Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 680 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Yritys on hiljattain kehittänyt itselleen pienjänniteverkon rakentamiseen mallin, mikä mahdollistaa uusien liittymien nopean käyttöönoton ja parantaa samalla asiakaskokemusta.

Aiemmin Caruna käytti verkonrakentamiseen perinteistä mallia, jossa verkkoyhtiön asentajat joutuvat käymään työmaalla sen edistymisen mukaan useammalla kytkentäkäynnillä. Parantaakseen asiakaspalvelua Caruna lähti etsimään keinoja asentajien työn tehostamiseen. Syntyi ratkaisumalli, joka optimoi uusien liittymien nopean käyttöönoton.

Vasemmalta: Jukka Maunu, hankintapäällilkkö, Caruna Oy | Sebastian Ahlnäs, innovaatiohankepäällikkö, Caruna Oy | Jani Nieminen, myyntipäällikkö, SLO Oy

Carunan pienjänniteverkon mallissa kaapin rakenne ja sijainti ratkaisevat

Carunan kehittämä oma tapa rakentaa pienjänniteverkkoa eroaa perinteisestä mallista siten, että työmaalle toimitetaan heti rakentamisen alkuvaiheessa jakokaapin ja mittauskeskuksen yhdistelmä. Koska verkkoyhtiön rajapinta on tässä toteutustavassa tontin reunalla, voi asentaja samalla käynnillä tehdä useamman kytkennän. Näin työmaakäynnit vähenevät ja sähkön saanti asiakkaalle helpottuu.

SLO:n vasteajat kyselyihin tai ongelmatilanteisiin ovat lyhyet.
Jukka Maunu, hankintapäällikkö, Caruna Oy

 

Keskiössä yhteistyönä kehitetty yhdistelmäkaappi

Mallin ytimessä on modulaarinen yhdistelmäkaappi, jotka kootaan SLO:n logistiikkakeskuksessa. Komponentteja yhdistelemällä käytettävissä on aina sopiva kaapin ja mittauskeskuksen kokonaisuus. Logistiikkakeskuksen esiasennuspalvelussa yhdistelmäkaappi varustetaan tunnuksilla ja merkinnöillä sekä asennetaan jonovarokekytkimet. Lopuksi kokonaisuus vielä testataan ennen Carunalle toimittamista.

Koska SLO:lla on tavaraa riittävästi puskurissa, niin homma toimii nätisti.
Hankintapäällikkö Jukka Maunu, Caruna Oy

Hankintastrategia ohjaa toimintatapoja

Carunalla on verkonrakennuksen hankintastrategia, joka määrittää yrityksen toiminnan kohteet ja ne materiaalit, joiden hankinnasta Caruna vastaa itse. Strategian mukaisesti jakokaappien hankinta on keskitetty itselle. – Aikaisemmin kaikki materiaalit ja työ hankittiin kokonaispalveluna urakoitsijoilta, kertoo Carunan innovaatiohankepäällikkö Sebastian Ahlnäs.

Suurimpien materiaalihankintojen keskittämisellä Caruna valvoo laatua. Etuihin voidaan laskea myös seurannan ja raportoinnin selkiytyminen. Carunan hankintapäällikkö Jukka Maunu toteaa, että tilaus- ja toimitusketju on toiminut hyvin alusta asti.

Selkeä roolitus ja ammattitaitoinen yhteistyö

Asiakkaan kuuntelun ja prosessien optimoinnin lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota roolitukseen. SLO:n myyntipäällikkö Jani Nieminen vastaa asiakkuudesta ja teknisistä asioista huolehtii tuotepäällikkö Juha Kiiski. - Homma toimii, kun kaikilla on selkeät roolit, painottaa Jukka. Sebastian kuvailee yhteistyötä SLO:n kanssa joustavaksi ja ammattitaitoiseksi sekä kommunikaatiota avoimeksi. Koska kontaktit ovat olleet samat yhteistyön alusta asti, tekeminen on tuttua ja vaivatonta molemmin puolin.

