Antti Vuorivirta
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
22.5.2018

Aurinkoenergiamarkkinoiden kehitys on ollut jo vuosia puheenaiheena Suomessa. Luemme lehdistä tarinoita suurista aurinkoenergiaprojekteista autiomaissa ja paneeleita notkuvista katoista Saksassa. Suuren mittakaavan projekteihin on vielä matkaa, mutta myös Suomessa on päästy hyvään alkuun.

Suurin osa uudesta verkkokytketystä sähköstä tulee tuulivoimaloista, aurinkosähkö seuraa hyvänä kakkosena perässä. Käytännössä puhumme samasta asiasta, sillä tuuli syntyy auringon säteiden ilmaa lämmittävästä ilmiöstä ja on täten aurinkoenergiaa (Lähde: Wikipedia).

Tuulet johtuvat itse asiassa auringon säteilyn lämmittävästä vaikutuksesta maapallolla.

AURINKOENERGIAN KÄYTTÖ YLEISTYY

Kuva 1: Suomessa verkkoon kytketyn aurinkosähkön kapasiteetti megawatteina vuosina 2010-2018. Lähteet: Energiavirasto, Finsolar.

Aurinkosähkön hankintahinnat ja saatavuus ovat saavuttaneet tason, jossa investointia suunnittelevan ei kannata jäädä odottamaan laitteiden hintojen laskua. Tuotantomenetykset kumoavat hintaeroosion vaikutuksen vuosittain. Omakotitaloasujien ja liikerakentajien kannattaa sen sijaan valita laadukkaista komponenteista tehtyjä valmiita paketteja. SLO pystyy tekemään taustatietojen avulla ehdotuksen paneelien optimaalisesta asennuksesta ja simuloimaan tuoton.

 

 

 

AURINKOSÄHKÖN HINTA KOMPENSOI AURINKOSÄHKÖVOIMALAN PYSTYTTÄMISEN KUSTANNUKSET

Markkina kasvaa lähes 100% vuosittain. Kuvasta 2 on nähtävissä, että auringolla tuotetun sähkön hinta laskee ja lähestyy perinteisiä sähkön tuotantomuotoja. Erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin, öljyyn ja maakaasuun, verrattuna aurinkosähkö on kilpailukykyinen.

Aurinkosähkön hinta
Kuva 2: Aurinkosähkön hinnan kehitys 1980 -2013. Tällä hetkellä aurinkosähkö on kuluttajalle edullisempaa kuin verkkoyhtiöltä ostettuna. Lähde: cleantechnica.com

 

Oman aurinkovoimalan pystyttämispäätökseen kannustaa aurinkosähkön hinnan lisäksi laitteistojen hankintahintojen järkevöityminen. Suurin kustannuserä ovat paneelit (kuva 3), joiden eliniäksi valmistajat lupaavat neljännesvuosisataa. Aurinko on lähes huoltovapaa tuotantomuoto. Ainoa kuluva osa, joka pitää vaihtaa laitteiston elinkaaren aikana, on invertteri.

Kuva 3: Aurinkosähkövoimalan kustannuksista noin puolet syntyy pv-paneeleista. Osuudet vaihtelevat projekteittain esimerkiksi kattotyypin mukaan. Lähde: @Jukka Mäkinen – ABB
Kuva 4: Sähköautojen käyttöönotto on kasvanut tasaisesti. Ennusteen mukaan vuoteen 2021 mennessä sähköautoja olisi käyttöönotettu lähes 30 000. Lähde: TT raportti 2017.

 

 

SÄHKÖAUTOT ENERGIANLÄHTEENÄ OMAKOTITALOISSA

 

Sähköautojen yleistyessä suomalainen omakotitalossa asuva perhe voi pian hyödyntää autojen akustoa energian välivarastoinnissa; kalliin energian aikana autosta voidaan purkaa rakennuksen akustoon. Kun energian hinta on edullista tai omien aurinkopaneelit tuottavat riittävästi, auto ladataan.

Uusia automalleja tulee markkinoille jatkuvasti, kuluttajat löytävät omaan käyttötarkoitukseensa sopivat mallit helposti. Jos ei täyssähköautoina, niin ainakin plug-in hybrideinä. Liikenteen tiukentuvat päästömääräykset vauhdittavat muutosta.

 

 

Laadukkaat ja kestävät tarvikkeet aurinkovoimaloiden rakentamiseen

Soneparin tuotepäällikkö suosittelee LONGin paneeleita sekä Forniuksen tai Kacon inverttereitä

Olettamukset nurin: Aurinkosähköä myös napapiirin olosuhteissa

SLO toimitti GEF:fin aurinkosähköjärjestelmän Napapiirille