittely ei koske rakennuksissa sijaitsevien koneiden kaapeleita, rakennukseen kiinteästi asennettavat kaapelit ovat standardin piirissä.

Palon sattuessa teollisuusrakennuksiin pätevät samat lainalaisuudet kuin muihinkin rakennuksiin. Vakuutusyhtiöselvityksen mukaan näyttää siltä, että teollisuuskohteissa tapahtunut vahinko, joka tavallisesti on tulipalo, on aiempaa useammin suurvahinko ja nousee yhä useammin miljoonavahingoksi. Samoin tiedetään, että palon alettua ensimmäiset minuutit ovat tärkeimpiä sekä henkien että omaisuuden pelastamiseksi. Nousu miljoonaluokkaan saattaa osaltaan riippua siitä, miten nopeasti ja tehokkaasti sammutustyö käynnistyy ja etenee.

Johtopaloista syntyy vaarallista kloorivetykaasua ja suolahappoa

Jo pienetkin johtopalot ovat erittäin vaarallisia ihmisille savukaasujen takia.

Perinteisen PVC-sekoituksen palaessa syntyy nopeaa tahtia tummaa, läpinäkymätöntä savua. Se vaikeuttaa pelastautumista ja sammutustyötä. Palaessa syntyvä kloorivetykaasu haihtuu nopeasti, mutta muodostaa yhdessä sammutusveden kanssa suolahappoa, joka leviää vahinkokohteen pinnoille. Sekä kloorivetykaasu että suolahappo ovat syövyttäviä ja ärsyttäviä ja vahingoittavat sekä ihmisiä että rakenteita ja laitteistoja.

Suolahappo voi aikaansaada voimakasta korroosiota metalleissa, ruostumattomissa teräksissä käynnistyy pistekorroosio, elektroniikassa alkaa liitosten syöpyminen ja erityisesti luonnonkumi tuhoutuu nopeasti. Tulipalon jälkeen on mm. käytävä kaikki savukaasuille altistunut elektroniikka läpi.

 

Halogeeniton C-PRo -kaapeli on turvallinen

Halogeenittomista paloturvallisista C-PRo-kaapeleista ei muodostu tummaa, läpinäkymätöntä savua eikä vahingollisia syövyttäviä savukaasuja.

Teollisuusrakennuksissa sattuvien tulipalojen kustannukset jakautuvat palon aiheuttamien jälleenrakennuksen kustannuksiin ja seisokista aiheutuviin kustannuksiin. Korjausajalta syntyvä seisokkikustannus saattaa olla yhtä suuri kuin jälleenrakennuksen kustannus. On siis merkitystä sillä, miten pitkä on jälleenrakennusaika.

Mikäli laitteisto ei kärsi halogeenillisten kaapeleiden tuottamista savukaasuista ja niiden sekä sammutusveden yhteisvaikutuksena syntyvistä happamista kaasuista, jälleenrakennus on merkittävästi nopeampaa ja laitteistokin saattaa olla edelleen käyttökuntoista.

Myös teollisuusrakennuksessa CPR:n mukaisesti vähintään Cca-c1,d1,a2-paloluokan kaapelien käyttäminen parantaa kaapeleiden ja siten niiden lähiympäristön paloturvallisuutta sekä helpottaa pelastajien ja sammuttajien työtä mahdollisessa tulipalotilanteessa.

 

Teksti:
Prysmian Group Finland Oy