Soveltuu monipuolisesti teollisuuden tarpeisiin

ACS880 on taajuusmuuttaja, joka soveltuu laajaan skaalaan erilaisia sovelluksia erittäin tarkan moottorisäätönsä ansiosta. Sovellukset pumpuista, aina vaativimpiin murskaimiin, kuljettimiin ja tarkkuutta vaativiin paikotuksiin voidaan toteuttaa ongelmitta ACS880 sarjan teollisuustaajuusmuuttajilla.

Monipuolisen sovellettavuuden mahdollistaa moottorisäätömenetelmä DTC (Direct Torque Control), eli suora momentinsäätö. DTC:n ansiosta momenttivaste säädettävällä moottorilla on erittäin nopea ja tätä kautta säädettävyys ensiluokkainen.

ACS880 sarjan taajuusmuuttajat soveltuvat myös yhdistettäväksi eri kokoisiin sovelluksiin laajan tehoalueensa ja laajan rajapintavalikoimansa ansiosta. Alla on listattuna muutamia valikoituja ominaisuuksia, jotka pätevät yleisesti ACS880 sarjan teollisuustaajuusmuuttajiin.

Kolme syytä valita ACS880

ACS880 on valinta, kun taajuusmuuttajalta vaaditaan ensiluokkaista säätöä, skaalautuvuutta ja käytettävyyttä.

 1. Tarkan moottorisäädön, laajan rajapintavalikoiman, monipuolisen jännite ja tehoalueen ansiosta ACS880 mukautuu vaivatta erilaisiin sovelluksiin ja erilaisiin ympäristöihin.
 2. ACS880 sarjan taajuusmuuttajien huoltoväli on parhaimmillaan 9 vuotta, joka mahdollistaa korkean tuotantoasteen ja energiatehokkuuden ylläpitämisen.
 3. Vaihdettava muistiyksikön avulla laitteen korvaaminen onnistuu nopeasti ja tehokkaasti, aiheuttaen näin mahdollisimman vähän käyttökatkosta.
Tutustu valikoimaan verkkokaupassa »

ACS880-sarjan ominaisuudet

 Jännite:
 •  3~ 208-240 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-2)
 •  3~ 380-415 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-3)
 •  3~ 380-500 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-5)
 •  3~ 525-690 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-7)
 Teho:
 •  0.75 – 6000 kW (HUOM! Riippuu mallista)
 Suojaus:
 •  IP20, IP21, IP42, IP54 ja IP55 (HUOM! Riippuu mallista)
 Analogiatulot:
 •  2 kpl
 Analogialähdöt:
 •  2 kpl
 Digitaalitulot:
 •  6 (+2 ohjelmoitavaa DIO) kpl
 Releet:
 •  3 kpl
 Kenttäväylät:
 •  Modbus RTU (Vakio),
 •  PROFIBUS-DP (FPBA-01),
 •  PROFINET (FPNO-21),
 •  Modbus TCP (FMBT-21)
 •  CANopen (FCAN-01),
 •  DeviceNet (FDNA-01),
 •  Ethernet/IP (FEIP-21),
 •  Ethernet POWERLINK (FEPL-02),
 •  PROFIsafe (FSPS-21 tai FSO-xx+FENA-21)
 Takaisinkytkennät:
 •  TTL (FEN-01)
 •  Absoluutti/TTL (FEN-11)
 •  Resolveri/TTL (FEN-21)
 •  HTL (FEN-31)
 •  HTL safetyfunktioita SDI ja SSM varten (FSE-31+FSO-21)
 Koneturvallisuus
(EN/IEC
 61800-5-2):
 •  STO (Safe Torque Off) (Vakio/FSPS-21)
 •  SLS (Safety-Limited Speed) (FSO-xx)
 •  SS1-t (Safe Stop 1) (FSO-xx/FSPS-21)
 •  SS1-R (Safe Stop 1) (FSO-xx)
 •  SSE (Safe Stop Emergency) (FSO-xx)
 •  Safe maximum speed (SMS) (FSO-xx)
 •  Prevention of unexptexted startup (POUS)
 •  Safe Direction (SDI) (FSO-21+FSE-31)
 •  Safe speed monitoring (SSM) (FSO-21+FSE-31)
 EMC suodatus:
 • Riippuu EMC optioista.
 • C3 (+E200) tai C2 (+E202) (EN 61800-3: 2004 + A1: 2012) saavutetaan erilaisilla optioilla, mutta ei vakiokokoonpanolla.

 

 

ABB

Teksti ja kuva: ABB Oy

ABB:n ACxx80 tuoteperheestä synergiaa

ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.

ACH580 -sarjan tulokkaassa on integroitu pääkytkin

Kompakti, tehokas ja helppokäyttöinen. ACH580 taajuusmuuttaja kiteyttää nämä kaikki ominaisuudet tuoreeseen, nykyaikaiseen ja kustannustehokkaaseen pakettiin.