Kuva 1: SLO on nimennyt Carunaa varten organisaation, joka huolehtii asiakasyhteistyöstä systemaattisen mallin mukaan.

 

SLO:n onnistumista seurataan jatkuvasti. Kentältä kantautuvia viestejä kuunnellaan hyvin herkällä korvalla ja muutosindikaattoreihin reagoidaan herkästi. Urakoitsijatkin kehuvat, että heidän palautteeseen reagoidaan ripeästi, linjaa Sebastian.

Carunan yhdistelmäkaappeja toimitetaan SLO:n esiasennuspalvelusta vuositasolla tuhansia kappaleita.

Haasteet selätetään oikealla asenteella

Keskittämisestä on hyötyä myös ongelmatilanteissa. Kun materiaalimäärät liikkuvat vuositasolla tuhansissa, tulee väistämättä eteen myös haasteita. Tällaisissa tilanteissa olennaista on se, että niihin tartutaan ratkaisukeskeisellä asenteella.

Jos tarvetta syntyy, otetaan neuvottelupöydän ääreen sopiva määrä päättäjiä ja muutosta vaativiin tilanteisiin etsitään vastaukset.  - SLO pystyy reklamaatiotilanteissa lyhyisiin vasteaikoihin ja työmaalle saadaan korvaava tuote nopeasti, painottaa Jukka. - Arkea helpottaa, kun prosessit ovat vaivattomia, jatkaa Sebastian. Hajautetussa hankintamallissa ongelmien ratkominen saattaa olla monimutkaisempaa.

Sebastianin vinkit

 1. Ole kärsivällinen uusien konseptien kehityksessä
 2. Katso isoa kuvaa ja kehitä ketterät mallit
 3. Pysy aikataulussa! Mitä sovitaan niin se pidetään, jotta saadaan projekti maaliin
 4. Nimeä vastuuhenkilöt selkeästi. Helpottaa projektin läpivientiä ja konseptin kehittämistä.

 

Vasemmalta: Juha Kiiski, tuotepäällikkö, SLO Oy, Jani Nieminen, myyntipäällikkö, SLO Oy

Carunan räätälöidyn yhdistelmäkaapin hyödyt:

 • Sähköntarpeen muutosten perusteella tarvittava liittymän suurennus onnistuu helposti 63A asti.
 • Mittauskeskusta voidaan käyttää myös rakennusaikaisena työmaakeskuksena.
 • Työmaan valmistuttua asiakkaalle saadaan nopeasti kytkettyä sähköt ilman, että tarvitaan useiden asennusryhmien käyntejä.
 • Mittauskeskuksesta saadaan myöhemmin kolmivaiheinen virransyöttö esimerkiksi sähköauton lataukseen.

Tiesitkö tämän?

 • Caruna Oy on perustettu 2014.
 • Carunalla työskentelee noin 290 henkilöä.
 • Yritys työllistää suoraan noin 1 000 henkilöä eri puolilla Suomea.
 • Toimintaa sääntelee Energiavirasto, joka valvoo sähköverkkoliiketoimintaa Suomessa.
Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
SLO Oy

TE Kaapelikiinnikkeiden käyttö on entistä helpompaa uuden valintatyökalun avulla

Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.

Rakennuskohteen loppuasiakirja kuosiin

Kun rakennuskohde valmistuu ja on luovutuksen aika, moni pähkäilee loppuasiakirjojen kanssa. Tässäkin asiassa keskittäminen SLO:lle kannattaa ja helpottaa työtäsi. 

Eupen PYROCONTROL palonkestävä asennuskaapeli (FRHF)

Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli, joka soveltuu kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V Johdinmateriaali: kirkas kupari Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1 Toimivuus palossa: EN 50200/50362   Snro         04 650 92 7G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 93 7G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 94 12G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 95 12G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 96 19G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 97 19G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 98 27G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 99 27G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 [/su_table]