Oikein asennettu ja ajallaan huollettu KJ-öljymuuntaja jaksaa pidempään

Ennakoiva huolto auttaa pitämään muuntajan hyvässä kunnossa myös vaativissa teollisissa ympäristöissä. Lue kirjoituksesta, mitä kannattaa huomioida ennen hankintaa suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytön aikaisissa huoltotoimenpiteissä.

Huomioi asennusympäristön lämpötila

Ennen hankintapäätöstä tulee miettiä kuormitustyypin vaikutus muuntajan käyttöikään. Esimerkiksi taajuusmuuttajakäyttö rasittaa muuntajaa normaalia enemmän. Suureen taajuusmuuttajakäyttöön tarvitaan standardimallin sijasta erityissuunniteltu muuntaja. Yksi laitetta eniten rasittavista tekijöistä on käyttöympäristön lämpötila.

Kun uusi muuntaja tulee taloon

Lue ensimmäiseksi asennusohje. Urakoitsijan tai loppuasiakkaan tehtäväksi jää huolehtia, että asennus on tehty sähköturvallisuuslain ja asennusohjeen vaatimusten mukaisesti.

Ennen käyttöönottoa muuntajan hälytys- ja laukaisurajat tulee tarkistaa asennusohjeesta ja asetella annettujen arvojen mukaisesti. Lopuksi testataan toimivuus. Lisäksi työturvallisuus varmistetaan tarkistamalla liitokset ja kaapeleiden kiinnityspisteet sekä todennetaan maadoitus.

Laitteen mukana toimitetaan kojeistusdokumentit ja vaatimustenmukaisuustodistus. Muuntajan käyttöönotosta tehdään pöytäkirja, josta tulee käydä ilmi mm.  kohde/asiakas, muuntajan tyyppi (paisuntasäiliö, hermeettinen), valmistaja sarjanumero ja valmistusvuosi, sekä sähköiset arvot kuten jännite- ja virta-alueet.

Käytössä olevan laitteen kuntotarkastus suoritetaan silmämääräisesti

Tarkista muuntajan valmistusvuosi tyyppikilvestä, tyypillisesti käyttöikä on maksimissaan noin 35 vuotta. Kunnonvalvonta tulee suorittaa kunnossapitosuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden mukaan. Mikäli tarkastuksessa havaitaan huoltoa vaativia toimenpiteitä, on syytä varmistua vian alkuperästä ennen korjauksia.

Kunnonvalvonnan ensimmäinen vaihe on silmämääräinen tarkastus. Tarkastelun kohteena ovat mm. öljyvuodot, kannen tiivisteet, läpivientieristimet, yleiskunto sekä pintojen puhtaus. Tärkeää on myös tarkistaa lämpötila, öljynkorkeus ja suojalaitteiden asetteluarvot. Tarvittaessa laite testataan. Tarkempaa analyysia varten muuntajan kunnon testauksen voi tilata huoltopalveluita tarjoavalta yritykseltä. Tarjolla on esimerkiksi öljyanalyysi, jolla voidaan mitata muuntajan öljyn ikääntymistä standardin IEC60567 mukaisesti. Laboratoriotutkimuksella öljyn seasta voidaan havaita veden, r.H:n, vedyn, asetyleenin, metaanin, etaanin, hiilimonoksidin, dioksiinien sekä hiilivetyjen pitoisuuksia.

Ennakointi kannattaa

Muuntajien toimitusajat tehtaalta kestävät tyypillisesti kuukausia. Mikäli muuntaja on todettu prosessin kannalta kriittiseksi komponentiksi, on syytä pohtia mahdollisen varamuuntajan hankintaa jo projektin suunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös yllättävissä vikaantumistilanteissa ilman, että syntyy suuria taloudellisia menetyksiä. Varastoitavien standardimuuntajien osalta myyntimme auttaa ja opastaa. Löydät tietoa myös uudistuneesta verkkokaupasta.

Valitsemalla korkealaatuisen ja tehdastakuun alaisen muuntajan varmistat, että se on turvallinen käyttää ja täyttää ekodirektiivin. SLO:n muuntajavalikoima koostuu luotettavien valmistajien tuotteista, joita on kehitetty vuosikymmeniä ja siten edustavat viimeisintä teknologiaosaamista.

Mikäli ilmassa on otsonin tuoksua, saattaa olla hyvä hetki pyytää tarjous SLO:lta.

Teksti:
Mika Laukkanen
Tekninen asiantuntija
SLO Oy

Ledvance Damp Proof Compact valaisee suurenkin tilan energiaa säästäen 

Onko tuotanto- tai logistiikkatiloissasi liian vähän valoa? Jos työpisteellä on vaikea nähdä ja tehtäviä on hankala tehdä kolhuja, kannattaa harkita LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -valaisinta.

ABB magneettinen virtausmittaus ProcessMaster 300

Magneettista virtausmittaria käytetään teollisuudessa yleisesti veden ja muiden johtavien nesteiden mittaamiseen.

Hyvän kultaesiintymän päälle kasvoi Euroopan suurin kultakaivos

Mittavaa esiintymää operoi Agnico Eagle Finland Oy