VACON® 100 FLOW parantaa veden pumppausta Kristiinankaupungissa

KRS-Vesi vastaa vesihuollosta Kristiinankaupungin alueella. Kun vesihuollon työjuhtina toimivia pumppuja ohjataan VA­CON 100 FLOW -taajuusmuuttajien avulla, toimintavarmuus paranee, virtaama on tasainen ja paineiskut putkistoon vä­henevät. VACON 100 FLOW on Danfoss Drivesin taajuusmuutta­jasarja, joka on suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä erityisesti veden pumppauksessa.   VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajassa yhdistyvät VACON 100 -sarjan ydinrakenne ja erityistoiminnot, jotka tehosta­vat virtauksensäätöprosesseja. VACON 100 FLOW parantaa pumppujärjestelmien tehokkuutta ja redundanttisuutta, ja siinä on useiden pumppujen samanaikaiseen ohjaukseen suunnitellut toiminnot, esimerkiksi monisäätö- ja rinnansää­tötoiminnot.   Jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja – pehmeästi KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusaseman ja Osvaldin-jätevedenpumppaamon prosessien modernisoinnin yhteydessä pumppujen ohjaukseen valittiin seitsemän VACON 100 FLOW –taajuusmuutta­jaa tehoalueella 5-15 kW. Kolme VACON 100 FLOW -laitetta toimitettiin Friivelin-paineenkorotusasemalle ja neljä laitet­ta Osvaldin-jätevedenpumppaamolle. KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusasemalla oli aiemmin käytössä perinteinen ratkaisu, jossa pääpumppua ohjattiin taajuusmuuttajalla, ja kahden lisäpumpun kytkemiseen tar­vittiin erillinen kontaktorikojeisto. Modernisoinnin jälkeen jokaista kolmea pumppua ohjaa oma VACON 100 FLOW -taa­juusmuuttaja, jolloin erillistä kontaktorikojeistoa ei tarvi­ta. Osvaldin-jätevedenpumppaamolla oli aiemmin käytössä pumppujen suorakäynnistys, mikä aiheutti paineiskuja pro­sessiin ja mekaanista rasitusta laitteistoon. Nyt VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat kiihdyttävät pumppujen moottorit nopeasti, mutta pehmeästi ajonopeuteensa aiheuttamatta mekaanista rasitusta laitteistoon.   Vakiona monipumppusovellus VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajissa on vakiona usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus, mikä parantaa luo­tettavuutta ja tehokkuutta. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta ja pystyvät päättelemään, kuinka monta pumppua kulloinkin tarvitaan, millä nopeudella pumpun tulee toimia ja huomaavat, mikäli yksi moottoreista, pumpuista tai taajuus­muuttajista vikaantuu.   Jos kysyntä ylittää pääpumpun mak­simituoton ja lisäkapasiteetille on tarvetta, apupumput kytketään päälle tarpeen mukaan. Pääpumppu ja apupumput vuorottelevat, mikä säästää energiaa ja vähentää pumppujen kulumista. Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus parantaa luotettavuutta, sillä pumppujen pehmeä käynnistys vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW -laitteen ja usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen käyt­töönotto on helppoa ja nopeaa eikä vaadi erityisosaamista. Monipumppusovellus on nykyaikainen ratkaisu.         Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW tuo tasaisen virtaaman ja paineen Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajalla saavutetaan myös muita tärkeitä etuja, kuten: paremman prosessin ohjauksen optimaa­lisen pumpun ohjauksen VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien tuomia tärkeimpiä etuja KRS-Vedellä ovat tasainen virtaama ja paine. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat mahdollistavat prosessin säädön, minkä ansiosta Osvaldin-jätevedenpumppaamosta virtaama jäteve­denpuhdistamolle on tasainen. Friivelin-paineenkorotusase­malla VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien ansiosta paine pysyy tasaisena.   Säästää energiaa ja tilaa Yksi taajuusmuuttajien tärkeimmistä eduista on energian säästö. Prosessien ohjaaminen taajuusmuuttajilla voi vä­hentää sähkönkulutusta 20-50 %. Energiansäästö on erityi­sen huomattava pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa, kun moottoria käytetään aina prosessin tarpeen mukaisella no­peudella ja joissa energian tarve pienenee suhteessa nopeu­den kolmanteen potenssiin. Taajuusmuuttajateknologia säästää myös tilaa ja kaapeloin­nin määrää. Kaikki KRS-Vedelle toimitetut VACON 100 FLOW -laitteet ovat roiskevesisuojattuja IP54-kotelointiluokan lait­teita, jotka voidaan asentaa laitoksen seinälle lähelle proses­sia. Tällöin säästyy tilaa ahtaissa sähkötiloissa ja kaape­loinnin tarve vähenee. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat ovat ohjanneet pump­puja KRS-Vedellä jo useita vuosia. Danfoss Drivesin taajuusmuuttajateknologia olikin jo ennestään tuttua, sillä jätevedenpuhdistamolla ja muilla ve­denottamoilla on käytetty VACON® CX- ja VACON® NXS -sarjan taajuusmuuttajia pumppujen ohjauksessa ennen VACON 100 FLOW -mallia.