Teollisuudessa kaapeleilta vaaditaan normaalia parempia ominaisuuksia.

 

Kaapelit saattavat altistua kovalle mekaaniselle rasitukselle, poikkeaville lämpötiloille sekä moninaisille nesteille ja höyryille. Oikeantyyppisen kaapelin valinnalla voidaan välttää turhia kustannuksia ja tehostaa prosesseja. Hedtecin asiantuntijoiden laaja osaaminen on myös SLO:n asiakkaiden käytettävissä.

 

Teollisuuden energiansiirtoketjukaapelit

Energiansiirtoketjukaapeleita käytetään paljon eri teollisuuden aloilla, kuten sahateollisuudessa, joissa on käytössä erilaisia kuljetinjärjestelmiä ja lajittelulinjastoja. Lisäksi kaapeleita käytetään muissa jatkuvassa liikkeessä olevissa asennuksissa, muun muassa huoltoasemien autonpesulaitteissa. Kaapelia valittaessa on erityisen tärkeä huomioida kaapelin taivutussäde.

Faber Kabelin EFK-energiansiirtoketjukaapelit

Tuotevalikoimasta löytyy PVC- ja PUR- eristeisiä EFK-energiansiirtoketjukaapeleita. Kaapelit soveltuvat jatkuvassa liikkeessä oleviin sovellutuksiin. Valikoimaa on laajennettu ja tuotteiden saatavuuteen on kiinnitetty huomiota.

 

Taipuisat ohjauskaapelit teollisuuteen

Ohjauskaapeleita käytetään mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapelit ovat erittäin taipuisia, mikä mahdollistaa asennuksen liikkumavaraa vaativiin kohteisiin. Kaapelit kestävät yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyjä.

 

Gamakabel - YSLY/YSLYCY

YSLY on taipuisa ohjauskaapeli. Kaapelia on saatavana myös häiriösuojattuna YSLYCY teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa on juokseva metrimerkintä.

Kumi- ja PUR- liitoskaapelit vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Kumi- ja PUR-liitoskaapelit soveltuvat sekä kiinteisiin asennuksiin ulko- ja sisätiloissa että liitäntäjohdoksi siirrettäviin sähkölaitteisiin myös vaativissa teollisuusolosuhteissa.

 

POLYFLEX Mine -virransyöttökaapeli (HF)

PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli on suunniteltu teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi.

 

H07RN-F Triflex Plus halogeeniton kumikaapeli

Kumikaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Kaapeli soveltuu keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön ja kaapelissa on laaja lämpötila-alue. Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja. Kaapeli voidaan upottaa veteen, suositussyvyys maksimissaan 10 metriä.

 

Poikkeusaikanakin kehitetään menestystekijöitä

Pandemian aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet Suomessa monilla toimialoilla valtavia. Kysynnän heikentyminen keskeisillä vientimarkkinoilla on synnyttänyt vaikeuksia muun muassa teollisuudelle ja viennille.

Elektronisten laitteiden vikavirtasuojaus

Oikea tyyppi kaikkiin käyttötarpeisiin Hager tarjoaa kattavan valikoiman vikavirtasuojakatkaisijoita, joilla voit kattaa sekä perussovellukset että elektronisten laitteiden erikoistarpeet. Elektronisten laitteiden kuten taajuusmuuttajien vikavirtasuojaus asettaa tiettyjä vaatimuksia vikavirtasuojaukselta virheettömän toiminnan takaamiseksi. Tässä infossa esittelemme erityyppisten vikavirtasuojien oninaisuuksia ja käyttökohteita, jatkossa pureudumme tarkemmin uusiin tuotteisiin sekä vikavirtasuojan valintaan eri sovelluksissa.

SLO on nyt SMC Sales Partner

Vahvaa yhteistyötä ja teknistä osaamista kansainvälisellä koulutusohjelmalla