ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.

Ohjauspaneelin kautta ohjelmoitavat parametrit

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii taajuusmuuttajan ohjauspaneeli ja tätä kautta ohjelmoitavat parametrit. Laitteiden välillä identtiset parametrit löytyvät samoista parametriryhmistä ja näin helpottavat laitteiden välisen käyttösynergian luomista. Eli kun olet käyttänyt yhtä ACxx80 laitteista, osaat käyttää myös muita sarjan taajuusmuuttajia.

Alla on lyhyt esimerkki siitä, miten moottoriparametrien asettelu on kaikissa ACxx80 laitteissa samanlainen, kun puhutaan skalaarisäätömenetelmästä. Poikkeavuutena ACS880 -taajuusmuuttajissa on DTC säätö, skalaarisäädön lisäksi. Muissa laitteissa (ACS380, ACS480, ACH580 ja ACS580) moottorisäätömenetelmät ovat skalaari- ja vektorisäätö. Kaikissa ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajissa alla olevat parametrit löytyvät parametriryhmästä 99.

Miksi ACxx80?

Kun käytössäsi on erityyppisiä sovelluksia ja laitesynergia voi lisätä päivittäisen laitekokemuksen sujuvuutta, on tällöin ACxx80 sarjan laitteilla valmis ratkaisu tarpeitasi varten. Siirtyessäsi ympäristöstä toiseen, koneelta toiseen, ei käyttökokemus muutu laitteiden välillä ja tätä kautta aikaa ei kulu eri rajapintojen kanssa toimimiseen. Lisäksi ACxx80 -sarjan laitteista löytyy kustannustehokas laajaan alaan erilaisia sovelluksia, mikä mahdollistaa ACxx80 -sarjan hyödyntämisen optimaalisesti. Yhdistämällä nämä tekijät saadaan kustannustehokas kokonaisuus, jonka avulla aikaa vapautuu helppokäyttöisyyden kautta muihin tehtäviin.

ACS380

 

 

 

Katso tuotteita SLO:n verkkokaupassa

Tuotenimipainikkeesta pääset tutustumaan verkkokaupan valikoimaan

ACS480
ACS580
ACH580
ACS880

Parametrointi

Parametri Nimi Asetusarvo (vakioarvo) Vaihtoehdot Selitys
99.03 Moottorin tyyppi Epätahtimoottori 0 - Epätahtimoottori
1 - Kestomagneettimoottori
2  -SynRM
Moottorin tyypin valinta
99.04 Moottorisäätötapa Skalaari 0 - Vektori/DTC (ACS880)
1 - Skalaari
Moottorisäädön valinta
99.06 Moottorin nimellisvirta 0,0 A   Moottorin nimellisvirran asettelu
99.07 Moottorin nimellisjännite 0,0 V   Moottorin nimellisjännitteen asettelu
99.08 Moottorin nimellistaajuus 50,0 Hz   Moottorin nimellistaajuuden asettelu
99.09 Moottorin nimellisnopeus 0 RPM   Moottorin nimellisnopeuden asettelu
99.10 Moottorin nimellisteho 0,00 kW   Moottorin nimellistehon asettelu
99.11 Moottorin nimellinen cos φ 0,00   Moottorin cos φ asettelua varten.
EI PAKOLLINEN ARVO
99.12 Moottorin nimellismomentti 0,000 Nm   Moottorin nimellismomenttin asettelu.
EI PAKOLLINEN ARVO
99.13 Tunnistusajo pyydetty Ei valintaa 0 - Ei valintaa
1 - Normaali (ACS880)
2 - Supistettu
3 - Paikallaan
4 - Automaattivaiheistus (ACS880)
5 - Virtamittauksen kalibrointi
6 - Kehittynyt
7 - Kehittynyt paikallaan (ACS880)
VAIN vektorisäätöä tai DTC:tä käytettäessä

Pois lukien 5, joka on käytettävissä myös skalaarisäädöllä.

99.16 Moottorin vaihejärjestys U V W 0 - U V W
1 - U W V
Moottorin pyörimissuunnan vaihto


ABB logo

Teksti ja kuvat: ABB Oy

Moottoreiden hyötysuhdevaatimukset EU-alueella tiukkenevat

EU jäsenvaltiot ovat sopineet pienjännitteisten (<1000V) sähkömoottoreiden minimihyötysuhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien 2021 ja 2023 aikana.

Hyvän hyötysuhteen moottoreilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

Moottoreiden hyötysuhteen parantaminen on erinomainen keino vähentää maailmanlaajuista energiantarvetta, joka taas itsessään vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja keventää alati nousevaa painetta uusiutuvan energian tuotannolle.